การกล่าวคําปราศรัยของนายเฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ\"สัญญาแห่งศตวรรษ\" ต่อการประชุมของคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๑ ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อาเซอร์ไบจาน เมื่อ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 1995

กราบเรียน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียนบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

วันนี้เราลงมือปฏิบัติงานจริงมุ่งที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาใหญ่โตของศตวรรษนี้ คือ สัญญาน้ำมันที่ได้รับการจัดเตรียมเป็นเวลาหลายปี แล้วในที่สุดก็ลงนามมาแล้ว    ส่วนกระแสพูดคุยเจรจาต่อรองกันที่จัดขึ้นเพื่อจัดทำสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อที่จะจัดทำสัญญาฉบับนี้ และขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดก่อนจะมีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ เราสามารถจะพูดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวอีกครั้งหนึ่งว่า แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นการเจรจาที่เรียบง่าย หรือง่ายดายนั่นเลย เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้เป็นผลงานที่ได้มาจากการทำงานมากนักและการงานอย่างเต็มกำลังที่ดำเนินอยู่อย่างมีความเชื่อมั่นอันแรงกล้าอีกด้วย 

เมืองอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศของน้ำมันปิโตรเลียม  ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศชาติของพวกเราถูกเรียกว่า เป็นดินแดนแห่งแสงไฟ และพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในชื่อนี้ อีกทั้งเป็นที่ทราบกันดีว่า นับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 นั้น  ประเทศอาเซอร์ไบจานของเรานั่นเอง จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นประเทศที่เริ่มลงมือการขุดเจาะได้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นประเทศแรกในโลก  ส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศอาเซอร์ไบจานของเรามีประวัติศาสตร์ความเป็นมา อันยาว นาน   มันได้ผ่านพ้นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากหลายขั้นตอน   เมื่อมีการเริ่มลงมือขุดเจาะได้น้ำมันด้วยวิธีการทางอุตสาหกรรมแล้ว ในประเทศอาเซอร์ไบจาน นอกจากบริษัทท้องถิ่น ยังได้มีบริษัทต่างชาติจำนวนหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมัน โดยการกระทำกิจการร่วมกันในการขุดเจาะได้ และ กลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอีกด้วย ต่อจากนั้น การดำเนินกิจกรรมของบริษัทต่างชาติเหล่านี้ในประเทศอาเซอร์ไบจานได้ถูกระงับนั้นเลย ส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันปิโดรเลียมนั้น รัฐบาลโซเวียตก็ได้ทำให้เป็นของชาติ   สำหรับน้ำมันปิโตรเลียมที่เราได้ผลิตมา ส่วนใหญ่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสหภาพโซเวียตทั้งหมดเป็นเวลาหลายปี

สามปีที่ผ่านมาประชาชนของเราได้มาซึ่งอิสรภาพและเสรีภาพแห่งชาติของตัวเอง   จากนี้ พี่น้อง ประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน และรัฐอาเซอร์ไบจานจึงล้วนแต่เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงผู้เดียว สิ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศอาเซอร์ไบจานได้อย่างอิสระตามที่รัฐอาเซอร์ไบจานตัวเองจะเห็นสมควร       บริษัทผู้ผลิตน้ำมันดิบ ของอาเซอร์ไบจาน  มันเป็นที่รู้จักกันดีว่า มีประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการดำเนินงานในทางปฎิบัติได้จริง รวมทั้งยังมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคอันใหญ่หลวงอีกด้วย   ผลที่ได้มาจากการทำงานร่วมกันอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบรรดานักวิทยาศาสตร์ บรรดาวิศวกร บรรดานักธรณีวิทยา  บรรดาช่างเทคนิคปิโตรเลียม บรรดาช่างฝีมือขุดเจาะน้ำมันดิบของประเทศอาเซอร์ไบจาน นั่นคือ มีการขุดเจาะได้น้ำมันในทะเลสาบแคสเปียนเป็นเวลานานกว่า  45 ปี แล้ว 

