Inauguracioni govor Predsednika Azerbejdžanske Republike Hejdara Alirza oglu Alijeva – Baku, Dvorac \"Republika\", 10. oktobar 1993.

Dragi sunarodnici! 

Poštovane  dame i gospodo! 

Visoko  cenim svoj  izbor  za predsednika  nezavisne  Azerbejdžanske Republike i  u vezi s tim izražavam   narodu  Azerbejdžana, svim građanima  Republike osećaje  poštovanja  i duboke zahvalnosti 

Narod Azerbejdžana  preživljava najteži  i tragični period  svoje istorije. Duboko sam svestan stepena odgovornosti, koja mi je stavljena u dužnost  u ovo teško vreme, i želim da vas uverim da ću se  svojom delatnošću , svim svojim  životom  pokušati  da opravdam visoko  poverenje, nade naroda. 

Stupajući  na tako visoku i odgovornu dužnost,  oslanjam se pre svega  na razum, mudrost, snagu azerbejdžanskog naroda. Nade su, koje  povezuju  sa mnom moj narod,  me prinudile   da preuzmem na sebe ovu odgovornost. Uveravam vas da ću  preduzeti svi napori  kako bih opravdao njegove  nade. 

Kraj XX. veka  je obelježen političkim procesima, koji su radikalno promenili svet. Azerbejdžanski narod nije ostao po strani  od tih procesa i ostvario je, napokon, svoju vekovnu maštu  - stekao je nezavisnost. Sticanje Azerbejdžanskom Republikom nacionalne nezavisnosti  je logičan rezultat društveno-političkih procesa, koji se ​​odvajaju u svetu, bivšem Savezu SSR-a. Nezavisnost naše republike je istorijski događaj, nacionalno blago azerbejdžanskog naroda,  i  ne sme  se  ni u kom u slučaju  govoriti o izuzetnim zaslugama u tome bilo kojeg pokreta i snage. Postizanje neovisnosti istovremeno postavlja ispred Republike, njezinih građana  veliki i komplikovani zadaci . Jačanje državne nezavisnosti, stvaranje i razvoj državnih struktura i atributa, osiguranje  teritorijalnog  integriteta i punog  suvereniteta  Azerbejdžana, izlaz Republike iz ratnog stanja, povećanje blagostanja njezinih građana, stvaranje neophodnih uslova za njihov život i rad – rešavanje ovih zadataka će biti   osnovno što moram uraditi   kao predsednik, i ja ću nastojati da ih ispunim.

Azerbejdžan  ima drevnu istoriju, bogatu kulturu, i raspolaže ogromnim prirodnim resursima.  Državna  nezavisnost stvara svi uslovi za efikasno korištenje tih sredstava za budući razvoj Azerbejdžana. To je naš glavni cilj. Azerbejdžan je stekao nezavisnost u izuzetno teškim uslovima. Najteža stvar za nas je rat, u kojem više od pet godina žive  Azerbejdžan, agresija jermenskih  oružanih snaga  protiv naših teritorija, nesreće, koje  su se obrušile na azerbejdžanski narod  u  rezultatu ove agresije. Zato je  naš  glavni zadatak   da izvedemo   republiku iz ratnog stanja i da  stvorimo  mirne uslove  za život građana. Takva teška situacija u Azerbejdžanu  se  stvorila zbog ozbiljnih grešaka od strane  rukovodstva  Republike i bivšeg Sovjetskog Saveza na početku karabahskog sukoba. Nažalost, tokom proteklog vremena  nisu preduzete  potrebne mere kako bi se izvukla  iz  te situacije. Privredna, socijalna, društveno-politička i duhovna  kriza, u kojoj se nalazila republika u posljednjih nekoliko godina, se produbila i 1993. je dostigla, možemo reći, svoju kritičnu točku. U junu  ove godine bila  je potpuno narušena unutrašnja stabilnost u Republici, odsutstvo razumevanja između različitih političkih snaga, aktivnost nekih  kriminalnih grupa , separatističkih snaga, usmerenih  na podelu  republike  i niz drugih razloga su još više  produbili tenzije. 

