Govor Predsednika Azerbajdžanske Republike Hejdarja Alijeva na slavnostnem zasedanju Milli Medžlisa (Skupščine) v zvezi z 80. obletnico Azerbajdžanske Demokratične Republike dne 26. maja 1998. leta.

Spoštovani Milli Medžlis!

Spoštovani predsednik!

Spoštovani poslanci! 

Prisrčno Vam čestitam 80. letno obletnico nastanka Azerbajdžanske Demokratične Republike, želim vam veliko uspehov pri bodočem delu v imenu razvoja neodvisnosti Azerbajdžana.

Prisrčno vas vse pozdravljam, želim izraziti spoštovanje do vseh poslancev Milli medžlisa, ki  sestavljajo močna krila Azerbajdžanske države.

Z občutkom velikega ponosa praznujemo 80. obletnico Azerbajdžanske Demokratične Republike. V zvezi s tem so bile v zadnjih mesecih prirejene v Azerbajdžanski Republiki prireditve, slovesnosti, znanstvene konference, kar se dalo da širše predstavimo sodobnemu Azerbajdžanu dejavnosti Azerbajdžanske Demokratične Republike, hkrati pa lahko visoko ocenimo pot, ki jo je naredil azerbajdžanski narod v zadnjih 80 letih, in njegove dosežke.

Azerbajdžanska Demokratična republika je bila kratkotrajna. Vendar pa je ona postala v XX. stoletju zgodovinska etapa v življenju azerbajdžanskega naroda in je postavila temelje za prihodnost, neodvisnost, svobodo in suverenost našega naroda. To je razlog, zakaj vsi državljani Azerbajdžana, vsi se spominjamo z občutkom velike hvaležnosti na ustanovitev Azerbajdžanske Demokratične Republike, njegovo dejavnost in ustvarjalce, ljudje, ki so prikazali junaštvo v tem obdobju. Hkrati pa visoko cenimo tudi naslednje obdobje.

Konec leta 1992. je azerbajdžanski narod vzpostavil pridobljeno leta 1918. in nato izgubljeno neodvisnost. Že šest let živimo v pogojih neodvisnosti. Azerbajdžan je dokazal svetu svojo neodvisnost, pordil jo je pri mednarodnih organizacijah, ter je na tak način ustvaril podlago za to, da bi postala večna, trajna.

Kot v letih 1918.-1920., je bilo v zadnjih šestih letih tudi zelo zapleteno, težko obdobje. In lahko s ponosom rečemo, da smo premagali te težave, da naša država še vedno obstajai in nadaljuje življenje v težkih razmerah, vendar bo v prihodnosti živela uspešno.

Za ustvaritev pravnih in regulativnih podlag za samostojno državo v Azerbajdžanu, je azerbajdžanski parlament, Milli medžlis, naredil v teh letih veliko delo. Sprejetje v novembru 1995. 1eta demokratične Ustave neodvisne Azerbajdžanske Republike na način javnega glasovanja je eden od zgodovinskih dogodkov XX stoletja. 12. novembra 1995. je bil na podlagi demokratičnih volitev - odprtih, svobodnih in poštenih volitev na podlagi večstrankarskega sistema v Azerbajdžanu - izvoljen prvi parlament neodvisnega Azerbajdžana.

Od teh časov parlament deluje učinkovito in je aktivni udeleženec postopka oblikovanja države, izvajanja političnih in gospodarskih reform v Azerbajdžanu, krepitve in razvoja neodvisnosti Azerbajdžana. Viskoko cenim delo Milli medžlisa, parlamenta, še posebej v zadnjih letih. Državni in vladni organi se vsako leto bolj in bolj navadijo za njihove naloge, pooblastila, ki so določena z Ustavo, in pravilno tolmačijo te pristojnosti in načela. To ustvarja dobre priložnosti vsem državnim organom za učinkovito poslovanje v okviru svojih pristojnosti.

S tega vidika je dejavnost Milli medžlisa, azerbajdžanskega parlamenta, v zadnjih časih hvalevredna. Visoko to cenim.

Osnova našega življenja je zakon. Naš temeljni zakon je Ustava. Sprejeti na podlagi Ustave zakoni so tako danes kot v prihodnosti temeljni dokumenti za zagotavljanje razvoja Azerbajdžanske republike, Azerbajdžanske države. Ti zakoni se obravnavajo in sprejemajo s strani Milli medžlisa.

V vsaki demokratični državi, ki je bila zgrajena na načelu delitve oblasti, ima področje zakonodavstva zelo veliki pomen. Kot posledica zakonodajne dejavnosti se ustvarjajo zakoni, in na podlagi teh zakonov ljudje ukrepajo, gradijo svoje življenje, oblikujejo družbo. Vse veje državne oblasti lahko učinkovito opravljajo svoje dejavnosti. Zaradi tega še enkrat povem, da je zakonodajna dejavnost najpomembnejši del države. S tega vidika ima vaše delo velik pomen, in so vaši dosegnjeni rezultati hvalevredni.

