ชีวประวัติ

\"\"

ท่าน เฮย์ดาร์ อาลีร์ษา โอกลู อาลิเยฟ (Heydar Alirza oglu Aliyev) 
เป็นผู้นำของคนอาเซอร์ไบจานในระดับทั่วชาติ

ท่าน เฮย์ดาร์ อาลีร์ษา โอกลู อาลิเยฟ เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1923 ในตัวเมืองนาคีเชวาน (Nakhchivan) ประเทศอาเซอร์ไบจาน ใน ปี ค.ศ. 1939 นั้น ท่าน ได้เรียนจบจากวิทยาลัยครู เมือง นาคีเชว แล้วท่านได้เข้าเรียนภาควิชาสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมแห่งอาเซอร์ไบจาน(ตอนนี้ เรียกว่า สถาบันการศึกษาน้ำมันปิโตรเลียมแห่งรัฐของอาเซอร์ไบจาน) แต่ว่า ท่านเรียนจบจากมหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะสงครามที่เกิดขึ้นในสมัยนั่นเอง

นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1941 ขึ้นไป ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ทำงานเป็น หัวหน้าแผนกในกระทรวงสาธารณะว่าด้วยกิจการภายใน แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตที่ปกครองตนเองนาคีเชวาน ต่อจากนั้น ทำงานที่ สภารัฐมนตรี ประชาชน แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตที่ปกครองตนเองนาคีเชวาน แล้วในปี ค.ศ. 1944 นั้น ท่านถูกส่งไปทำงานในองค์การรักษาความมั่นคงของรัฐ นับตั้งแต่เวลานี้ ขึ้นไป ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ทำงานในองค์การรักษาความมั่นคงของรัฐนั่นเอง ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 ท่าน ได้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการ และตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 ท่านดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ในสังกัดคณะรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต อาเซอร์ไบจาน ขณะนี้ ท่านได้รับการประดับยศเป็นพลตรีด้วย ในช่วงเวลานั้น ท่าน ยังได้สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาที่ตัวเมืองเลนินกราต (ตอนนี้ เรียกว่า เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) ต่อมา ในปี ค.ศ. 1957 ท่าน จบการศึกษาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาเซอร์ไบจานด้วย

ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1969นั้น สมัยการประชุมของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งอาเซอร์ไบจาน ได้เลือกตั้ง ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เป็น เลขานุการแรก ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอาเซอร์ไบจาน นับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ กลายเป็นผู้นำของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานนั่นเอง ใน เดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1982ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสหภาพโซเวียต ในขณะเดียวกันนั้น ท่านยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานคนแรกของคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียต และกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำของสหภาพโซเวียตด้วย ในระยะเวลา ยี่สิบปี ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เป็นสมาชิกรัฐสภาสูงสุด แห่งสหภาพโซเวียต และภายในเวลาห้าปี ท่านดำรงตำแหน่งรองประธานรัฐสภาสูงสุด แห่งสหภาพโซเวียตด้วย

เพื่อเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายการเมืองซึ่งดำเนินไปโดย กรมการเมือง (โปลิตบูโร) ของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต และ ท่าน มิคาเอล กอร์บาชอฟ เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตโดยส่วนตัว ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1987ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ที่ท่านดำรงอยู่แล้ว

เมื่อ วันที่20 มกราคม ปี ค.ศ. 1990 มีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอันนองเลือดที่ได้เกิดขึ้นในกรุงบากู โดยมีกองกำลังทหารของสหภาพโซเวียต เป็นผู้ก่อเหตุนั้น เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ในวันถัดไป ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้กล่าวแถลงการณ์พร้อมเรียกร้องให้ ลงโทษผู้ก่ออาชญากรรม ตลอดจนผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งเป็นการกระทำผิดต่อประชาชนอาเซอร์ไบจาน ณ สำนักงานตัวแทนของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานประจำกรุงมอสโกเพื่อเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับโยบายอันหลอกลวงของบรรดาผู้นำของสหภาพโซเวียต เกื่ยวกับความขัดแย้งอย่างรุนแรงเหนือดินแดนนากอร์โน-คาราบัค (Nagorno-Karabakh) นั้น ในเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ. 1991นั้น ท่านได้แถลงประกาศถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสหภาพโซเวียตนั้น

ในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ. 1990  ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้กลับไป อาเซอร์ไบจานแล้ว ในเบื้องต้น ท่านอาศัยอยู่ที่กรุงบากู  ต่อมา ท่านได้ย้ายไปอยู่ ที่เมืองนาคีเชวาน ในปีเดียวกัน ท่านได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกรัฐสภาสูงสุด ของอาเซอร์ไบจาน ในระหว่างปี 1991-1993 นั้น ท่าน ดำรงตำแหน่งประธานของรัฐสภาสูงสุด (Majlis) ของสาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน และ รองประธานของรัฐสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานด้วย  ในปี ค.ศ. 1992 นั้น เขาได้จัดให้มี การประชุมก่อตั้งพรรค \"อาเซอร์ไบจานใหม่\" (Yeni Azerbaijan) ซึ่งในนั้น ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานพรรคนั่นเอง

