Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na VIII. stretnutí najvyšších predstaviteľov Organizácie islamskej spolupráce počas návštevy Prezidenta Azerbajdžanu do Iránu dňa 11. decembra 1997

Vážený pán predseda! 

Vážení hlavy vlád a štátov! 

Drahí bratia! 

Srdečne vítam Vás, účastníkov VIII. stretnutia najvyšších predstaviteľov Organizácie islamskej spolupráce, v mene azerbajdžanského národa a prosím veľkého Tvorcu o úspech. Ďakujem váženému Prezidentovi Muhammadovi Khatami za poskytnutú pohostinnosť a výborné organizovanie práce stretnutia najvyšších predstaviteľov, vláde a národu Iránu, generálnemu tajomníkovi Organizácie islamskej spolupráce váženému Izzeddinovi Laraki. 

Azerbajdžan po obnovení svojej nezávislosti v roku 1991 sa stal členom Organizácie islamskej spolupráce a priamo sa podieľajú na jej mnohostrannej činnosti. Prikladáme veľký význam práci, ktorú vykonáva Organizácia islamskej spolupráce v moslimskom svete a na medzinárodnej aréne. Najvyššou úlohou Organizácie islamskej spolupráce je upevnenie spolupráce medzi moslimskými krajinami, zabezpečenie pokoja našich národov, zvýšenie ich blahobytu, zachovanie a rozvoj nášho náboženstva, tradícií, kultúrnych a morálnych hodnôt. Musíme stále pracovať na uskutočnení týchto posvätných činiteľov. Vyzývam vás všetkých k aktívnejšej spolupráci. 

Moslimské národy a krajiny zápasia so zložitými procesmi prebiehajúcimi vo svete. Na jednej strane veda a technika sa rýchlo vyvíjajú, nové objavy a technológia menia vzhľad našej planéty. Na druhej strane viacerí národy trpia hladom, chudobou. Preto musíme držať krok s pokrokom, musíme sa dostať na úroveň vyspelých krajín. Za posledné roky Azerbajdžan výrazne vyvinul politické, ekonomické, obchodné a kultúrne vzťahy s moslimskými krajinami. Naša spolupráca v rámci aj Organizácie islamskej spolupráce aj iných medzinárodných organizácií bola efektívnou a užitočnou. 

Azerbajdžanská republika robí všetko možné pre rozvoj mnohostrannej spolupráce na riešenie globálnych otázok islamského sveta. 

Z celého srdca podporujeme všetky kroky a úsilia Organizácie islamskej spolupráce, ktoré robí pre spravodlivé mierové urovnanie arabsko-izraelského, Džammú a Kašmír konfliktov. 

Azerbajdžanský národ, ktorý bol vystavený agresii Arménskej republiky, ako aj všetky moslimské národy, je veľmi znepokojení situáciou v Afganistane, Somálsku, Bosne a Hercegovine, iných krajinách. Našou posvätnou povinnosťou je zabezpečenie bezpečnosti moslimských národov a územnej celistvosti našich krajín, ochrana práv moslimských menšín a komunít, zabezpečenie stabilného rozvoja moslimského sveta. Organizácia islamskej spolupráce, ktorá má veľkú autoritu, musí vytvoriť všetky možnosti pre zjednotenie a koordináciu našich úsilí. Som presvedčený, že toto naše stretnutie najvyšších predstaviteľov k tomu prispeje. 

Po páde Sovietskeho zväzu viacerí moslimské národy získali nezávislosť, otvorili sa im nové možnosti. Dnes budujú nezávislé vzťahy s inými krajinami a národmi sveta a taktiež medzi sebou. Stále sa zvyšuje prirodzená integrácia, ktorá vyplýva z národných záujmov, a vytvára sa výborná pôda na premenu veľkých regiónov na prosperujúcu zónu ekonomickej spolupráce. 

Drahí bratia! 

Azerbajdžanská republika sebavedome kráča po ceste budovania svojho nezávislého demokratického štátu. Úspechy, ktoré sme dosiahli, sú viditeľné. 

Spolu s tým máme problém, o ktorom vedia všetci, a ktorý spomaľuje náš rozvoj a vytvára nebezpečenstvo pre štát. Týmto problémom je agresia Arménskej republiky proti Azerbajdžanu, okupovanie 20 percent našich území a to, že v následku tohto viac ako jeden milión ľudí sa stali utečencami. 

