Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in "SOS-Kinderdorf İnternational" uluslararası örgütünün başkanı Helmut Kutin`in başkanlığındaki heyeti kabul ederken yaptığı görüşmeden - Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 27 Haziran 2001

Haydar Aliyev: Sayın Başkan!

Sayın Konuklar!

Ben sizin Azerbaycan`ı bir kez daha ziyaretinizden dolayı çok memnunum ve umarım sizinle başladığımız çalışma şimdiki sonuçlarını sağlayarak ileride daha büyük başarılar getirecektir.

Siz dünyada çok büyük önem arz eden hayır işiyle, insani işle uğraşıyorsunuz. Bunun da en büyük özelliği şu ki, bu, çocuklarla ilgilidir, kimsesiz veya terk edilmiş çocuklarla ilgilidir.

Ben biliyorum, siz 130`dan fazla ülkede iş yapıyorsunuz. Biz bu çalışmaya biraz daha geç katıldık. Ben bunun için kendimizi suçluyorum. Anlaşılan biz sizi arayıp bulamamış, tanıyamamışız. Fakat aynı zamanda sizin de çocuklarla ilgili bu insani işleri yaparken Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı sonucunda Azerbaycan`da kimsesiz kalmış çok sayıda çocuğun olduğunu bilmeniz ve buraya gelmeniz gerekiyordu. Bizim de suçumuz var, sizin de suçunuz var. Fakat iyi ki biz birbirimizi bulduk. Böyle bir değim vardır, hiç yoktansa geç olması yeğdir. Sizinle bir anlaşma yaptık ve siz burada fiili çalışmalara başladınız.

Sizin burada yaptığınız çalışmalar yüksek değere layıktır. Bakü kentinin size ayırmış olduğumuz çok güzel manzaralı bir yerinde siz çok güzel bir çocuk köyü yapmışsınız. Bir süre önce orayı ziyaretim sırasında ben çok hayran kaldım. Fakat, sonralar orası daha da genişlemiştir diyorlar. Maalesef, benim bugün başka işlerim var. Sizinle oraya gelemiyeceğim. Başbakanı görevlendirdim. Yakın zamanda ben bir zaman bulup mutlaka orayı ziyaret edeceğim.

Her halde, benim gördüklerim şunu gösterdi ki, siz gerçekten de tarihi açıdan çok büyük önem azr eden bir işle uğraşıyorsunuz. Sizin örgütü, "SOS Kinderdorf" örgütünü kuran kişi için- ki 1949 yılında kurulmuştur - biz hep rahmet dilemeli, dualar etmeliyiz. Onun işini sürdürenlere ise kendi teşekkürümüzü sunmalıyız.

Siz bu işleri Azerbaycan`da yaparak bizi daha da özendirdiniz. Zira eğer bu Bakü`de yapılabiliyor ise, bizim öteki kentlerde, öteki bölgelerde de buna çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden ben düşünüyorum ki, sizin burada gerçekleştirdiğiniz programların ikinci aşaması da vardır. O da Azerbaycan`ın birkaç bölgesinde, örneğin, Gence`de, yahut şimdi abluka altında tutulan Nahçıvan`da, öbür yerlerde - ki muhtemelen bizim çalışanlar sizinle beraber bunu tespit edecekler- bu çalışmaya başlarsanız biz çok müteşekkir oluruz ve sizin bu hizmetlerinizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Sizin kurduğunuz bu örgütün Azerbaycan bölümünün başkanlığını benim kızım Sevil yapmaktadır. Bu da benim bir cumhurbaşkanı olarak buna ne denli önem verdiğimi gösteriyor. Maalesef, şimdi o, ülkede yok, sizinle görüşemeyecektir. Fakat burada onun yardımcılarını görüyorum. Genel olarak, bizim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve öteki kuruluşlarımız da bu alanda çok işler yapıyorlar.

