แด่ ผู้อ่าน

ผู้อ่านที่รัก
  ข้อมูลใหม่

วันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันครบรอบ 20 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ซึ่งอุทิศทานให้แก่มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ผู้เป็นทั้งผู้นำของคนอาเซอร์ไบจานในระดับทั่วชาติ และ เป็นนักการเมือง และ รัฐบุรุษที่โดดเด่นของยุคสมัยนี้ด้วย

ห้องสมุดดำเนินกิจการโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 50 ภาษาต่างๆ เพราะฉนั้น ท่านผู้อ่านมีโอกาสให้อ่านดูผลงานตั้งเป็นร้อยๆบท ของนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่คนนี้ได้ อันได้แก่ ข้อความจากสุนทรพจน์การสัมภาษณ์ การประชุม การพบปะสนทนา คำแถลง ตลอดจน จดหมาย ด้วย

การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของ ท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ ออกเป็นภาษาต่างประเทศ ที่แตกต่างกัน เป็นประโยชน์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ทางการเมือง นักเศรษฐศาสตร์ นักข่าว ตลอดจนประชาชนทุกคนที่สนใจในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และ การพัฒนาของอาเซอร์ไบจาน ทั้งอดีตและอนาคตของประเทศอาเซอร์ไบจานด้วย นอกจากนี้ จดหมายที่บรรดาผูัอ่านส่งไปยังพวกข้าพเจ้า ยังแสดงให้เห็นว่า ห้องสมุดของพวกข้าพเจ้าทำให้เกิด ความสนใจเป็นอย่างมาก จากพวกเขา พวกข้าพเจ้าสามารถพูดได้ว่า โดยไม่ใช่การพูดเกินจริงว่า ในช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมา มีบรรดาผู้อ่านเป็นร้อยเป็นพันคน จาก 200 กว่า ประเทศจากทั่วโลก ที่ได้ทำความคุ้นเคยกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า ในหมู่ผู้อ่านประจำของห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า มีตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์ และ การศึกษาที่ทันสมัยในระดับโลก หน่วยงานภาครัฐที่รู้จักกัน หน่วยงานสื่อสารมวลชนที่มีชื่เสียง ตลอดจนห้องสมุด และบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ เป็นจำนวนมากด้วย

นอกเหนือจากนี้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ก็ยังดำเนินกิจการในส่วนเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ และ จำหน่ายหนังสืออีกด้วย หนังสือซึ่งห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า ตีพิมพ์ และจำหน่าย ออกเป็นภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกัน คุณสามารถค้นหาในเว็บไซต์ของพวกข้าพเจ้าได้ด้วย

พร้อมกันนี้ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ  «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์  อาลิเยฟ» ทั้งมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นทุกๆวัน และทำให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นอยู่ตลอด    ถ้าหากว่า ผู้อ่านมีข้อคิดเห็น หรือ ข้อสนแนะ เกี่ยวกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า กรุณาส่งมาด้วยที่ :

office@aliyev-heritage.org

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ «มรดกของท่าน เฮย์ดาร์ อาลิเยฟ» ขอแสดงความขอบคุณให้กับ ผู้อ่าน ที่ได้ส่ง ข้อคิดเห็น หรือ ข้อสนอแนะเกี่ยวกับห้องสมุดของพวกข้าพเจ้า เพื่อประกอบส่วนเข้าในการสนับ และปรับปรุงเว็บไซต์ของข้าพเจ้าให้ดีขึ้น

 

สิ่งพิมพ์ใหม่
 ดู

ภาพถ่าย