‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Boris ‎Nikolayeviç Yeltsin tarafından Azerbaycan Cumhurbaşkanı onuruna verilen yemekte ‎konuşması" (3 Temmuz 1997 yılı, Moskova) belgesine ilişkin tarihi vesika‎

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in daveti üzerine 2-4 Temmuz 1997 tarihleri arasında Rusya'ya ilk resmi ziyaretini yapmıştır. Gezi çerçevesinde Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarının başbaşa görüşmeleri, ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleşmiştir. Görüşmelerden sonra Büyük Kremlin Sarayı'nda Rusya Federasyonu ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında belgelerin imza töreni düzenlenmiştir. Devlet başkanları Haydar Aliyev ve Boris Yeltsin Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında dostluk, işbirliği ve karşılıklı güvenlik anlaşmasını imzalamışlar. Törenden sonra yaptığı açıklamada Haydar Aliyev bu belgenin son derece büyük önem taşıdığını kaydetmiştir. Aynı gün ekonomiye ilişkin belgelerden oluşan büyük bir paketin de imzalandığını bildiren Cumhurbaşkanı bu belgelerin ülkelerarası işbirliğinin tüm alanlarda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için hukuksal bir zemin oluşturduğunu kaydetmiştir. Cumhurbaşkanı bu ilişkilerin geliştirilmesinin ve genişletilmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır.

Ziyaret sırasında Haydar Aliyev Rusya Federasyonu Başbakanı, Dışişleri Bakanı, Moskova Valisi, Güvenlik Konseyi Sekreteri, Federasyon Konseyi Başkanı, Devlet Duması Başkanı, Savunma Bakanı, Rusya finans ve iş çevrelerinin temsilcileri ile görüşme ve müzakereler yapmış, Rusya Bilimler Akademisi'nde temaslarda bulunmuştur.

3 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı B.Yeltsin Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onuruna yemek vermiştir. Törende konuşma yapan Haydar Aliyev ziyaret sırasında imzalanan belgelerin Rusya-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir aşamanın başlaması koşulunu beraberinde getirdiğini belirtmiştir.

Rusya'nın Ermenistan'a bir milyar dolar değerinde silah yollaması, bazen Minsk sürecinde tarafsızlığa aykırı bir politika uygulaması sonucunda Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde yaşanan gerginlik dönemi sona ermiş, 1997-2001 yılları arasında değişime uğramıştır. Bu aşama karşılıklı ilişkilerde güvensizliğin yerini pragmatik ilişkilerin alması olarak yorumlanmıştır.(Ali Hasanov, Çağdaş uluslararası ilişkiler ve Azerbaycan'ın dış politikası, "Azerbaycan" yaynevi, Bakü-2005, sayfa 557).

Ocak 2001'de Rusya Devlet Bakanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmesi, ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanması iki ülke ortaklığının gelişmesinin net kanıtıdır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de 2004 Şubat ayındaki Rusya gezisinin ardından Rusya ile Azerbaycan arasında bir dizi konularda tam uzlaşmanın sağlandığını belirtmiştir. (http://www.voanews.com/)

Şubat 2006'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'a ikinci ziyareti taraflar arasında ekonomik işbirliğinin yaygınlık kazanmasının bir göstergesi olarak değerlendirilmiştir. (http://www.xeber.net/)

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Temmuz 1997'de Rusya ziyareti sırasında düzenlenen yemekte yaptığı konuşmasında Rusya'nın, Rusya aydınlarının Azerbaycan halkının yaşamı, kakınması üzerinde yaptığı ilerici etkiyi çok takdir ettiğini söylemiştir.

Tarihi vesika 6 Eylül 2006'da yenilenmiştir