Gratulationer till Försvarsmaktens personal av Republiken Azerbajdzjan - staden Baku, den 25 juni 1999

Kära generaler, amiraler, officerare, underofficerare, berättigande kommenderar, sergeanter, soldater och sjömän!

Jag vill ge mina varma gratulationer på Republiken Azerbajdzjans Försvarsmaktens dag och framföra mina lyckönskningar till er alla!

Ett av de viktigaste resultaten som vi har nått under den period av vår självständighet är skapandet av vår nationella armé. Under de senaste åtta åren har vi förbättrat bekämpningseffektivitet av Försvarsmaktens personal och dess tekniska beredskap, som i sin tur har ökat Azerbajdzjans defensiva styrkan. Vi har framgångsrikt skapat vår armé genom ständiga övningarna och militär träning. Våra soldater har med stort mod deltagit i krig mot fienden i frontlinjen och gjorde allt möjligt för att stoppa aggression. Vi känner oss stolta över detta. För närvarande har vi en armé, som är utrustad med avancerade och kraftfulla moderna vapen och teknik såsom med högutbildad personal.

Vår nationella armé är väl medveten om sitt hedersuppdrag inför landet, folket och staten och därför förbättrar ständigt armén sin fysiska, militära och moraliska utbildning för att utföra sina uppgifter på det bästa möjliga sätt. Varje anställd på Försvarsmakten vet att en stark och mäktig armé är det viktigaste för försvaret av självständiga Azerbajdzjan, för återställandet av den territoriella integriteten i vårt land och en garant för fredligt liv.

Regeringens samt Försvarsmaktens mål är att bilda de armé, som kan skydda fosterlandet, att främja landets säkerhet och att ständigt förbättra försvarsberedskapet. Varje medborgare i Azerbajdzjan är medveten att man måste fullgöra sin värnplikt mot oavhängiga Azerbajdzjan och ge omfattande stöd till skapandet av armén.

På denna festliga dag vill jag återigen nämna våra söner, som blev shahider i namn av Azerbajdzjans suveränitet, självständighet, territoriella integritet och suveränitet Jag vill uttrycka mina kondoleanser till deras anhöriga. Jag sänker mitt huvud till minne av dessa modiga människor. 

Jag tror att vår Försvarsmaktens personal kommer att vara trogna mot sina militära ed, som dem har avlagt inför sitt fosterland och folk. Dem bör vara redo när som helst att befria landet från fienden och på sådant sätt kommer dem att glädja våra shahider.

Jag önskar alla våra soldater hälsa, lycka och framgångar samt att övervinna motgångar och svårigheter och att fortsätta att stärka vårt lands suveränitet och självständighet, att återställa Azerbajdzjans territoriella integritet och försvarskraft.

Heydar Aliyev,

Republiken Azerbajdzjans President

Försvarsmaktens överbefälhavare

Tidningen «Bakinsk arbetare», den 26 juni 1999