Declaraţia Preşedintelui Republicii Azerbaijan Heydar Aliyev, la o conferinţă de presă comună cu Preşedintele Românii Ion Iliescu - Bucureşti, 2 iulie 1995

Doamnelor şi Domnilor!

Îi sunt recunoscător Preşedintelui României d-lui Iliescu pentru invitaţia sa la o întrunire oficială în România. Sunt bucuros că această vizită a avut loc şi astăzi se încheie cu succes. Îi sunt recunoscător d-lui Iliescu şi tuturor prietenilor şi colegilor noştri din România pentru calda lor ospitalitate, pentru atitudinea lor prietenoasă şi respectuoasă. Pe parcursul şederii în România şi în timpul summit-ului Organizaţiei de Cooperare Economică a Mării Negre, şi ieri şi astăzi, în timpul vizitei mele oficiale, am avut parte de o mare atenţie şi grijă. Toate acestea au creat un mediu foarte favorabil pentru întâlnirile noastre de afaceri şi pentru atingerea obiectivului stabilit.

România este o ţară europeană cu o istorie seculară şi tradiţii frumoase. În ultimii ani însă, în România se petrec schimbări politice majore. Toate acestea reprezintă un mare interes pentru noi. De aceea Azerbaijanul independent acordă o mare importanţă stabilirii unor relaţii mai strînse pentru viitoarea colaborare.

Devenită independentă cu trei ani şi jumătate în urmă, Republica Azerbaijan este situată la intersecţia Europei şi Asiei şi tinde să stabilească legături strânse cu ţările europene. În funcţie de localizarea geografică şi de mulţi alţi factori, Azerbaijanul poate fi un bun partener pentru România în ceea ce priveşte colaborarea în viitor. Anume aceasta caracterizează Summit-ul nostru.

Sunt mulţumit de faptul că vizita oficială a avut loc. Sunt de asemenea mulţumit de întâlnirile şi conversaţiile realizate, de conversaţiile eficiente cu domnul Preşedinte Iliescu şi cu alţi conducatori ai organelor guvernamentale ale României. Sunt îndeosebi de mulţumit că am semnat acte importante, care pun temelia viitoarei colaborări.

O importanţă deosebită o are Declaraţia de prietenie şi parteneriat strategic dintre România şi Azerbaijan, semnată de preşedinţii celor două ţări. Consider că această Declaraţie este documentul principal, în conformitate cu care trebuie să pregătim şi să semnăm anumite documente care definesc anumite domenii de colaborare în viitor.

Azerbaijan se confruntă cu o perioadă complexă şi dificilă în istoria sa. În acelaşi timp, este o perioada eroică, dat fiind faptul că Azerbaijanul şi-a obţinut independenţa şi îşi rezolvă problemele desinestătător, deşi această cale este plină de greutăţi interne şi externe. Problema cea mai dificilă pentru Azerbaijan este războiul impus ţării noastre cu forţa de către Armenia acum şapte ani. Scopul acestui război era încercarea de a acapara o parte din teritoriul Azerbaijanului. Acest război are consecinţe foarte grave, vorbind la concret, războiul a condus la ocuparea de către forţele armate armene a 20 procente din teritoriul Azerbaijanului. Mai mult de un milion din populaţia Azerbaijanului au fost expulzaţi din aceste teritorii. Acum ei locuiesc în alte regiuni ale ţării, în condiţii foarte anevoioase, în tabere de corturi.

Noi încercăm să rezolvam pe cale paşnică conflictul dintre Armenia şi Azerbaijan, si luăm măsuri cu acest scop. Investim speranţe deosebite în OSCE şi Grupul de la Minsk, care face parte din această organizaţie. Grupul de la Minsk a fost creat în mod special pentru a rezolva această problemă. Desigur, noi apelăm la fiecare ţară din OSCE, inclusiv România, pentru ajutor şi sprijin, pentru a depăşi această situaţie dificilă.

Noi nu pretindem la teritorii străine, dar încercăm să restabilim pacea şi liniştea în regiunea noastră şi dorim ca comunitatea mondială să demonstreze o atitudine justă faţă de soarta poporului azer. O condiţie importantă, capabilă de a asigura o pace fermă si de lunga durată în regiune, este integritatea teritorială deplină a Azerbaijanului, inviolabilitatea frontierelor sale, suveranitatea Republicii Azerbaijane independente.

Conflictul dintre Armenia şi Azerbaijan care durează deja de şapte ani şi aspectul ce formează baza acestui conflict - separatismul - confirmă cu certitudine condamnarea oricărei forme de separatism, indiferent de locul şi participanţii desfăşurării lui. Deci, in timpul de faţă, în rezultatul intenţiilor separatiste ale anumitor grupări, anumitori grupuri etnice, anumitor forţe în diferite regiuni ale globului, au apărut numeroase conflicte, puncte fierbinţi. Desigur, acest fapt îngrijorează intreaga lume şi creează o mare anxietate.

