Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, faşizme karşı zaferin 58. yıldönümü nedeniyle Azerbaycan halkına seslenişi - 8 Mayıs 2003

Sayın yurttaşlar!

Sayın savaş gazileri!

Bu sene İkinci Dünya Savaşı`nda faşizme karşı zaferin 58.yıldönümüdür. Bu savaş boyutları itibariyle, verilen maddi hasar ve insan kaybı bakımından insanlık tarihinde yaşanmış olan savaşların en büyük ve en korkunç olanıdır. Bilindiği üzere, İkinci Dünya Savaşı Yeryüzü`nde egemenlik iddiasında olan milliyetçi güçler, özellikle ise faşist Almanyası tarafından yapıldı. Eylül 1939`da başlanan savaş, kısa bir sürede tüm Avrupa`yı sardı ve daha sonra öteki kıtaları da yayılarak altı sene sürdü. 22 Haziran 1941 tarihinde Nazi Almanya`sının SSCB`ye saldırısı üzerine Azerbaycan`ın da üyesi olduğu Sovyetler Birliği ölüm kalım savaşına girdi, Sovyet Halkının Büyük Anayurt Savaşı olarak tarihe geçen savaş başladı.

Savaş sırasında saldırganlar akla hayale gelmez vahşetler yaparak milyonlarca insanı katletti, şehir ve köyleri harabelere çevridi, üretim tesislerini ve kültür anıtlarını yerle bir ettiler. Ne var ki insanlığa felaket getiren faşistlerin egemenliği uzun süremezdi. Savaş yıllarında oluşturulan Anti-Hitler koalisyonu üyesi olan ülkelerin, öncelikli olarak ABD, Sovyetler Birliği, İngiltere ve Fransa`nın ortak çabaları sonucunda 1945 yılında Nazi Almanyası ve müttefikleri yenilgiye uğratıldı, İkinci Dünya savaşı sona erdi. Bu savaştaki zafer, ilerici güçlerin gericilik üzerinde, uygarlığın barbarlık ve insanlığa karşı nefret ideolojisi üzerinde kazandığı zafer oldu.

Faşizme karşı zaferin kazanılmasında Azerbaycan halkı da büyük katkılarda bulunmuştur. Rusya, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya`nın, Baltik Cumhuriyetleri`nin, Doğu Avrupa ülkelerinin Hitler askerlerinden kurtulmasında, Batı Avrupa`yı saran Direniş Harekatı`nın başarılı olmasında yurttaşlarımızın önemli katkısı olmuştur. 1941 ve 1945 tarihleri arasında 600 bin yurttaşımız savaşa giderek acımasız düşmana karşı kahramanca savaştılar. Onların yarısından fazlası savaşta kahramanca şehit düşerek geri dönemediler.

Azerbaycanlılar, cephede kahramanlık örnekleri sergilemenin yanı sıra, cephe gerisinde de olağanüstü özveri ortaya koyarak savaşan orduya yakıt, silah, gıda ve giyim temin etmek için büyük katkıda bulundular. Bilindiği üzere, İkinci Dünya Savaşı, önceki savaşlardan farklılık arzederek süvari birliklerin ve piyadelerin değil, öncelikli olarak motorların - tankların, avcı ve bomba uçaklarının, diğer savaş makinelerinin savaşı oldu. Petrol ve petrol ürünleri olmadan bu araçları çalıştırıp düşmana karşı zafer kazanmak mümkün değildi. Savaş yıllarında Azerbaycan petrolcüleri, tüm zorluklara rağmen askeri birlikleri yeterli miktarda yakıtla temin ettiler. Bugün her Azerbaycanlı, o dönemde üretilen petrolün yüzde 70`ten fazlasının işte bizim cumhuriyet tarafından sağlanmış olmasından dolayı gurur duymaktadır.

Savaşın zorlukları ve sıkıntılarını görüp geçirmiş halkımız yeni kanlı savaşlara ve çatışmalara karşı çıkıyor, bağımsız Azerbaycan devleti bölgede ve bütün dünyada sağlam ve sürekli bir barışın sağlanması uğruna kararlılıkla mücadele veriyor. Biz komşu devletin toprak iddiaları nedeniyle başlanmış olan Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorunun barış yoluyla, görüşmeler yoluyla çözümünden yana olduğumuzu defalarca beyan ettik. Biz inanıyoruz,- ki İkinci Dünya Savaşının tarihi de şunu gösterdi - şiddete dayanan politika, işgale ve tecavüze dayanan, halkar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyen ideoloji er ya da geç yok olmaya mahkum.

Bugün Azerbaycan halkının güçlü ordusu, modern techizatlarla donatılan Silahlı Kuvvetleri vardır. Halkımız, topraklarımızın kurtarılması için Azerbaycan yönetiminin uluslararası hukuk kuralları ve diplomasinin tüm olanaklarından yararlanacağını bilmelidir. Ordumuzun gücü, vatandaşlarımızın yurtseverliği ise bu haklı dava için verilen mücadelemizde sağlam bir güvence ve etkin bir unsur oluşturacaktır.

Faşizme karşı Zafer Günü - Azerbaycan Cumhuriyeti`nin önemli resmi bayramlarından biridir. 58 senedir biz bugünü unutmuyor, kazanılan zaferden onur duyuyor ve her sene 9 Mayıs`ı bayram olarak kutluyoruz.

Bu önemli günde Azerbaycan halkının tüm kahramanlarını, şehit düşen evlatlarını derin saygıyla anıyorum. Hem cephede savaşan, hem cephe gerisinde özveri ortaya koyan savaş gazilerini, Azerbaycan halkını bu önemli olay vesilesiyle en içten duygularla kutlar, halkımıza barış, huzur, gönenç ve mutluluklar dilerim.

Çeviri 9 Mayıs 2003 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır