Tal av Heydar Aliyev, Presidenten av Republiken Azerbajdzjan, vid den officiella mottagningen med anledning av 75-årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan - den 12 oktober 1999

Mina damer och herrar! 

Kära gäster! 

Kära vänner! 

Det är en stor dag för azerbajdzjanska folket och hela suveräna Azerbajdzjanska republiken. I dag firar vi en högtidlig fest - 75-årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan, som är en integrerad del av självständiga Azerbajdzjan.

Azerbajdzjans land, vägar samt märkliga natur tillhör azerbajdzjaner. Därför är 75-årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan, som är den integrerade delen av Azerbajdzjan, en stor fest för alla azerbajdzjaner, för hela azerbajdzjanska folket och för vårt land.  Genom firandet och minnandet av de förändringar och utveckling  som skett i Nachitjevan, visar vi samtidigt Azerbajdzjans demokratiska utveckling i allmänhet och de stora förändringar som Azerbajdzjanska republiken genomgått. 

Firandet av den autonoma republiken Nachitjevans årsjubileum har också skett förut. Jag har deltagit flera gånger  i dess jubileumsceremonier. År 1949 hyllades den autonoma republiken Nachitjevans grundande på sin 25-årsdag. Då var  jag tyvärr inte i Azerbajdzjan, jag studerade i Leningrad. Men tills dess hade jag jobbat här. Jag arbetade vid  Folkkommissariernas råd (nu kallas det ministerrådet) i Nachitjevan och sedan på säkerhetstjänsten. Under mina studier i Leningrad blev jag mycket intresserad av vad som hände här, trots att  jag hade ingen TV, det var omöjligt att få någon info via radio och det var svårt att nå någon per telefon. Det enda sättet att få veta nyheterna var att kontakta vänner via vanlig post. Bara en vecka efter firandet i Nachitjevan fick jag besked om detta. Jag fick höra talas om de ceremonier som hade hållits i Nachitjevan.

Den mest minnesvärda händelsen för mig  - då var jag ung, bara 25-26 år gammal – var när Nachitjevans enastående människor fick för den första gången utmärkelser och medaljer från Högsta sovjets presidium i samband med årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan. Jag var en av dem som hade belönats.

Jag hade redan tilldelats statliga utmärkelser och medaljer för deltagande i det Stora fosterländska kriget. Men sådan uppmärksamhet och omtanke om mig i samband med Nachitjevans 25-årsdag, även när jag var borta från Nachitjevan, är minnesvärd. Jag erinrade mig det  i dag, 50 år senare.

Jag deltog i Nachitjevans 40-årsdag och även i 50-årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan. År 1974 var jag redan Azerbajdzjans ledare och  som ledare kom jag hit för att delta i ceremonierna. Alla dessa  värdiga ceremonier och firande är Nachitjevans historia.

Jag skulle vilja notera  att fast firandet inte skett under denna tid  på samma festliga sätt som idag, var människor i alla fall mycket glada och entusiastiska att fira den autonoma republiken Nachitjevans årsdag och visserligen organiserades högtidliga ceremonier.

Denna årsdag har en särskilt stor betydelse för vårt folk och den är viktigare än de årsdagar som firades tidigare. Vi fick självständighet. Den oavhängiga Republiken Azerbajdzjan har fått möjligheten att oberoende bygga  och utveckla sitt land och firandet av 75-årsjubileet av den autonoma republiken Nachitjevan under Azerbajdzjans självständighet är för mig, naturligtvis, mer värdefull än alla andra firande som skett förut.

Vi firar detta högtidliga årsjubileum före en viktig händelse i Azerbajdzjans historia, den dag då Azerbajdzjan förklarade sig självständigt. Den 18 oktober 1991 adopterade Azerbajdzjans suveräna råd  en förklaring av självständighet och det betyder att  nu har vi möjligheten att fira två stora dagar för Azerbajdzjan. Dessa fester är kopplade till varandra.

I dag har jag redan sagt att nachitjevaner, Nachitjevans folk var ett av dem som  strävade efter frihet och självständighet mer än alla andra. Därför Azerbajdzjans oavhängighet, trots att Nachitjevan redan hade fått sin självständighet, blev en lika stor och värdefull historisk händelse  för Nachitjevans folk, som för alla Azerbajdzjans invånare.

Jag tror att detta årsjubileum är den mest viktiga och mest historiska dagen i Nachitjevans liv under de senaste 75 åren. I dag firar vi också den 8:e årsdagen av Azerbajdzjans statliga självständighet. Genom detta firande visar vi till hela världen att Azerbajdzjan är en suverän stat. Genom detta firande demonstrerar vi även vår strävan och övertygelse att Azerbajdzjan kommer att lyckas på sin väg av självständighet. Genom detta firande bevisar vi till alla att Azerbajdzjan är ett demokratiskt, lagligt och jämlikt land med fria folk. Med beaktande av det ovan nämnda är jag säker på att  detta årsjubileum är en fantastisk och stor dag för det azerbajdzjanska folket.

På vägen av självständighet under åtta år har Azerbajdzjan gjort ett bra jobb. Det viktigaste och mest betydelsefulla är att trots alla externa och interna utmaningar och svårigheter som  vi var tvungna att överleva till följd av den armeniska aggression mot Azerbajdzjan, trots det faktum att 20 procent av våra landområden är under ockupation och mer än en miljon av våra medborgare är flyktingar och lever i tält, trots allt detta existerar och utvecklas vårt land. Vi är ett framgångsrikt land och kommer att lyckas  i framtiden med våra principer av nationell självständighet, demokrati och  byggandet av en sekulär stat.

I dag har Azerbajdzjan en befolkning på 8  miljoner. Det är världskänt att Azerbajdzjan är ett land med rika naturtillgångar, hög offentlig utbildnings- och kulturnivå och utvecklad vetenskap. I så fall har vi all anledning att vara stolta över vårt hemland, Azerbajdzjan.

Jag är väldigt stolt över att jag är en azerbajdzjaner. Jag är stolt över det faktum att Azerbajdzjan är mitt fädernesland. Jag är stolt över att jag är från en sådan underbar nation. Jag är stolt över att jag har  det azerbajdzjanska språket som modersmål. Jag är stolt över det faktum att det finns Azerbajdzjan, en oavhängig, fri och mäktig stat.

Vi höjer våra glas för Azerbajdzjans folk, nationell självständighet och demokratisk utveckling i Azerbajdzjan, för den azerbajdzjanska nationen och det azerbajdzjanska språket.

Leve, länge leve och låta leva i hundratals år Azerbajdzjan, det suveräna, fria och demokratiska landet!

Tidningen \"Bakinsk arbetare\", den 15 oktober 1997.