 U junu republika je bila skoro u stanju  građanskog rata i pojavila se stvarna pretnja odvajanja  nekih regiona u rezultatu grubih grešaka, koje su dopustili državni rukovodioci Azerbejdžana. Hvala Bogu, sve to je bilo sprečeno, nekoliko kriminalnih grupaca je bilo likvidirano , i stvorili su se uslovi  za obezbeđenje društveno-političke stabilnosti  u Republici. Posljednja četiri meseca su bili vrlo teški za Azerbejdžan.Tokom tog razdoblja republika, njezini građani su prošli kroz ozbiljne ispite, i  to je još jednom pokazalo da mudrost naroda, nacionalna sloga i solidarnost, građansko jedinstvo mogu savladati sve teškoće, stvoriti uslove za povlačenje Republike  iz teške situacije. 

Međutim, mi smo još uvek nalazimo u velikoj opasnosti, mada je unutar Republike i stvorena relativna stabilnost. Kao rezultat  agresije jermenskih oružanih snaga, koja traje više od pet godina, okupiran je deo azerbejdžanske teritorije, oko 20 procenata teritorije  Republike se nalazi u rukama jermenskih osvajača. Potpuno  je okupiran  bivši Nagorno-Karabahski region, voljeni i sveti svakom azerbejdžancu grad  Šuša, koji več godinu i po se nalazi  u rukama agresora. Jermenske oružane snage su okupirale takođe   Lačinski, Kelbadžarski, Agdamski, Fizulinski, Džebrailski, Gubadlinski regioni Azerbejdžana, kao rezultat su porušene  stotine sela, naselja, uništene  su  kuće,  oko miliona naših sugrađana  su postali izbeglice i sada žive u vrlo teškim uslovima. Sve to povećava  napregnutost u društveno-političkoj i duhovnoj oblasti života. I sada je  naš najosnovniji  zadatak – izvući  republiku iz ratnog stanja, vratiti  sve okupirane zemlje,  osigurati teritorijalni integritet i sigurnost granica suverenog Azerbejdžana, vratiti  izbeglice u svoje domove. 

Uveravam vas da kao predsednik smatram to svojim  osnovnim zadatkom  i,  sakupivši sve snage azerbejdžanskog naroda, koristeći sve mogućnosti, učiniću  sve za postizanje  ovog cilja. 

Naravno, nije lako zaustaviti rat, koji traje  više od pet godina , i  vratiti okupirane zemlje. U našem društvu  postoje  različita mišljenja o tome kako to postići. Pridržavajući se   miroljubivoj poziciji, dajemo prednost rešavanju  ovog problema pre svega  mirnim  putem, putem pregovora. U tu svrhu potrebno je efikasno   koristiti  diplomatska sredstva , voditi mirne pregovore, poštujući interese Azerbejdžana, i kao rezultat tih pregovora  postići  taj cilj. Efikasno koristeći mogućnosti Organizacije Ujedinjenih Nacija, OSCE-a, Savjeta bezbednosti  OUN-a, velikih država,koje učestvuju  u  regulisanju ovog  sukob, i svih međunarodnih organizacija, nastavićemo  i  dalje preduzimati sve  napore kako bi zaustaviti ratno stanje u Azerbejdžanu i vratiti  okupirane teritorije. 

Međutim,   Azerbejdžanska Republika  kao nezavisna država mora  imati  i spremnu snažnu armiju. Nažalost, u razdoblju posle sticanja svoje nezavisnosti  u Azerbajdžanu  u tom pravcu bilo je učinjeno vrlo malo.Stvaranje jake armije za odbranu teritorijalnog integriteta, odbranu republike  je jedan od naših osnovnih zadataka  u slučaju potrebe, ako mere, koje preduzimamo  za mirno rješavanje, neču imati rezultata.. 

Treba napomenuti da je tokom petogodišnjeg  rata narod  Azerbejdžana prošao  kroz velike ispite, postigao  je i radost pobede i gorčinu neuspeha. Ovaj rat za nas  je velika tragedija. U isto vreme ovaj rat je još jednom pokazao čitavom svetu snagu, moć, heroizam i mudrost azerbejdžanskog naroda.  U ovom  ratu je naš narod    pretrpeo  ogromne  gubitke. Braneći  našu zemlju,  junački su poginuli,  postali šehidi  sinovi ovog naroda. Molim vas tokom ove ceremonije minutom šutnje odati počast šehidima, koji su žrtvovali  u odbrani azerbejdžanske zemlje i suvereniteta Azerbejdžana. Da upokoji Allah njihovu dušu. 

