ZWRÓCENIE SIĘ DO CZYTELNIKÓW

SZANOWNI CZYTELNICY! 

  NOWE MATERIAЕЃY 

10 maja 2023 r. minęło 19 lata od rozpoczęcia działalności Międzynarodowej Biblioteki Elektronicznej "Dziedzictwo Hejdara Alijewa" poświęconej dziedzictwu przywódcy narodu azerbejdżańskiego, wybitnego współczesnego działacza  Hejdara Alijewa.

W Bibliotece funkcjonującej w 50 językach mogą Państwo zapoznać się z tekstami przemówień, wywiadów, spotkań, oświadczeń i listów tego wielkiego polityka.

Publikowanie prac Hejdara Alijewa w różnych językach będzie pomocne politologom, ekonomistom, dziennikarzom oraz wszystkim ludziom interesującym się najnowszą historią i rozwojem, przeszłością i przyszłością Azerbejdżanu. O dużym zainteresowaniu naszą Biblioteką świadczą również Listy czytelników. Bez  przesady można stwierdzić, że w minionym okresie setki tysięcy czytelników sponad 200 krajów zapoznały się z naszą Biblioteką. Wśród stałych czytelników naszej Biblioteki są przedstawiciele czołowych światowych centrów nauki i oświaty, poważnych organizacji państwowych, znanych mediów, bibliotek, dużych ponadnarodowych kompanii i innych. 

Międzynarodowa Biblioteka Elektroniczna prowadzi działalność wydawniczą. Na naszej stronie internetowej mogą Państwo zapoznać się z  szeregiem naszych książek, wydanych w różnych językach.

Międzynarodowa Biblioteka Elektroniczna codziennie jest uaktualniana i uzupełniana. Prosimy Państwa o przysyłanie własnych opinii i propozycji dotyczących pracy naszej Biblioteki

office@aliyev-heritage.org

Redakcja Międzynarodowej Biblioteki Elektronicznej "Dziedzictwo Hejdara Alijewa" wyraża wdzięczność tym czytelnikom, którzy swoimi propozycjami pomagali w udoskonaleniu naszej strony internetowej.

 

Publikacje
 Przegląd

GALERIA ZDJĘĆ

Nowe zaświadczenia historyczne sporządzone przez zespół badaczy z Ośrodka badania dziedzictwa  Heydəra Əliyeva:

1.Chodżalińska tragedia  - zbrodnia przeciwko ludzkości