VÝZVA K ČITATEĽOM

VÁŽENÍ ČITATELIA!
  NOVÉ MATERIÁLY 

10. mája roku 2024 bolo 20 rokov Medzinárodnej elektronickej knižnice "Dedičstvo Hejdara Alijeva" venovanej dedičstvu národného lídra azerbajdžanského národu, významného politického činiteľa súčasnosti Hejdara Alijeva.

V knižnice, ktorá funguje v 50 jazykoch, sa môžete zoznámiť so stovkami prác - textami vystúpení, rozhovorov, stretnutí, prehlásení a listov tohto veľkého politika.

Uverejnenie prác Hejdara Alijeva v rôznych jazykoch je prínosom pre politológov, ekonómov, novinárov a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o najnovšie dejiny a rozvoj, minulosť a budúcnosť Azerbajdžanu. Listy čitateľov taktiež svedčia o tom, že naša knižnica je pre nich veľmi zaujímavá. Bez zveličenia možno povedať, že za uplynulé obdobie stovky tisíc čitateľov z viac ako 200 krajín sveta sa zoznámili s našou knižnicou. Medzi stálymi čitateľmi našej knižnice sú predstavitelia popredných vedeckých a vzdelávacích ústavov sveta, uznávaných štátnych organizácií, známych médií, knižníc, veľkých nadnárodných spoločností a ďalší.

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" sa taktiež zaoberá vydavateľskou činnosťou. S našimi knihami vydanými v rôznych cudzích jazykoch sa môžete zoznámiť na našej stránke.

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" sa denne obnovuje, obohacuje sa. Prosíme posielať nám všetky Vaši pripomienky a návrhy ohľadne knižnice:

office@aliyev-heritage.org

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" ďakuje všetkým čitateľom, ktorí svojimi návrhmi prispeli k zdokonaľovaniu našej stránky.

 

Vydania
Prezeranie

FOTOQALEREYA

Nové historické informácie spracované výskumnou skupinou Centra pre výskum dedičstva Gejdara Alieva:

1.Chodžalinská tragédia je zločinom proti ľudstvu