สิ่งทั้งหมดนี้ได้สร้างพื้นฐานอันดีเลิศที่ช่วยให้ประเทศอาเซอร์ไบจานสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งน้ำมันซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวรัฐอาเซอร์ไบจานเอง แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้เรายังเห็นความจำเป็นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกันกับบริษัทปิโตรเลียมของโลกที่มีประสบการณ์มากมายและมีศักยภาพมากมายมหาศาลเหมือนกันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้นำแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมมาใช้ให้เกิดมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นเราจึงได้มีการดำเนินการเจรจาต่อรองกับบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมรายใหญ่ของต่างชาติมาเป็นเวลากว่าสามปี เนื้อหาของการเจรจาครั้งนี้ ก็คือ ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมในเขตน่านน้ำทะเลสาบแคสเปียนที่เป็นของประเทศอาเซอร์ไบจาน   ข้าพเจ้าควรจะต้องให้ข้อสังเกตด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างมากว่า แม้กระบวนการเจรจาคราวนี้จะประสบกับความยุ่งยากลำบากหลายประการ ก็ตาม แต่ในสุดท้ายการเจรจาครั้งนี้ได้จบลงด้วยความสำเร็จ โดยการลงนามในสัญญาใหญ่เรื่องร่วมกันพัฒนาแหล่งและผลิตน้ำมันปิโตรเลียม 

สำหรับการเจรจาต่อรองกันกับบริษัทน้ำมันเปโตรเลียมรายใหญ่ของโลก เพื่อจัดทำความตกลงเรื่องร่วมกันพัฒนาแหล่งและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมครั้งนี้ ที่ดำเนินไปเป็นเวลานานกว่าสามปีแล้ว ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน และอาจกล่าวได้ว่า ของประชาคมโลกทั้งหมดด้วยอยู่ตลอดเวลา   นอกจากนี้การดำเนินงานในการจัดเตรียมสัญญาฉบับนี้  ตลอดจนการดำเนินการเจรจาที่จัดขึ้นเพื่อจัดทำความตกลงต่างๆ ร่วมกัน ครั้งนี้ ทั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมากอยู่ตลอดเวลา   ส่วนพี่น้องประชาชนชาวอาเซอร์ไบจานและสาธารณชนของเรา ต่างก็รอคอยผลการเจรจา และ การลงนามในสัญญาฉบับนี้ด้วยความหวังเป็นอย่างมาก     แต่ในบางวงการของประชาคมโลกคงจะมีกองกำลังที่มีความรู้สึกอิจฉาริษยาและทัศนคติในเชิงลบต่อการลงนามในสัญญาฉบับนี้เป็นอย่างมาก พวกนี้จึงพยายามทำทุกอย่างที่จะ ขัดขวางมิให้มีการจัดเตรียมและลงนามในสัญญาฉบับนี้     แต่ว่าความตั้งใจของรัฐอาเซอร์ไบจาน และสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานที่เป็นอิสระ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศเรากับบรรดาบริษัทน้ำมันเปโตรเลียมจากต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือนี้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานอันดีงาม มันก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้กำจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป   แล้วในที่สุด ในวันที่ 20 กันยายน ค.ศ 1994 นั้น  ได้มีการเซ็นสัญญาน้ำมันปิโตรเลียมฉบับนี้แล้ว   แต่ในเวลาต่อมา บางวงการในต่างประเทศ ต่างก็พยายามที่จะขัดขวางไม่ให้คู่สัญญาจะปฏิบัติการให้เป็นไปตามเอกสารนี้   นอกเหนือจากนี้  พวกนี้ก็ยังดำเนินการโจมตีด้วย      สิ่งทั้งหมดนี้มันเป็นที่รู้จักกันดี  แต่ว่าเราสามารถป้องกันมิให้มีสิ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้   ในระหว่างการจัดเตรียมสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าก็จะมั่นใจว่า เราสามารถที่จะป้องกันอุปสรรคต่างๆเหล่านั้น ตลอดจนการโจมตี และแรงกดดัน มิให้เกิดขึ้นได้ โดยอาศัยความตั้งใจของเราเป็นหลัก อีกทั้งยังมีความสามารถที่จะตอบโต้ต่อการท้าทายเหล่านี้อย่างเหมาะสมได้ด้วย     จริง ๆ แล้ว  เราสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้   สำหรับสัญญาฉบับนี้ ก็มีผลบังคับใช้แล้ว โดยบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสต์ว่า \"สัญญาแห่งศตวรรษ\" 