Ben size birkez daha teşekkür ediyorum. Bir kimsesiz çocuğu, yahut terk edilmiş çocuğu evlat edinmek, bağrına basmak, koruyup kollamak, büyütmek son derece önemli bir iştir. Fakat siz bir bakın, dünyada Azeri çocuklar da dahil nice çocuklara bu konuda ilgi, özen gösteriyorsunuz.. Ben size çok teşekkür ediyorum. Buyurun.

Helmut Kutin: Ekselansları Sayın Cumhurbaşkanı, Sizinle tekrar biraraya gelme şansını yakalamış olmam benim için çok değerlidir. Buraya ayak bastığımız andan itibaren Azerbaycan toprağında bize karşı gösterilen sıcak ilgi ve konuksevelik için "SOS Kinderdorf İnternational" örgütünün tüm delegasyonu adına Size derin teşekkürlerimi sunarım.

Ekselansları, Siz şunu doğru kaydettiniz ki, biz Azerbaycan`daki faaliyetimize biraz geç başladık. Fakat artık biz Azerbaycan`la iyi bir işbirliği yapıyoruz ve güzel bir dostluğumz oluşmuştur - bu gelişme ise kendiliğinden şunu ifade etmektedir ki, biz iyi günleri de, kötü günleri de gerçek bir dost olarak sizinle paylaşmaya hazır olan insanlarız.

Ekselansları, izninizle, Azerbaycan`daki çalışmalarımızın yaşama geçirilmesinde bize doğrudan yardımda bulundukları için başbakana, onun yardımcılarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı`na, bunun yanı sıra bu projenin, bu kuruluşun Azerbaycan sorumlusuna ülkenin birinci hanımına (red.first lady) kendi derin şükranlarımızı sunmak isteriz. Şunu da belirtmeliyim ki, onun son derece yetenekli yardımcısı Sayın Tahir Budagov bakan yadımcısı olmanın yanı sıra, bu çalışmalarda bize çok içten yardımlarda bulunmuştur. Şunu da söyleyeyim, orada güzel bir köy yapıldığını siz çok doğru kaydettiniz. Biz geceyi Azerbaycan`da "SOS Kinder-Çocuk Köyü"nde geçirdiğimiz için, tüm günümüzü onlarla geçirdiğimiz için çok çok mutlu olduk. Orada sivrisinekler yok, gerçi büyük bir alanda su var. Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.

Sizinle bir izlenimi paylaşmak isterim. Aynı köyde bana tahsis edilen oturduğum dairede Sizin duvara asılmış resminizi, üstelik bütün Azerbaycan çocuklarının kendilerine bir dede olarak gördükleri cumhurbaşkanının bu köyün açılış töreninde kimsesiz çocuklarla beraber çektirdiği resmin duvara asıldığını gördüğüm sırada çok duygulandım. Çünkü resimde yüzünüzden sizin bu projeye, bu çocuklara ne denli büyük özen gösterdiğinizi ve sizin bu çalışmaya karşı ilginizin hangi düzeyde olduğunu anlamak mümkün. Ekselansları, bu nedenle de Siz bugün o törene katılmasanız bile kendinizi oradaymış gibi düşünebilirsiniz. Zira sizin resminiz tüm köyde bulunacaktır, çocuklar kendilerini siz onların yanlarındaymış gibi hissedecekler. Sizin dualarınız, duygularınız, çocuklarla ilgili kalbinizin derinliklerinden gelen güzel duygular bizimle olacak. Çocuklar onları hissedecekler. Çocukların anneleri Sizin hissettiğiniz duyguları birkez daha yaşayacaklar. Onlar çok güzel çocuklardır.

Sayın Cumhurbaşkanı, bu nedenle, izninizle, ben de size kendi özel şükranlarımı sunmak isterim, zira siz bir zaman bulup o çocukları ziyaret etmişsiniz. Bunu sadece bir etkinliğe katılmak, törene katılmak için değil, o çocuklarla birarada bulunmak, onların yaşamı, günleri konusunda bilgi edinmek, babalık, dedelik duygularınızı bu kimsesiz çocuklarla paylaşmak için zaman ayırıp o köyü ziyaret etmişsiniz. Bu projelerin geliştirilmesine hep özen gösteriyorsunuz.

