سخنان حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان در دیدار هیأت نمایندگی سازمان "SOS - Kinderdorf International" به سرپرستی هلموت کوتین رئیس این سازمان - کاخ ریاست جمهوری، ۲۰ ژویه سال ۱۹۹۹

حیدر علی اف: جناب رئیس محترم سازمان، اینجانب مقدم شما را در آذربایجان گرامی می دارم و بجهت توجه و مواظبت از آذربایجان تشکر می کنم. این سازمان در جهان خیلی معروف است و در کشورهای زیادی فعالیتهای خیریه بسیاری انجام می دهید. بهمین خاطر در جهان معروفیت یافته اید. امروز من با نهایت خوشحالی از توجه شما نسبت به آذربایجان و حسن نیتتان مبنی بر اینکه، کارهای تحقق یافته بدست شما در سایر کشورها، در آذربایجان نیز عملی شود، استقبال می کنم.

بطور کلی، در مورد عملکرد شما در جهان گزارشاتی به من ارایه داده اند. راجع به ابتکار شما در آذربایجان نیز اطلاع دارم. ولی مسلماً، مایلم سخنان شما را استماع کنم.

هلموت کوتین: ما بسیار خوشوقتیم که، از طرف رئیس جمهوری آذربایجان به حضور پذیرفته می شویم، رئیس جمهور آذربایجان نسبت به این امر و فعالیت ما شخصاً علاقه نشان می دهد و حمایت می کند. ما خیلی خوشحالیم که، حکومت جمهوری آذربایجان- نخست وزیر، معاونان وی و همچنین سفیر علاقه فراوانی به این کار نشان می دهند. نتیجه همین است که، ما در مورد احداث شهرک کودک در آذربایجان نیز تصمیم گرفته ایم. این، اولین شهرک کودک در آذربایجان خواهد بود و ما با دعای خیر و حمایت جنابعالی این کار را آغاز می کنیم. خیلی می خواستیم تا، از دیروز این کار را شروع کنیم، ولی از اینکه فرصت نشد، از فردا آغاز می کنیم.

امسال پنجاهمین سالگرد این سازمان را جشن می گیریم. این سازمان ۵۰ سال قبل توسط جناب ماینر تأسیس گردیده است. ساخت شهرک کودک در آذربایجان نیز، صرفاً به مناسبت پنجاهمین سالگرد این سازمان میباشد. هم اکنون ما در کل جهان۶ میلیون دوست و در ۳۱ کشور دفاتر نمایندگی داریم.

دوستان این سازمان در آلمان با کمال میل رضایت خود را برای کمک به احداث شهرک کودکان در آذربایجان اعلام داشته اند. لیکن از طرف آذربایجان نیز نیاز به کمک به این کار خواهد بود- یعنی مربیان و مراقبین از کودکان لازم خواهد شد.

جناب ماینر نخستین رئیس این سازمان موقع تشکیل این کار در نظر گرفته بود تا، برای هر کودک مادر، خواهر و برادر و خانه ببخشد و آنها در این شهرک زندگی کنند، همانند سایر کودکان صاحب حقوق متساوی باشند و از سوی اطرافیان بطور یکسان محبت ببینند.

حضرت عالی، بسیار خوشحالیم که، دختر جنابعالی با کمال میل برای سرپرستی دفتر سازمان در این کشور موافقت فرموده اند. ما امید داریم که، روزی برسد، ساخت و ساز شهرک را به اتمام رسانیم و شخص شما از آنجا بازدید فرمایید، کودکان با شما دیدار و گفتگو کنند و نوازش پدری واقعی را احساس نمایند. ما تمایل داریم تا، ضمن همکاری با شما، "شهرک امید، صلح و تفاهم متقابل را"ایجاد کنیم. جناب آقای رئیس جمهور، مایلم از طرف این سازمان از شما قدردانی کنم که، جنابعالی نمایندگان آنرا بحضور می پذیرید. در واقع، من نماینده و رئیس کودکان هستم. درست است، گرچه گاهاً تشریفات را کاملاً رعایت نمی کنم، ولی صد درصد طرفدار کودکان میباشم.

حیدر علی اف: جناب آقای رئیس جمهور، از بابت نظرات و پیشنهادات ارزشمند و پروژه هایتان در مورد برنامه های آینده در آذربایجان متشکرم.