I  danas  izjavljujem da krv naših šehida  neće ostati bez osvete. Spomen o njima će večno živeti u našim srcima, a njihov heroizam će služiti našoj    omladini  i budućim  generacijama kao primer, azerbejdžanski narod će  se obodriti, ujediniće svoje snage, stvoriće  modernu armiju, i  će kao zenicu oka  čuvati svoju nezavisnu državu, svoju zemlju. 

Jedan od glavnih zadataka  nezavisne Azerbejdžanske  Republike je  organizacija državne izgradnje. Naš put je jasan, i  više puta smo  izjaljivali o tome,da  je to put demokratije.U nezavisnom  Azerbejdžanu treba da bude  izgrađena pravna  demokratska država, koja deluje na demokratskim principima. Azerbejdžanska  država,  koristeći svoje istorijske i nacionalne tradicije, oslanjajući se  na svetsko  iskustvo, demokratiju, obšteljudski vrednosti, mora slediti putem izgradnje demokratske države. To je naš put, i danas obećavam da ću biti veran njemu. 

Pridržavati se tog  puta  je u skladu sa našom istorijskom prošlošću, a takođe to  je neophodno za priključivanje  Azerbejdžana kao nezavisne države    svetskoj civilizaciji. Da biste to učinili u Azerbejdžanu su stvorene i još  će se stvoriti sve mogućnosti. Sloboda  ličnosti, sloboda reči, sloboda veroispovesti, sloboda jezika, sloboda savesti u Azerbejdžanu su uslovi, koji omogućuju izgradnju demokratskog  civilizovanog društva, a mi ćemo osigurati podršku  tim vrednostima.  U Azerbejdžanu se stvara višepartijski sistem, nastale su  i nastaju  mnogo stranaka. Azerbejdžanska država će obezbediti sve mogućnosti za njhovo stvaranje i razvoj, i, naravno, za višepartijsko društvo, u kojem će vladati demokratski principi, te doprineće  razvoju Azerbejdžana  kao nezavisne  države. 

U višepartijskom društvu veliku ulogu igra i opozicija. Mi ćemo i dalje se odnositi prema  opoziciji sa velikim poštovanjem,te  želim  da izrazim svoju nadu da će postojeće u azerbejdžanskom društvu partije i snage, koje su u opoziciji, istupati sa  pozicije konstruktivne saradnje, što će stvoriti široke prilike za razvoj u republici istinske demokratije. Ukratko, smatramo prisutnost u Azerbejdžanu opozicionih  snaga  normalnom pojavom, istovremeno spremni smo za   konstruktivnu saradnju sa njima. 

Međutim, grupe, pojedine  političke organizacije, koje se nalaze u opoziciji, moraju staviti van snage ilegalne,ružne,  antidemokratske metode, koje su one   koristile  poslednjih nekoliko godina. Političke partije , pokreti mogu da deluju  slobodno u Azerbejdžanu, ali nijedna  politička partija  ili pokret, društveno-politička  organizacija ne može  imati naoružane skupine. Danas izjavljujem o tome odlučno pred građanima Azerbejdžana. Nažalost, negativni primer  ovoga je Narodni front, koji je odigrao u svoje vreme pozitivnu ulogu u društveno-političkom životu republike, doprineo je stvaranju i  funkcioniranju  pojedinih ilegalnih oružanih skupina. Verujemo da će sve partije, pokreti, društveno- političke organizacije se odreći od svojih oružanih snaga. Samo država može imati oružane snage. Svi zajedno moramo težiti kako bi se uklonile  ilegalne oružane skupine. To je osnovni uslov za uspostavljanje  društveno- političke stabilnosti u  republici. 

Jedan od glavnih zadataka  civilizovanog, demokratskog društva je zaštita ljudskih prava. Uveravam vas da ću, nalazeći se na ovoj visokoj dužnosti ,  uvek držati u centru pažnje ovu oblast, stvarati sve garantije za zaštitu ljudskih prava. Ukratko,  u našem  društvu će biti  stvoreni  svi uslovi za potpunu  slobodu ličnosti. S ove tačke gledišta  jedan od važnijih naših ciljeva danas  je pitanje slobode savesti. Naš narod  se vratio u svoju veru. Islamska religija je zauzela u svetu  svoje istorijsko mesto. Ona  je imala ogroman uticaj(znatno je uticala) na duhovnost naroda, njegovu naučnu  misao , snagu i moć. Zahvaljujući islamu naše nacionalne tradicije, kultura su u velikoj meri  prenesene iz  generacije  u generaciju  i dosegli sadašnjeg naraštaja kao nacionalno blago. U  Azerbejdžanu  su stvoreni i dalje će se stvarati svi uslovi za slobodu veroispovesti, i mislim da  religija u ovo teško  za republiku razdoblje  će igrati važnu ulogu u ostvarivanju građanske solidarnosti, građanskog jedinstva. 