Sayın Cumhurbaşkanı, biz iki sene önce burada Sizinle görüşmemiz sırasında ve yapmak istediğimiz çalışmalarla ilgili Size bilgi verdiğimde sizin tüm bunlara içten inanıp, inanmadığınız konusunda tam emin değildim. Ama aradan iki sene geçti, şimdi verdiğimiz sözü tuttuğumuzu gördünüz. Sizin başbakanla, bizim dostlarımızla birlikte Azerbaycan`da çok güzel bir köy yaptık. Ekselansları, bu köyün yapımında büyük hizmetleri olmuş Almanya`daki dostlarımıza Sizin şükran duygularınızı mutlaka ileteceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı, örgütümüzün buradaki ilk projesinden, ulaşılmış başarılardan esinlenerek, eğer Sizin birinci projeye verdiğiniz oranda bir desteğiniz olursa ve Sizin bakanlar bu işte bize yardımcı olursalar, biz Azerbaycan`da bu projeleri yaygınlaştırmak, onun ikinci, üçüncü aşamalarını da gerçekleştirmek istiyoruz.

Haydar Aliyev: Ben bundan daha fazla destek olacağım.

Helmut Kutin: Şu durumda biz yeni proje için ortak olduğumuzu onaylamış olduk.

Haydar Aliyev: Peki, çalışmaya başlayın.

Helmut Kutin: Bu köyde çok iyi annelerin çalıştığını düşünüyorum. Genel anlamda orada çalışmalar çok iyi organize edilmiştir. Düşünüyorum ki, biz dostane ortamda beraber çalışarak, kimsesiz çocuklarda geleceğe yönelik büyük umutlar sağlayacağız. Aynı zamanda Azerbaycan`la sağlam bir zemine dayanan güçlü dostluğumuzu bundan böyle de sürdüreceğiz.

Size birkez daha derin şükranlarımızı sunarız ve ileriye yönelik başarılı işbirliği yapma niyetinde olduğumuzu beyan ederiz.

Haydar Aliyev: Teşekkür ederim. Ben size birkez daha teşekkür ederim. Sizin burada, Azerbaycan`da kendi faaliyet alanınızı yaygınlaştırmak hakkında açıklamanızı büyük memnunluk duygusu ile tasvip ediyorum. Şu konuda umutlu olduğumu belirtmek isterim ki, sizin burada şimdiye kadar yaptığınız çalışmalardan daha yüksek bir tempo içinde yapacağınız çalışmaların hepsi bizim yerel kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Bu nedenle lütfen, hiç vakit kaybetmeden bu çalışmalara başlayın. Çok teşekkür ederim.

Ben bugün görüşmemizin başında söyledim, sizin bu çalışmanız gerçekten dünya genelinde en yüksek değere layık bir çalışmadır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı olarak ben bu çalışmaya özel değer veriyorum. Sizin hizmetinizi çok takdir ediyorum. Bu nedenle şimdiye kadar yaptığınız çalışmalara yüksek değer biçerek, ben bizzat sizin Azerbaycan`ın üstün ödülü "Şeref" Nişanı ile ödüllendirilmenize ilişkin kararname imzaladım. İsterim ki, işte burada, şu toplantıda hem kararnameyi size sunsunlar, hem de bizim ülkemizin üstün nişanını bizzat kendim size vereyim.

***

Helmut Kutin: Sayın Cumhurbaşkanı, birkez daha çok teşekkür ederim. Bana büyük şeref verdiniz. Sanıyorum, bu ödül bütün "SOS Kinderdorf İnternational" örgütüne ve bu projeyi yaşama geçiren insanların emeğine verilen yüksek değerdir.

Kuşkusuz, bu, bizim üzerimize daha büyük sorumluluk yüklüyor ve bizi Azerbaycan çocukları için daha büyük çalışmalar yapmaya sevkedecektir. Birkez daha çok teşekkür ederim.

Haydar Aliyev: Çok teşekkür ederim. Size başarılar dilerim. Sizinle bir kez daha görüşmekten çok memnun oldum.