Spotkanie Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa w Agencji Telegraficznej ‎Rosji ITAR-TASS - W dniu 26 stycznia 2002 roku w Moskwie‎

Michał Gusman: Bardzo serdecznie witamy w Agencji telegraficznej Rosji ITAR-TASS Prezydenta Republiki Azerbejdżanu Hajdara Alijewa, który przebywa w Rosji z wizytą państwową. Wizyta zbliża się do końca, bardzo prosimy Hajdara Alijewa, aby opowiedział nam o wynikach tej wizyty. Dla nas - pracowników TASS - u szczególną przyjemnością jest goszczenie Hajdara Alijewa w budynku, który był wzniesiony na skutek decyzji ówczesnej Rady Ministków zgodnie z Rozporządzeniem Piemeszego Zastępcy Przewodniczącego rządu Związku Radzieckiego Hajdara Alijewa.

Z tej okazji zdnadzę pewną tajemnicę: Hajdar Alijew rozpoznał w gzymsie naszego budynku azerbejdżański kamień.

Jeśli Państwo nie mają nie przeciwko temu, to poprosimy Hajdara Alijewa o wygłoszenie kilku słów na temat spotkanie z Prezydentem Rosji oraz odpowiedzenie na nasze pytania.

Hajdar Alijew: Przede wszystkim witam moich przyjaciół! Nie wyobrażałem sobie, że spotkam tu tylu dziennikarzy - popatrzcie jak ich dużo. Cieszę się z tego spotkania! Szczerze mówiąc, już dawno miałem propozycję spotkania ale, niestety nie dysponowałem czasem. Nie myślałem również, że będzie tak interesująco nawet nie woobrażałem sobie, że tutaj Państwo zgromadzą się tak licznie. Myślałem, że przyjdę, posiedzimy, porozmawiamy. Mnóstwo TV dziennikarzy! A każdy dziennikarz reprezentuje kraj. Dziennikarze teraz cieszą się autorytetem, prestiżem. Z nimi trzeba obowiązkowo się spotykać i ich szanować. Przede wszystkim, oczywiście, Państwa interesuje najbardziej wizyta. Pewnie media już informowały o mojej wizycie, o naszych spotkaniach. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny Prezydentowi Rosji Władimirowi Władimirowiczowi Putinowi za oficjalne spotkanie. Wizyta odbyła się, w Rosji mieliśmy wiele ciekawych spotkań. Spotykałem się z Prezydentem Władimirem Władimirowiczem Putinem w jego prywatnym domu sam na sam. Wczoraj odbyło się dużo spotkań sam na sam z Prezydentem Putinem, a potem odbyły się one w rozszerzonym składzie. Podpisaliśmy dokumenty, spotykaliśmy się z prasą, odbyło się przyjęcie na cześć delegacji azerbejdżańskiej i Prezydenta Republiki Azerbejdżanu. W sensie organizacyjnym wszystko odbyło się na wysokim poziomie. Jestem bardzo wdięczny Prezydentowi Putinowi za gościność, serdeczność naszych spokań ciepło uwagę przede wszystkim za szczerą rozmowę na wszystkie tematy. Wymieniliśmy opinie w wielu sprawach. Do stosunków rosyjsko - azerbejdżańskich zoobowiązuje nas położenie geograficzne. Przeanalizowaliśmy je. Wczoraj wspominałem na przyjęciu, że przez 10 lat niepodległości Azerbejdżanu i nawiązania stosunków dyplomatycznych między państwami suwerennymi Rosją a Azerbejdżanem, budowały się, one, ale nie zawsze były dobre. Pojawiły się problemy, trudności, przeszkody. Jednak szliśmy do przodu i ten proces trwał. Szczególnym impulsem była wizyta Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Wladimirowicza Putina w Azerbejdżanie na początku zeszłego roku. To była pierwsza wizyta Prezydenta Rosji w niepodległym Azerbejdżanie. Dla nas było szczególnie istotne, że to była pierwsza wizyta Władimira Putina wyborzze jego na Prezydenta. Mam na myśli pierwszą oficjalną wizytą do krajów WNP (Wspólnoty Niepodległych Państw). Ta wizyta w okresie przejściowym otworzyła nowy etap w naszych wzajemnych stosunkach.

