Intervju av President av Republiken Azebajdzjan Heydar Aliyev för korrespondent av TV- bolag CNN USA - den 29 september 1994

Fråga: Herr President, vad väntar du efter mottasgande med President av USA Bill Clinton? Vill du uppmjuka Rysslands position?

Ansvar: Jag väntar på mycket efter mottagande med President av USA herr Bill Clinton. I den första turen, behandlningen av frågan om utvidningen av mellanfolkliga förbindelser mellan Republiken Azerbajdzjan och USA, inklusive stödaktionen av den här staten realisationen av kontrakt, som var undertecknat nyligen i Baku mellan SOCAR och konsortium av de västra oljeföretagen. Samtidigt väntar jag på aktivisering av verksamhet av de internationella organisationer, vilket är inriktad på utförning Azerbajdzjan från den svåra situationen, rädda Azerbajdzjan från Armeniens aggression och mer aktiva deltagande av USA i den här frågan.

Fråga: Efter de hade mottagande igår, Presidenter Bill Clinton och Boris Jeltsin gjorde ett uttalande om överenskommelsen i frågan  om konflikt i Nagorno-Karabach. Håller ni med det att Nagorno-Karabach blir del av Armenien och det blir fred på så sätt?

Ansvar: Nej jag håller aldrig med att Nagorno-Karabach blir en del av Armenien. Men som jag har fått reda igår på press-konferens kom herrar Bill Clinton och Boris Jeltsin till uppfattningen at frågan om Nagorno-Karabach, det vill säga konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan, ska lösas på fredlig väg genom internationella organisationer, i samband med vad ska det fattas en speciell resolution av FN. Vi kan hålla med lösning av konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan bara på de här omständigheter och också med omständighet om säkerställandet av territoriell integritet, suveränitet, okränkbarhet av gränserna av Republiken Azerbajdzjan. Jag hörde att herr Bill Clinton pratade om det där.

Fråga: Ni sa att ni väntar på President Bill Clinton uttalar i en mer öppen form om Nagorno-Karabach blir inte en del av Armenien. Har jag förstått dig riktigt?

Ansvar: Jag är förvånad av sådär frågan: kommer Nagorno-Karabach att bli en del av Armenien eller nej? Kriget, som fortsätter under mer än sex år och som har gjort många olyckor, pågår av Armenien och målet är erövringen av Nagorno-Karabach. Hela tiden Har Azerbajdzjan försvarat sina marker, sin territoriell integritet, sin suveränitet. Hur kan man prata om överlämnandet av Nagorno-Karabach till Armenien? Jag är förvånad av sådär frågeställningen. Under alla de här sex åren togs frågan inte på så sätt varken i någon internationella organisationen eller av någon statschefen.

Fråga: Men under de här sex åren dödade där mer an 20000 personer. Armenien blir er överlägsen i alla fall och det finns många flyktingar i din stat. Vill ni inte göra några eftergifter?

Ansvar: Jo, under sista sex åren förlorade Azerbajdzjan cirka 20000 personer, cirka 100000 skadades, 20% av Azerbajdzjans territorium ockuperades av armeniska ockuperade krafter. Mer än miljon av Azerbajdzjans medborgare från den här ockuperade territorium hade flytt sina hus och hade blivit flyktingar. Allt det är en följd av militära agression av Armenien mot Azerbajdzjan. Och ingen internationella organisation, ingen rättvis stat kan inte följa med militära aggression och motivera det. Enligt några objektiva skäl och med hjälpen för Armenien av enskilda stater och ringar Armeniens stridskrafter blev överlägsna. Men enligt internationella rättsliga normer ingen stat kan börja erövra med våld marker av andra statа. Detsamma ingen stat kan bryta med våld gränser av andra staten. Jag vill bara att Armenien följer de här internationella rättsliga normer. Förhandlingar med herr Bill Clinton övertygade mig i uppfattningen att President av USA håller med verksamhet på grund av de här principerna och förstår vår position, och önskar en rättvis lösning av den här frågan genom internationella organisationer, inklusive territoriella integritet och gränsers okränkbarhet av Republiken Azerbajdzjan.

Fråga:  Jag förstår er position och jag vill fråga nästan: I Kaukasus, inklusive Georgien och Taddzjikistan, finns det stora konflikter. Hur tror du vad är orsaken för de här konflikterna och skapar Ryssland de här konflikterna för att återställa sina positioner i området?

Ansvar: Du vet, vår konflikt är så stor olyckan för oss själv, det tar oss så mycket att jag har ingen tid för att bestämma anatomi av de där konflikter och ibland ser jag ingen nödvändighet. Men varje konflikt har naturligtvis sin egen  orsak. Om det är fortfarande inte lösning av vår konflikt, det menar att några ringar ute är intresserade i det.

Fråga: Bland annat kan ni notera att Ryssland är en av de här ringarna?

Ansvar: Jag vill inte beskylla nu någon stat, eftersom det kräver vägande skäl.

Fråga: Ni har redan underteckant ett stort oljakontrakt, som upptar västra företagen och ryska också. Hur tror du ska det här kontraktet främjaför skapandet av stabilitet i området?

Ansvar: Ja, jag har höga förhoppningar för kontraktet som var undertecknat den 20 september i Baku. Det här kontraktet organiserar förbindelser av Republiken Azerbajdzjan med 10 oljaföretagen av Vänster och med ryska också, och lägger också grunden för deras gemensamma arbete för 30 år. Eftersom de här företagen representerar dock så stora stater som USA, Storbritannien, Ryssland, Turkiet, Norge, Saudiarabien, det skapar de stora möjligheterna för utvecklingen av ekonomiska förbindelser av Azerbajdzjan med de här staterna. Jag har höga förhoppningar för det här kontraktet och tror attdet kommer att vara ömsesidigt fördelaktigt för både sidor, skapar de bra villkor för Republiken Azerbajdzjans integration i världsekonomi.

Programledare: President av Republiken Azerbajdzjan, herr President, tack så mycket.

Ansvar: Tack så mycket för du har givit mig en möjlighet för att tala på din TV.

PROGRAMLEDARE: Herr President, New-York TV-bolag tackar dig så mycket.

Ansvar: Jag tackar också New-York TV-bolag, uttrycker min tillfredsställelse.