Danes lahko z vso odločilnostjo rečemo, da je Azerbajdžanska država, neodvisna Azerbajdžanska Republika naslednica te demokratične republike, ki je bila ustanovljena leta 1918. Počaščeni smo, da s predanostjo sledimo istemu načelu kontinuitete. Seveda pa obstaja med 1918-1920. in 1990. leti velika razlika, oziroma obstaja velika razdalja med temi obdobji. Vendar pa ta razdalja ni bila napolnjena s praznino, ker je v tem 70. letnem obdobju azerbajdžanski narod živel, ustvarjal, razvijal se je kot narod in nacija, ter je ustvaril obstoječi danes v Azerbajdžanu gospodarski, politični, intelektualni in kulturni potencial. Vse to skupaj sestavlja 70-letno obdobje. Ob praznovanju 80. obletnice Azerbajdžanske Demokratične Republike, ocenjujemo 80-letno pot, ki jo je naredil azerbajdžanski narod,  vse njegove dosežke, ter naše dosežke proslavljamo. 

Seveda, v nobeni državi, se ne da nikjer in nikoli doseči nekaj brez žrtvovanja, izgub. Tako se je zgodilo tudi v naši državi, Azerbajdžanu. In tukaj ni ničesar presenetljivega. Naši zgodovinarji so morali analizirati to, dati vse na svoja mesta, dati vsemu celotno oceno. Danes gradimo samostojno Azerbajdžansko državo. V času izgradnje samostojne Azerbajdžanske države vedno ocenjujemo svojo zgodovinsko preteklost, veselimo se dosežkom, žalujemo o izgubah, žrtvah.

Milli Medžlis Azerbajdžanske Republike je tudi zdaj naslednik parlamenta, ki ga je ustvarila demokratična republika. Kontinuiteta je vedno pomenila veliko odgovornost. Kontinuiteta ne pomeni, da boš moral ponoviti dogodek, ki je bil nekdaj prej, ali da je treba živeti na isti ravni. Vsak naslednik, ki vrednoti načelo dedovanja, ki je naslednik tega obdobja, tega dogodka, mora dvigniti ta sistem, to obdobje, ta dogodek na bolj visoko raven. Mi prav tako delamo v Azerbajdžanu, in smo na tem področju veliko dosegli.

Menim, da trenutni azerbajdžanski Milli Medžlis s častjo nosi ime naslednika, in je v zadnjih letih, še posebej v zadnjem obdobju, naredil veliko delo za razvoj neodvisne Azerbajdžanske države. Za vse to rad bi Vam izrazil svoje spoštovanje. Rad bi tudi izrazil upanje, da Vi boste tudi v prihodnosti dosegli visoke dosežke in boste vredni tega častnega imena.

Realnost današnjega Azerbajdžana zahteva še večjo enotnost in solidarnost v naši državi. Vesel sem, da so v sedanjem demokratičnem sistemu v Azerbajdžanu med vsemi vejami oblasti, ki temeljijo na načelih Ustave, vzpostavljeni zdravi odnosi. In to ustvarja za vse nas – za parlament, za višji izvršni organ, vse izvršilne oblasti, sodne organe – zelo dobre pogoje za uspešno delo. Še posebej poudarjam poslovne, zdrave, načelne odnose med parlamentom in Predsednikom.

Poslanci, ki so danes imeli govor, spomnili so se tudi na konflikte, ki so se dogajali v življenju demokratične republike v 1918-1920. letih, boj za oblast in dejstva, kadar so določene osebe zaradi osebnih interesov udarjale po skupnih nacionalnih interesih. To je bilo res. Moramo učiti se iz preteklosti. Uporabljati njene dobre strani, ki so koristne za nas danes, ter preprečevati ponovne škodljive pojave.

Na žalost, so neodvisno eksistenco Azerbajdžana v zadnjih šestih letih spremljali dogodki, podobni tistim, ki so potekali v 1918-1920. letih. Vendar ne glede na ustvarjene zaradi tega težave, le-te težave niso uspele preprečiti uspešno promocijo Azerbajdžana na poti nacionalne neodvisnosti in ne bodo uspele. Toda kljub temu, moramo tako danes kot v prihodnje, tako v Milli Medžlisu Azerbajdžana kot v vseh javnih organih, tako v naši družbi kot v narodu, vzpostaviti civilno enotnost, državljansko solidarnost, nacionalno enotnost in solidarnost na podlagi zdravih načel, načel za zagotavljanje človeških svobod, popolne ustanovitve pluralizma mnenj, ter političnega pluralizma.

Trudimo se zdaj in se bomo trudili na tej poti. Zagotavljam vam, da kot Predsednik Azerbajdžana, počutim to odgovornost kot svoje osnovno poslanstvo, in mislim, da smo na tem področju veliko dosegli. Toda medtem ko se velike zadeve prihajajo, še vedno obstajajo pomanjkljivosti, ki jih je treba likvidirati. Upam, da se bo ustvarilo kot rezultat našega skupnega dela, na način nadaljnjega razvoja naših obstoječih sedaj zdravih odnosov v Azerbajdžanu, v javni skupnosti in v vladnih organih še bolj zdravo vzdušje, zdravo razpoloženje, ter bomo dosegli večjo enotnost in solidarnost.

Danes še enkrat vam čestitam praznik, in mislim, da je posebna razprava o 80. obletnici demokratične republike v azerbajdžanskem parlamentu, Milli medžlisu, prireditev slavnostne seje, zelo pomemben dogodek. Želim vam vsem zdravja, poslovnih uspehov.

Vesel praznik!

Prevedeno iz časopisa "Bakinski delavec" 28. maja 1998. leta