W ubiegłym roku udało się zintensyfikować nasze stosunki międzypaństwowe prawie we wszystkich dziedzinach i dzisiaj doszliśmy do wyników, które razem mogliśmy wczoraj obserwować podczas naszego spotkania. Po - pierwsze - same spotkania, rozmowy, wymiana opinii I po - drugie - podpisanie dokumentów. Podczas wizyty Prezydenta Rosji w Azerbejdżanie podpisaliśmy bardzo ważne dokumenty. Podpisaliśmy je również wczoraj. Przede wszystkim umowa o długo terminowej współpracy gospodarczej między Rosją a Azerbejdżanem do roku 2010. Porozumienia o charakterze gospodarczym, wiązały się z tą umową oraz porozumienie o statusie "Gabalińskiej RLS", przez które wiele lat nie udawało się dojść do porozumienia. Wczoraj podpisaliśmy porozumienie na ten temat. Państwo wiedzą, że wynajęliśmy Rosji stację radiolokatorową (radar) na 10 lat, skończyliśmy ten proces i podpisaliśmy wiele innych ważnych dokumentów. Najważniejszym jest jednak to, że doszliśmy doporozumieniaz Prezydentem Putinem, że stosunki rosyjsko - azerbejdżańskie są na dobrym poziomie. Powinniśmy pielęgnować te stosunki w wielu kierunkach: w gospodarczym, kulturowym, humanitarnym. Nie chcę tu przytaczać faktów, potwierdzających charakter naszych stosunków, ale Państwo wiedzą o nich. Po-prostu ograniczę się do tego i co powiedziałem. Wracam do Baku z poczuciem dużej satysfakji. Jeszcze raz podkreślam, że okazano szczególne zainteresowanie wobec naszej delegacji. Wpływa to oczywiście na dobre stosunki rosyjsko - azerbejdżańskie. Uważam, że stosunek Rosji do Azerbejdżanu jest bardzo dobry. Dziękuję za uwagę. Mogę odpowiedzieć na Państwa pytania.

Pytanie: To jest pierwsza państwowa wizyta Prezydenta Azerbejdżana do Rosji. Pan wysoko ocenił stan politycznego partnerstwa. Ale do jakiego formatu w stosunkach Pan dąży? Jakie podsumowanie rozmów Pan widzi z Prezydentem Putinem?

Odpowiedź: Przede wszystkim znów potwierdziliśmy, że nasze stosunki mają charakter partnerstwa strategicznego. To już mówi o wielu rzeczach, i my, krótko mówiąc rok temu w Baku i dzisiaj umówiliśmy się, że z obu stron będziemy robić wszystko dlatego, żeby realnie, całkiem podnieść nasze stosunki do poziomu partnerstwa strategicznego. Oczywiście to obejmuje bardzo duży obszar spraw, gdzie musimy współpracować.

Pytanie: Jak Pan ocenia sytuację w Regione Kaukazkim, według Pana, jakie kroki trzeba podjąć w kierunku stabilizacji sytuacji i jak przerwy ciężyć wspólne problemy?

Odpowiedź: Państwo wiedzą, że w Regione Kaukazkim sytuacja jest dosyć skomplikowana. Skomplikowana jest przede wszystkim w związku z konfliktami wojennymi. Istnieją konflikt wojenny między Armenią i Azerbejdżanem przez Górny Karabach, gruzińsko - abchazski, południowo - osetyński konflikt, istnieje również w Czeczenii. Właśne one wyznaczają sytuację na Kaukazie, ale Kaukaz jest regionem bardzo ważnym. Stabilność, pokój i bezpieczeństwo na Kaukazie moją wielkie znaczenie dla naszych krajów. Mam na myśli kraje Kaukazu Południowego i Rosję. I właśnie dlatego ta sprawa zawsze znajduje się w centrum naszej uwagi i wczoraj podczas dyskusji spraw z Prezydentem Rosji Władimirem Putinem, zwróciliśmy na to dużą uwagę. Apropo, moi pomocnicy policzyli, że w krótkim czasie po tym jak Władimir Wladimirowicz Putin został wybrany na prezydenta Rosji mieliśmy 16 spotkań. I można powiedzieć, że prawie na wszystkich tych spotkaniach omawialiśmy sprawy, związane z Kaukazem.

Pytanie: Czy omawiało się pytanie o statusie Morza Kaspijskiego.

Odpowiedź: Powiem, że wczoraj akurat ta sprawa też była jedną z ważnych przy wymianie opinii podczas naszych rozmów. Rok temu, kiedy w Baku z oficjalną wizytą był Prezydent Putin, podpisaliśmy między Rosją a Azerbejdżanem oświadczenie o zasadach współpracy na Morzu Kaspijskim. Takie Oświadczenie było podpisane między Rozją i Kazachstanem. Później kilka miesięcy temu, dokładniej w listopadzie, kiedy byłem w Moskwie, odbywał się tu szczyt WNP. Ja i Prezydent Nazarbajew podpisaliśmy Porozumienie między Kazachstanem i Azerbejdżanem o zasadach współpracy na Morzu Kaspijskim. Tak więc trzy Państwa obszaru Morza Kaspijskiego uzgodniły wspólnie zasady współpracy danego rejonu. Azerbejdżan, Rosja i Turcja prowadzą rokowania na poziomie zastępców ministrów spraw zagranicznych w celu uzgodnienia pozycji oraz określenia stanowisk wraz z innymi krajami basenu Morza Kaspijskiego. W zeszłym roku zostały podpisane odpowiednie oświadczenia i umowy. Rosja ustaliła wraz z Kazachstanem wspólnie stanowisko dotyczące "Środkowej linii" między sektorami. Trwają rozmowy na temat "Środkowej linii" między Rosją a Azerbejdżanem. Po zakończeniu rozmów sprawa korzystania z zasobów mineralnych Morza Kaspijskiego między trzema przykaspijskimi państwami zostanie zamknięta. Uważamy jednak, że i w przyszłości musimy podjąć odpowiednie wysiłki zmierzające do osiągnięcia zgody między naszymi krajami. Mam nadzieję, iż potrafimy ją osiągnąć. Ale to zajmie czasu? Trudno powiedzieć.