สัญญาที่เซ็นกันมาแล้วฉบับนี้ มันได้รับการพิจารณาในการประชุมรัฐสภาของอาเซอร์ไบจาน และเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วย      เมื่อวันที่ 2  เดือนธันวาคม  ค.ศ. 1994 นั้น  ข้าพเจ้าจึงได้ลงนามอนุมัติสัญญาดังกล่าว โดยประกาศใช้กฎหมายเฉพาะ  ดังนั้น สรุปได้ว่า ได้มีพื้นฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมาย เพื่อที่จะนำข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นจริง   ถึงวันนี้ เราควรจะมีการดําเนินงานที่แท้จริงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฉบับนี้   ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะมองเห็นว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มันมีค่าสูง ก็ตาม แต่ในวันนี้ ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะขอแสดงความคิดเห็นที่ว่าสัญญาฉบับนี้ควรจะต้องนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงโดยไม่ชักช้า เพราะฉะนั้น จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมา และ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารสัญญาฉบับนี้อีกด้วย นอกเหนือจากนี้ ยังใช้มาตรการจัดตั้งในลักษณะอื่น ๆ มุ่งเพื่อปฏิบัติงานอันเป็นจริง  ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นด้วยเต็มที่ พร้อมนี้ข้าพเจ้าขอใช้โอกาสนี้เพื่อแสดงความยินดีถึงบรรดาท่านผู้บริหารทุกท่านมา ณ ที่นี้ เพราะมีการเริ่มลงมือการทำงานแล้ว ขณะเดียวกันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยกับบรรดาคนที่จะปฏิบัติตามสัญญานี้ตามหลัง 

ข้าพเจ้าควรจะต้องให้ท่านสังเกตเห็นว่า แม้ว่ากระบวนการจัดเตรียมสัญญาฉบับนี้จะได้ก้าวเดินไปตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและยากลำบากอย่างยิ่งก็ตาม แต่การทำให้การนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริง ก็จะยิ่งยากขึ้นไปอีก   แต่อย่างไรก็ดี เราก็ย่อมมีหน้าที่ภารกิจที่สำคัญ และ หนักหน่วงอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติ ให้จนบรรลุผลสำเร็จ   ขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าแน่ใจว่าบรรดาตัวแทนและผู้นำของกลุ่มบริษัท และ บริษัทต่าง ๆ ที่เข้าเป็นภาคีร่วมสัญญาฉบับนี้ ร่วมกับบริษัทน้ำมันปิโปรเลียมแห่งรัฐของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน ต่างก็มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ผลเสมอต้นเสมอปลาย ระยะยาว และรวดเร็วที่สุด 