Azerbaijanul se opune oricărei forme de separatism, oricărei forme de terorism şi consideră că comunitatea internaţională trebuie să depună acum toate eforturile pentru a lichida situaţia dificilă apărută în multe regiuni ale globului pămîntesc. Aceste probleme au ocupat un loc important în cadrul discuţiilor şi negocierilor petrecute ieri şi astăzi. Sunt bucuros că opiniile noastre au coincis pe deplin.

Deja încheiata vizita dovedeşte existenţa unor mari posibilităţi pentru dezvoltarea cooperării între România şi Azerbaidjan. De aceea, noi în Azerbaijan vom face tot posibilul pentru ca această colaborare să aibă loc cu succes.

Am semnat Declaraţia de prietenie şi colaborare, şi pot să vă asigur pe voi şi pe întreaga societate româneasca, că Republica Independentă Azerbaijan va depune eforturi pentru a consolida şi dezvolta relaţiile de prietenie între poporul român şi azer, va face tot posibilul pentru o strînsă prietenie între români şi azeri.

Acord o mare importanţă întrunirilor petrecute aici şi le consider drept un început al dialogului dintre România şi Azerbaijan. Consider că acest lucru va continua la toate nivelurile, mai ales în Azerbaijan. Eu oficial l-am invitat pe Preşedintele României domnul Iliescu să viziteze Republica Azerbaijan şi invitaţia mea a fost acceptată.

Profitând de această oportunitate, încă o dată doresc să-mi exprim sentimentul profund de respect şi prietenie şi le doresc cele mai sincere urări de bine poporului român din partea poporului azer, fericire, succes si prosperitate.

Mulţumesc pentru atenţie.

Întrebare: Către preşedintele român: În timpul negocierilor cu delegaţia azeră aţi convenit oare la vreun acord în legătură cu începerea lucrărilor asupra unor anumite proiecte economice? Dacă ati convenit, care sunt aceste proiecte?

A doua întrebare: Este oare gata România să ofere un ajutor eficient în organizarea contingentului international, format din forţele pacificatoare OSCE îndreptate în regiunea armeano-azeră?

Ion Iliescu: Vorbind despre legăturile economice, aceasta a fost unul dintre cele mai importante subiecte ale conversaţiei noastre. A fost subiectul principal în timpul întâlnirii la nivel înalt a ţărilor membre ale Cooperării Economice a Mării Negre. Pe de o parte, am atras atenţia asupra necesităţii de a căuta posibilităţi pentru a relua legăturile economice tradiţionale, însă de data aceasta în condiţii noi, condiţii de independenţă a Azerbaijanului. Avem la modul direct unele tradiţii ale relaţiilor noastre. Aceasta în primul rând se referă la aşa domenii ca industria petrolului, industria petrochimică, producerea echipamentelor petroliere, sectorul industrial.

La baza conversaţiilor noastre de asemenea a stat necesitatea de a iniţia direct schimbările structurale în economia ţărilor noastre în condiţii noi, chestiunile legate de zone şi regiuni. Am vorbit despre posibilitatea de cooperare în viitor, crearea liniilor directe între Marea Caspică şi Marea Neagră, liniilor directe între Azerbaijan şi Romania, instalarea conductelor de gaz şi petrol pentru a reduce traseul care trece prin Rusia şi Ucraina. Toate acestea au fost discutate în timpul întâlnirii la cel mai înalt nivel.

În ceea ce ţine de stabilirea unui contingent pentru păstrarea păcii, a fost adoptată o decizie politică de neparticipare a asociaţiilor similare în statele vecine, precum şi în spaţiul ex-URSS - o decizie ce se află în concordanţă cu rezoluţiile şi deciziile ONU.

Întrebare: Către Heydar Aliyev: Domnule Preşedinte, în ce măsură apartenenţa Republicii Azerbaijan la Comunitatea Statelor Independente poate afecta independenţa Republicii noastre pe care o apăraţi?

Heydar Aliyev: Apartenenţa noastră la Comunitatea Statelor Independente este bazată doar pe condiţia păstrării independenţei Republicii Azerbaijan. Azerbaijanul consideră că Comunitatea Statelor Independente este necesară din punctul de vedere al integrităţii economice şi are ca bază faptul că, în trecut, fiind parte a Uniunii Sovietice, economia ţării noastre a fost strâns integrată cu economia altor republici, în prezent membre ai Comunităţii Statelor Independente. Noi suntem parte a Comunităţii Statelor Independente doar din considerentele unei depline independenţe a Azerbaijanului.

Traducere în limba românа a documentului din ziarul "Azerbaijan", 4 iulie 1995