در جامعه بشری مواظبت از کودکان وظیفه مقدس هر فرد میباشد. ما ضمن اینکه این اصل را در کشور مستقلمان ملاک عمل قرار می دهیم، در حد امکان مواظبت از کودکان را افزایش داده، مخصوصاً به کودکان بی سرپرست خیلی می اندیشیم و اقدامات لازم را جهت بهبود شرایط زندگی و تحصیلی آنان انجام می دهیم. این سازمان نیز، می توان گفت، الگوی زیبایی در جهان در مورد این مشکل جامعه از خود نشان می دهد. ظرف مدت ۵۰ سال شما کارهای زیادی به انجام رسانده اید. این امور- نیکوکاریها و مواظبت از کودکان هرگز فراموش نمی شود. این سازمان چنان مجسمه بزرگی برای خود بنا نهاده است که، بطور ابد ماندگار خواهد بود. بنابراین آشنایی نزدیک با این سازمان را برای خود نهایت خوشبختی تلقی می کنم. برای این سازمان آرزوی توفیقات روزافزون را دارم.

مراتب رضایت خود را از اطلاعاتی راجع به پروژه هایی که، قرار است در آذربایجان صورت پذیرد، اظهار می دارم. این نظرات و پیشنهادات شما از دل شخص من خبر می دهد. شاید هم بین پیشنهادهایی که تاکنون از تمامی سازمانهای

بین المللی دریافت کرده ام، بیشتر از پیشنهاد جنابعالی تجلیل می نمایم. فلذا اجرای پروژه های شما را شخص اینجانب پیگیری خواهم کرد. شما گفتید که، دیروز می خواستید این کار را آغاز کنید، نشد، فردا شروع می کنید. من هم اینرا به دفتر خود می نویسم و همه روزه نظارت خواهم کرد تا، این کارها چطور شروع شد و چگونه پیش می رود. شما تجربه بزرگی دارید، در کشورهای زیادی بوده اید و شرایط آنرا دیده اید. در کشور ما نسبت به این مسأله، ابتکار شما و کاری که قرار است انجام دهید، آنچنان مراقبت و برخورد عالی خواهد شد که، شاید خود شما هم به فکر این خواهید بود که، چرا به آذربایجان دیر آمده اید.

شما سخنان زیبایی بیان کردید که، مایلید برای هر کودک پدر و مادر، خواهر و برادر و خانه بدهید. بهتر از این چه می شود! ما بیش از حد نیاز به این داریم. زیرا می دانید که، آذربایجان از سال ۱۹۸۸ در شرایط مناقشه نظامی با جمهوری ارمنستان همسایه میباشد. جنگ صورت گرفته، نبردهایی جریان داشته و خونریزی شده است. کودکان زیادی بی پدر و مادر و بی سرپرست مانده اند. حتی کودکانی هم هستند که، موقع جنگ آسیب دیده و معلول شده اند. بهمین خاطر، مجدداً تکرار می کنم، کشور ما نیاز بیشتری به این مواظبت دارد.

به من گفتند و خیلی خوشحالم که، شما به اتفاق نمایندگان ما محل شهرک کودک را مشخص کرده اید. اگر آن مکان برای شما مناسب است، بدانید که آنجا را به شما دادیم و بلا فاصله کار را آغاز کنید. ما همیشه همراه با شما خواهیم بود و در همه کارها در کنار شما هستیم. جنابعالی می گویید که، لازم است مربیان را پیدا کرد. نه تنها این، بلکه تمامی کارهای دیگر را هم باهم انجام خواهیم داد. من دعای خیر به این کار می دهم و خوشوقتم که، دختر من سرپرستی بنیاد این سازمان در کشور مان را بر عهده گرفته است. معتقدم که، خود این عامل نیز در راستای پیشرفت موفق کارها در اینجا عمل خواهد کرد. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

هلموت کوتین: بسیار متشکرم، جناب آقای رئیس جمهور. از طرف کودکان از شما قدردانی می کنم. بسیار خوشوقتیم که، با شما دیدار کردیم و دعای خیر جنابعالی را گرفتیم. اکنون کاملاً راحت هستیم. در حالی که از شما فرمان "به پیش" را گرفتیم، برای ما هیچ کاغذ و سندی لازم نیست. از طرف کودکان جهان از شما سپاسگزاریم. گرچه به آذربایجان دیر هم آمده ایم که، جنابعالی اینرا از ما ایراد گرفتید، با اجازه شما، با یک ضرب المثل انگلیسی به این پاسخ دهم: دیر آی و درست آی. بنابراین از همین امروز ما کار خود را شروع می کنیم.

حیدر علی اف: بسیار خوب، موفق باشید!

روزنامه "آذربایجان" مورخ ۲۱ ژویه سال ۱۹۹۹