Azerbajdžanský národ vysoko hodnotí rozhodnutia Organizácie islamskej spolupráce, ktoré odsudzujú túto agresiu, a poskytovanú ňou podporu Azerbajdžanu. Prikladáme veľký význam rozhodnutiam summitu Organizácie islamskej spolupráce za podporu zásad, ktoré boli prijaté na Lisabonskom summite OBSE a týkali sa riešenia arménsko-azerbajdžanského konfliktu. Azerbajdžanský národ veľmi potrebuje finančnú podporu moslimských štátov. Arménsko-agresor prostredníctvom svojej diaspóry dostáva morálnu, politickú, ekonomickú a vojenskú podporu z Ameriky, z Európy, a hlavne z Ruska. V rokoch 1993-1996 Rusko nelegálne dodalo do Arménska zbrane, muníciu a vojenskú techniku vo výške 1 miliarda dolárov. Okrem toho, dňa 29. augusta tohto roku medzi Ruskom a Arménskom bola podpísaná zmluva o úzkej vojenskej spolupráci. 

Tak, agresívny arménsky štát, ktorý upevňuje svoje vojenské pozície, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo nie len pre Azerbajdžan, ale aj pre všetky štáty nášho regiónu. 

Azerbajdžanská republika má za cieľ rozriešiť konflikt s Arménskom mierovou cestou. V mesiaci máj roku 1994 sme dosiahli zastavenie vojny a režim zastavenia paľby. Vedieme mierové rokovania v rámci Minskej skupiny OBSE. Na lisabonskom stretnutí najvyšších predstaviteľov OBSE v roku 1996 sme získali podporu 53 štátov zásad spravodlivého riešenia konfliktu. Tak pre mierové riešenie konfliktu bol vytvorený spravodlivý právny základ podporovaný štátmi a medzinárodnými svetovými organizáciami. 

Spolupredsedovia Minskej konferencie OBSE - Rusko, Spojené štáty americké a Francúzsko vykonali v priebehu tohto roku ťažkú prácu a predložili stranám nové návrhy o dvojstupňovom riešení konfliktu: na prvej etape – oslobodiť šesť okupovaných rajónov Azerbajdžanu okolo Náhorného Karabachu, obnoviť zničené v dôsledku vojny cesty a dopravné prostriedky; na druhej etape – spolu so stanovením právneho štatútu Náhorného Karabachu v zložení Azerbajdžanského štátu oslobodiť Lačinský a Šušinský rajóny. Prijali sme tieto návrhy. Treba poukázať na to, že predložené návrhy taktiež plne zodpovedajú národným záujmom Arménska. Avšak kvôli tvrdohlavej, nekonštruktívnej pozícii Arménov pozitívny výsledok zatiaľ nebol dosiahnutý. Ešte raz prehlasujem, že sme zástancami iba mierového riešenia konfliktu a budeme sa toho domáhať aj ďalej. 

Vyjadrujeme veľkú vďaku Turecku, Iránu, Saudskej Arábii, Pakistanu, Egyptu, Kuvajtu, Spojeným arabským emirátom za humanitnú pomoc pre azerbajdžanských utečencov, ktorých je v dôsledku agresie Arménska viac ako milión a ktorí žijú v ťažkých podmienkach v stanoch. Obraciam sa na nich a ďalšie štáty - členy Organizácie islamskej spolupráce s prosbou zvýšiť pomoc a urobiť všetko možné, aby zbavili moslimských bratov tohto nešťastia. Príde deň, keď Azerbajdžanský štát sa zbaví tejto agresie, za krátky čas sa stane prosperujúcim štátom a bude môcť pomáhať svojim bratom. 

Obraciam sa z tejto vysokej tribúny na vedenie Organizácie islamskej spolupráce a na všetkých prítomných hláv vlád a štátov a vyjadrujem svoju vďačnosť za podporu spravodlivej veci Azerbajdžanu. Dúfam, že Teheránske stretnutie najvyšších predstaviteľov prijme jasné rozhodnutie o agresii Arménska proti Azerbajdžanu a navrhne účinný program pomoci azerbajdžanským utečencom- moslimom. 

Som presvedčený, že Organizácia islamskej spolupráce používa všetky svoje možnosti v mene pokroku, šťastnej budúcnosti, blahobytu zbedačených národov, ktoré vyznávajú islam. Azerbajdžanská republika s pomocou Alaha tiež prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov. 

Noviny \"Bakinský robotník\" zo dňa 13. decembra 1997