สัญญาฉบับนี้มีกำหนดอายุ 30 ปี   แน่นอนว่า สองสามปีแรกมักจะเป็นช่วงระยะเวลาที่หนักหน่วง และยากลำบากมาก   ส่วนพวกเรา กล่าวคือ ฝ่ายอาเซอร์ไบจัน และข้าพเจ้าเองในฐานะเป็นประธานาธิบดี ต่างก็สนใจในผลการทำงานของปีแรก ๆ โดยเฉพาะ   สำหรับข้าพเจ้าเอง มีความคิดเห็นว่า แผนปฏิบัติงานสำหรับปีแรก ๆ ควรจะต้องพยายามที่จะเสร็จก่อนเวลาที่กำหนดไว้  วันนี้ ณ ที่นี้ พวกท่านจะจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดงประมาณประจำปี 1995 นั้น  หลังจากมีการพิจารณาหารือร่วมกันไปแล้ว  พวกท่านก็จะลงมติเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติในปีข้างหน้า   ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะปีแรกของแผนปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นมา จะได้รับผลในระดับสูงสุด  อีกทั้งยังจะใช้มาตรการที่จำเป็นมุ่งให้การนำแผนงานดังกล่าวไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริงให้ได้รับผลทุกวัน ทุกเดือน อย่างเสมอต้นเสมอปลายด้วย 

ดังที่ท่านทั้งหลายทราบกันดีว่า ในวันนี้ ยังมีวงการบางวงการ หนังสือพิมพ์บางหนังสือพิมพ์  และ ประเทศบางประเทศ ที่มักจะพูดคุยเรื่องสัญญาฉบับนี้ และ เรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างสัญญาฉบับนี้ สืบต่อไปอีก   มีคนที่แพร่กระจายความคิดว่า แม้สัญญาจะได้ทำขึ้นไปแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่า บรรดาบริษัทตะวันตก อาจจะพูดได้ว่า พวกเขา คงไม่รีบปฏิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้ได้  ยิ่งไปกว่านั้น เขามักจะบอกว่า การดำเนินการตามสัญญาฉบับดังกล่าวในช่วงปีแรก ๆ  คือ ปี 1995-1998 นั้น มัน จะไม่มีผลใดๆต่อเศรษฐกิจของอาเซอร์ไบจานนั้นเลย แม้ว่ากองกำลังเหล่านี้ จะไม่สามารถขัดขวางไม่ให้มีการลงนามในสัญญาฉบับนี้ได้ก็ตาม แต่พวกเขาต้องการจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อการนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติได้จริง   แต่ข้าพเจ้าหวังว่า บริษัทน้ำมันปิโตรเลียมจากตะวันตก บรรดาผู้บริหารบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมในกลุ่มบริษัทน้ำมันนั้น พวกเขาต่างก็พากันตอบโต้การพูดคำโกหกหลอกลวงและคำพูดใส่ร้ายป้ายสีทุก ๆ ประการของกองกำลังที่ไม่เห็นด้วยกับสัญญาฉบับนี้   จากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าจึงขอเรียกร้องให้ทุกท่านจะปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้อย่างเคร่งครัดในช่วง 3-4 ปีแรก  รวมทั้งใช้มาตรการอันจำเป็นทุกๆประการเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามเป้าหมาย และแล้วเสร็จก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ 

ขณะมีการนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริง บริษัทน้ำมันแห่งรัฐของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน บรรดาช่างเทคนิคปิโตรเลียมตลอดจนบรรดานักวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นคนที่แบกรับภาระหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวงและมีเกียรติเป็นอย่างมาก  ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าบรรดาช่างเทคนิคปิโตรเลียมชาวอาเซอร์ไบจาน บรรดาผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทน้ำมันแห่งรัฐของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน รวมทั้งบุคคลทุกคนที่เข้าร่วมในการปฏิบัติงานตามเอกสารนี้ ต่างก็ตระหนักกันอีกครั้งว่าสัญญาฉบับนี้มีความสำคัญทั้งสำหรับปัจจุบันและอนาคตของอาเซอร์ไบจานมากแค่ไหน  แล้วจึงจะพยายามที่จะนำสัญญาฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จผลได้ 

วันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะขอย้ำไปอีกขั้นว่า ในขณะมีการจัดเตรียม และ ลงนามในสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งตอนที่ข้าพเจ้า ในฐานะเป็นประธานาธิบดี ก็ได้ลงนามในกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า สัญญาฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว สิ่งที่พวกเราคิดก็เป็นเรื่องปัจจุบันและอนาคตของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน   ดังนั้นสิ่งที่ทุกคนจึงควรจะต้องรู้กันดี ก็คือ พวกเราต้องการให้สัญญาฉบับนี้จะเริ่มมาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และ ปรารถนาที่กล่าวมาแล้ว ข้างต้น   การที่มีการนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริง ก็เป็นสิ่งที่มีความหมายอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่หลวงในเศรษฐกิจในปีที่กำลังจะมาถึง  ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ในตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ   ในขณะเดียวกัน การที่มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาฉบันนี้ ยังมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอาเซอร์ไบจานในอนาคตอีกด้วย  เมื่อมีการลงนามในสัญญาฉบับนี้แล้ว  พวกเราก็ยังดูแลห่วงใยและเอาใจใส่ในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เหมือนกัน   นอกเหนือจากนี้งานที่ได้ทำเพื่อนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติได้จริง  ก็ยังจะส่งผลกระทบต่อสาขาอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมน้ำมันของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานอีกด้วย 

ภายในพื้นดินของประเทศอาเซอร์ไบจัน เรามีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากรน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเป็นจำนวนไม่น้อยที่ยังคงไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่   นอกเหนือนี้ ใต้ท้องทะเลในบริเวณน่านน้ำทะเลสาบแคสเปียนที่เป็นเขตของอาเซอร์ไบจาน คาดว่ามีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่แหล่งนี้ยังไม่ได้เจาะสำรวจโดยนักธรณีวิทยาของเรา  ในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญานี้ และสะสมประสบการณ์ไว้ พวกเราจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำมันปิโตรเลียมเหล่านี้ทั้งในทะเลและบนบก   เพื่อให้บรรลุผลงานที่ต้องการได้ พวกเราจึงพร้อมที่จะร่วมมือกันกับบริษัทปิโตรเลียมต่างชาติได้    หากมองในมุมนี้เห็นว่าประสบการณ์จากการปฏิบัติงานตามสัญญาดังกล่าว จะยิ่งมีความหมายที่สำคัญเพิ่มขึ้นต่อการทำงานของเราในอนาคตนั้น    ส่วนข้าพเจ้าเชื่อว่า บรรดาบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมที่เข้าร่วมกลุ่มบรรดาผู้ผลิตน้ำมัน บริษัทน้ำมันแห่งรัฐของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน จะคำนึงถึงมุมมองเหล่านี้จึงจัดระเบียบการงานของตนเองเป็นอย่างดี 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีจากใจจริงด้วยกับบรรดาตัวแทนของบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมต่างชาติที่เข้าร่วมกลุ่มบรรดาผู้ผลิตน้ำมัน ทุก ๆ ท่าน ที่เข้าร่วมการประชุม ณ ที่นี่  เพราะมีการเริ่มนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริงมาแล้ว ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า การนำสัญญาฉบับนี้มาใช้ในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากฝ่ายรัฐและข้าพเจ้าเองที่เป็นประธานาธิบดีของอาเซอร์ไบจาน อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งยังจะจัดให้มีมติอนุมัติมาตรการที่จำเป็นที่จะการปฎิบัติงานตามสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นเหมาะสมกับเวลาด้วย 

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับบริษัทน้ำมันแห่งรัฐของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน บรรดาผู้บริหารของบริษัท  บรรดาช่างเทคนิคปิโตรเลียม พี่น้องประชาชนชาวอาเซอร์ไบจาน เพราะมีการเริ่มต้นในการนำสัญญาฉบับนี้ไปปฏิบัติให้ปรากฎเป็นจริงมาแล้ว 

กราบเรียน สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่เคารพทุกท่าน 

กราบเรียนบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 

ข้าพเจ้าขออวยพรให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และนัยสําคัญ เช่นนี้   ขอพรให้มันจะเป็นประโยชน์ และประสบ ความสำเร็จตามที่ปรารถนา