ในระหว่าง พฤษภาคม - มิถุนายน ปี ค.ศ. 1993 นั้น ขณะที่วิกฤตการณ์การเมืองในประเทศอาเซอร์ไบจาน ทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างรุนแรง อันเป็นสาเหตุก่อให้เกิดภัยแห่งสงครามกลางเมืองและการสูญเสียความเป็นอิสระนั้น ประชาชนอาเซอร์ไบจาน ก็เรียกร้องให้ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ จะกลับมามีอำนาจขึ้น

จากนั้น บรรดาผู้นำของอาเซอร์ไบจานสมัยนั้น ก็จำเป็นต้องเชิญท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ มา กรุงบากูอย่างเป็นทาง  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1993 นั้น ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานรัฐสภาสูงสุดของอาเซอร์ไบจาน แล้วในวันที่ 24 กรกฎาคม ปีเดีวย โดยปฏิบัติตามมติของสภาแห่งชาติ (Milli Mejlis) ท่าน ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ปี ค.ศ.1993 นั้น อาเซอร์ไบจานได้จัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนทั่วประเทศนั้น ผลที่ได้มาจากการลงคะแนน ได้แก่ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ปี ค.ศ. 1998 นั้น ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน อีกวาระหนึ่ง โดยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชน ร้อยละ 76,1 กล่าวสำหรับการออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ ก็ผ่านพ้นไปด้วย

ความคึกคักและความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนทุกหมู่เหล่า ถึงแม้ว่า ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เห็นด้วยเสนอชื่อตัวเอง เป็นผู้สมัครับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานในการเลือกตั้งวันที่ 15 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2003นั้น ก็ตาม แต่ว่า ท่านจำเป็นต้องปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนั้น เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในประเทศที่แตกต่างกันและเกียรติสูงอื่น ๆด้วย  ท่าน ได้ถูกประดับเหรียญตราเลนินสี่ครั้ง ตลอดจน เหรียญตราดาวแดง และ เหรียญอื่นๆ เป็นจำนวนมากด้วย นอกจากท่านได้รับชื่อของวีรบุรุษของแรงงานสังคมนิยมสองครั้งแล้ว ท่านยังได้รับรางวัลและเหรียญคำจากต่างประเทศจำนวนมากด้วย

ชะตากรรมทางประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบจานซึ่งครอบคลุมระยะเวลากว่าสามสิบปีที่ผ่านไป ก็ผูกพันกับชื่อของ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ อย่างขาดไม่ได้ กล่าวสำหรับการฟื้นตัวของประชาชนไม่ว่าจะด้านสังคมการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือด้านอื่น ๆ ในช่วงปีเหล่านี้ ก็ติดพันกับชื่อของท่าน

ใน ช่วงระยะเวลาที่ท่านเฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เป็นผู้นำ ท่านช่วยแผ่นดินแม่ของท่าน ซึ่งได้แก่ รัฐ อาเซอร์ไบจาน ให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆให้ได้ พร้อมกั้นนี้ ท่านปรารถนาที่จะอาเซอร์ไบจาน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดีวยกันท่านได้รู้สึกภาคภูมิใจประเทศอาเซอร์ไบจาน ที่มีศิลปวัฒนธรรมอุดมสมบูรณ์ และประวัติศาสตร์ยาวนาน อยู่เสมอ ทั้งรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยต่อคนรุ่นใหม่อยู่ตลอดเวลา

ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ เป็น ทั้งนักการเมือง และ รัฐบุรุษที่โดดเด่น ตลอดจนเป็นผู้นำประเทศชาติโดยไม่มีใครสงสัยได้ด้วย ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่าน กลายเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ปรากฏการณ์ของ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเย จึงได้ดึงดูดความสนใจจากคนอยู่เสมอ สำหรับการกระทำกิจกรรมทางการเมืองของผู้นำของคนอาเซอร์ไบจานในระดับทั่วโลกคนนี้ ก่อให้เกิดความชื่นชม จาก คน และถูกเผยแพ่รกันอย่างกว้างขวางทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและโลกด้วย

ใน เดือนมิถุนายนปี ค.ศ.1993 นั้น ในขณะที่ คนอาเซอร์ไบจานเข้าใจว่า ความเป็นเอกราชบูรณภาพแห่งชาติ ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการล่มสลายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ในขณะที่ประเทศชาติตกอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆมาแล้ว ประชาชนอาเซอร์ไบจาน ก็เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่มีอยู่อยางเด็ดขาด และนับตั้งแต่เวลานี้ คนอาเซอร์ไบจานจะมอบชะตากรรมของตนเองให้กับท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ อีกครั้งใหม่ โดยเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของคนอาเซอร์ไบจาน ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ จึง ยอมรับคำเชิญจากประชาชนญาติพี่น้องอาเซอร์ไบจาน และกลับคืนการเมืองขนาดใหญ่ในอาเซอร์ไบจาน คนอาเซอร์ไบจาน ต้อนรับการกลับมาของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ด้วยความหวังและความสุข วันดังกล่าวนี้ได้บันทึกใว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของอาเซอร์ไบจานอิสระเป็นวันกอบกู้เอกราชของชาติอาเซอร์ไบจาน