Pytanie: Jak Pan widzi przyszłość WNP, także kierunek współpracy Moskwy i Baku w ramach WNP, także innych organizacji regionalnych?

Odpowiedź: Państwo wiedzą, że niedawno obchodziliśmy dziesiątą rocznicę stworzenia WNP. Przeszliśmy wspólnie długą drogę. Muszę stwierdzić, a jest to nie tylko moje zdanie, ale opinia moich kolegów, że po wybraniu Władimira Władimirowicza Putina na Prezydenta Rosji, oraz po tym, jak został on wybrany na przewod niczącego Rady Głów WNP, odczuliśmy dynamiczny rozwój państw WNP. Wykonaliśmy wspólnie bardzo konkretną pracę, poprawiła się atmosfera słuąca równowiernej i korzystnej dla wszystkich współpracy między krajami WNP. Uważam, że ostatnie lata są dowodem skutecznej działalności WNP. Sądzę również, że dalsza działalność w tym kierunku, będzie wzmacniać naszą współpracę. WNP ma wielką przyszłość. I my, czyli Azerbejdżan, będziemy ze swej strony aktywizować wszystkie środki, służące pogłębieniu współpracy między krajami WNP.

Pytanie: Co pan może powiedzieć o współpracy handlowo - gospodarczej między Rosją a Azerbejdżanem?

Odpowiedź: Uważam, że współpraca handlowo - gospodarcza między naszymi krajami jest na dobrym poziomie. W naszym zewnętrznym obrocie handlowym. Rosja zajmuje pierwsze miejsce. Końcówka zeszłego roku przyniosła niestety lekki spadek w obrocie towarowym, ale było to związane z nowymi ustawami podatkowymi, które weszły w życie. Nie ma to znaczącego wpływu na poziom handlu i obrotu towarowego z Rosją. Rosja jest naszym najistotniejszym partnerem handlowym. Istnieją duże szanse, aby zwiększyć obrót towarów między naszymi krajami. Podjęliśmy już te kwestie w naszych wzajemnych rozmowach. Obie strony zgodziły się co do faktu, iż należy dołożyć wszelakich starań, aby obrót towarowy między naszymi krajami uległ powiększeniu. Wczoraj właśnie zastanawiliśmy się w jaki sposób można to osiągnąć. Dla przykładu rozbudowujemy metro i potrzebujemy nowych wagonów. Uzgodniliśmy ze stroną rosyjską warunki zakupu wagonów, które nabędziemy na kredyt. W naszym budżecie przeznaczyliśmy także osiem i pół miliona towarów na zakup taboru. Wkrótce dokonamy transakcji. To tylko jeden przykład pokazujący, jak duże są możliwości powiększenia obrotu towarowego między Rosją a Azerbejdżanem.

Pytanie: Wydarzenia 11 września zmieniły sytuację w świecie. Jak Pan ocenia kompanię antyterrorystyczną w Afganistanie? Szanszę jej zakończenia?

Odpowiedź: Przebieg kampanii antyterrorystycznej w Afganistanie, a także szerzej - działalność antyterrorystyczna podjęta po wydarzeniach z 11 września odpowiadają położeniu, w jakim się znajdujemy. Uważam, że przedsięwzięte środki były słuszne. Podęjte działania przynoszą wyniki. Ale walka z teroryzmem międzynarodowym na tym się nie kończy nie można powiedzieć, że operacja w Afganistanie położyła koniec terroryzmowi międzynarodowemu. Odczuwamy negatywne oddziaływanie teroryzmu na sobie. Terroryzm międzynarodowy jest niebezpieczny dla wszystkich krajów, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, które naraziły się takiemu nieludzkiemu najazdowi terrorystów. I właśnie dlatego od początku mówiliśmy o swojej gotowości brania udziału w operacji antyterorystycznej, o tym, że jesteśmy w koalicji. Ze swej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy. My - w Azerbejdżanie, szczególnie odczuwamy uszczerbek, który przynosi nam terroryzm, i niezbędność aktywnej walki z terroryzmem, a w szczególności z terroryzmem międzynarodowym.

 
Gazeta "Azerbejdżan" 30 stycznia 2002 roku