Azerbejdžan  je  multinacionalna republika. To je karakterna osobina naše republike, ona ima bogatu istoriju, i  ponosni smo   ovom istorijom , društveno-političkim položajem republike. U našoj republici svi  građani, bez obzira na nacionalnost ili religiju, imaju  jednaka prava,  i u buduće ćemo se stvarati svi uslovi za ravnopravno učešće građana u društveno-političkom životu  Azerbejdžanske Republike. U vezi sa preuzimanjem dužnosti predsednika danas mi je čestitao  vođa  muslimana Kavkaza , predstavnici kršćanske i jevrejske verske konfecije. Izražavajući svoju zahvalnost, želim da vas uverim da ću  učiniti sve što je potrebno Azerbejdžanu kako bi se osigurala ravnopravnost svih naroda i religija.

Jedan od važnih zadataka na putu   učvršćivanja  nezavisnosti republike je kompetentna spoljna  politika, koja omogućuje čuvanje  interesa Azerbejdžana na međunarodnoj areni. Nažalost, nakon sticanja nezavisnosti u spoljnoj politici je urađeno sasvim malo. Nama predstoji rešavati ozbiljne   zadatke.. Naša spoljna  politika trebala bi  pre svega biti usmjerena na osiguranje nezavisnosti Azerbejdžana. Zadatak  je  u tome da se izgrade i razvijaju uzajamno korisni odnosi sa svim državama , efikasno da koristimo ih kao na jačanju međunarodnog položaja  Azerbejdžanske Republike,  tako i  za razvoj njezine privrede, nauke  i kulture. Imamo miroljubivu spoljnu politiku, i ne planiramo narušavati  suverenitet,  teritorijalni integritet bilo koje države. Međutim, koristeći mogućnosti spoljne politike,  nastojatćemo   osigurati po svaku cenu suverenitet, nezavisnost i teritorijalni integritet republike. Nadam se, da posle toga  će biti stvoreni uslovi  za veće priznanje  Azerbejdžana i republika će zauzeti  dostojno  mesto u svetskoj  zajednici. 

Glave mnogih država su poslali čestitke  u vezi sa mojim izborom za predsednika. Ja  prihvatam to pre svega kao  priznanje nezavisnosti  Azerbejdžanske Republike, njenog  mesta u svetskoj zajednici. Izražavajući zahvalnost šefovima država, koji su poslali čestitke, prisutnim ovde predstavnicima stranih država , želim da vas uverim da će  Azerbejdžanska Republika kao nezavisna država i dalje će nastojati da uspostavi tesni  odnosi sa ovim i drugim državama,  da koristi  njihove mogućnosti  za izlaz iz teške situacije u kojoj se našla. Velika hvala, zahvaljujem vam i želim rukovodiocima  vaših država  i vašim narodima  sreće i uspeha u svim vašim poslovima. 

Moramo mnogo šta da  uradimo u socijalno-ekonomskoj sferi, da bi  izvući  Azerbejdžan iz teške,krizne situacije. Ako  je sticanje nezavisnosti  za nas istorijski događaj, onda ostanak naše privrede u takvom stanju  stvaraće   nama  velike teškoće. Nažalost, kriza, u kojoj se nalazi republika  poslednjih nekoliko godina, imala je  negativan uticaj na sve sektore privrede.

Može  se reći,  da privreda  je  potpuno uništena, što je bio uzrok  oštrog pada blagostanja građana. Istovremeno želeo bih   naglasiti da republika raspolaže ogromnim socijalno-privrednim, naučno-tehničkim  potencijalom. Geopolitički položaj Azerbejdžana, njegova prirodna bogatstva, stvoreni  godinama osnovni fondovi dozvoljavaju  da se oslobodimo od ove duboke krize. S ove tačke gledišta, moramo u našoj daljoj delatnosti, s jedne strane, efikasno da koristimo već postojeći  potencijal, a s druge  strane,  da sprovodimo ekonomske  reforme, krećući se prema tržišnoj privredi. 

To je komplikovan i težak put.  Prelaz  od socijalno-ekonomskog sistema, koji se formirao desetljećima, ka  slobodnom  tržištžu je povezan sa velikim tečkoćama, a  greške, koje smo učinili  u posljednjim  godinama  u ovoj sferi, znatno pogoršavaju situaciju. Bez obzira na to, moramo ići tim putem, jer ne postoji drugog. Ovaj rad moramo organizirati u skladu sa privredom Republike, njezinim  tradicijama. Sledeći tim putem, moramo  da koristimo postojeći privredni  potencijal. Nemamo prava da dopustimo njegovog uništenja u budućnosti  i moramo da nastojimo  da  bi se ovaj potencijal kao blago azerbejdžanskog  naroda  koristio za blagostanje građana Republike, za poboljšanje životnog standarda svih slojeva društva. 

Naš dug je sprovođenje demokratskih reformi u ovoj sferi, preduzimanje razumnih mera, i uveravam  vas da ćemo slediti ovaj put. S tim u vezi želim posebno da istaknem ulazak Azerbejdžanske Republike u Zajednicu nezavisnih država. Tokom dugog vremena u republici su se vodile rasprave  na ovu temu, i Azerbejdžan, naposletku, se pridružio ZND. Sigurni smo da  će ovaj korak  stvoriti povoljni uslovi za razvoj privrede republike, te moramo u punoj meri da ih koristimo.

Isto tako želim  da naglasim,  da  neki krugovi pokušavaju  da predstave  ulazak  Azerbejdžana  u ZND kao opasnu  pojavu. To je pogrešno mnjenje. Budući  u sastavu  ZND-a, Azerbejdžan će i dalje braniti svoju nezavisnost, i učešće  u Zajednici  neće naneti nezavisnosti republike apsolutno nikakvu štetu. Kao nezavisna država Azerbejdžan će slediti putem  demokratije, pridržavaće se međunarodnih demokratskih norma. U Azerbejdžanu  više  nikada neće se uspostaviti  komunistička ideologija, komunistički režim. Mislim da  su istog mišljenja većina građana Republike. Azerbejdžanska Republika   nikada više neće biti u sastavu, neće zavisiti od  bilo koje druge države, i  uvek  će čuvati svoju nezavisnost.

Naša unutarnja i spoljna  politika će se temeljiti na svetskim demokratskim principima. Učvršćujući demokratske principe  u  Azerbejdžanu, mi ćemo staviti spoljnu  politiku u službu jačanja nezavisnosti Azerbejdžana. Kao predsednik   otvoreno to izjavljujem pred svojim  narodom, i želim vas uveriti da ću uvek biti veran tim principima.

Dragi, poštovani sunarodnici!

Danas je za mene  istorijski, nezaboravni  dan. Želim još jednom da  izrazim svoju duboku zahvalnost, poštovanje i ljubav  prema građanima  Azerbejdžana, čitavom  azerbejdžanskom narodu  za visoko  poverenje  i  uveravam  vas da ću da kraja  mog života  verno  služiti svom narodu, posvetiću svoju delatnost  budućem razvoju  Azerbejdžanske  Republike.

Kunem se, položivši  ruku  na Ustav   Azerbejdžanske Republike, da ču posvetiti svoje znanje, iskustvo, snagu  blagostanju Azerbejdžanskog naroda , Azerbejdžanske  Republike.

Kunem se da ću obavljati obaveze  predsednika u ime viših ciljeva, visokih  ideja, preduzeću  svi napori za  osiguranje  pune nezavisnosti, suvereniteta  i teritorijalnog  integriteta  Azerbejdžanske Republike.

Kunem se da ću postati garant   Ustava i zakona Azerbejdžanske  Republike, zaštite prava i sloboda svih građana  Azerbejdžana, nezavisno  od  nacionalnosti, veroispovesti  ili političkog  mišljenja, garant  slobode, demokratskih reformi u Azerbejdžanskoj Republici, njenog  razvoja kao demokratske pravne države. 

Kunem se da  ću dostojno služiti Azerbejdžanskoj Republici, azerbejdžanskom narodu, da ću se truditi kako bi naša nezavisna država zauzela svoje dostojno mesto među civilizovanim državama sveta, u svetskoj  zajednici.

Kunem se, položivši ruku na Sveti Kuran,  da ću biti veran nacionalnim , duhovnim tradicijama azerbejdžanskog naroda   i  obezbediću  garantije da bi se ove  tradicije učvrstile, živele i razvijale  u našoj nezavisnoj državi.