‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yemin töreninde nutku" (31 Ekim ‎‎2003 yılı, Bakü) belgesine ilişkin tarihi vesika

15 Ekim 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenlenmiştir. Seçimlerde siyasal partiler, seçmen girişmci grupları, bunun yanı sıra seçilme hakkına sahip vatandaşların kendileri tarafından 30 kişi aday gösterilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulu (MSK) onlardan 19'unun evraklarının yasalara uygun düzenlendiğini tespit etmiş ve onların adaylığını onaylamıştır. Topladıkları imza dilekçelerini teslim eden bu kişilerin 13'ü siyasal partiler, 6'sı ise girişimci gruplar tarafından aday gösterilmiştir. Yasada öngörülen süre içinde 18 aday adaylıklarının onaylanması için seçim evrakları ile beraber imza dilekçelerini MSK'ya sunmuştur. Onlardan 1 kişi aynı dönem içinde hayatını kaybetmiştir. Sonuç olarak, MSK'da 17 adayın belgeleri incelenerek şu sonuca varılmıştır: onlardan yalnızca 9 kişi Seçim Yasası kurallarına uygun biçimde ve yeterli sayıda imza toplamayı başarmıştır. Bu 9 kişinin cumhurbaşkanlığı adaylığı YSK kararıyla onaylanmıştır. Adaylardan daha 3 kişi YSK'ya Seçim Yasası'na uygun olarak depozito yatırma koşuluyla cumhurbaşkanlığı için adaylıklarının onaylanmasına ilişkin başvuruda bulunmuşlar. Onların şu başvurularına olumlu yanıt verilmiş ve nitekim adaylığı kesinleşen 12 aday cumhurbaşkanı seçilmek için yarışa katılmıştır. Daha sonra onların 4'ü adaylığını geri çekmek için resmi başvuruda bulunmuş ve Merkez Seçim Kurulu söz konusu kişilerin adaylıklarının iptaline ilişkin karar almıştır. Böylece seçmen girişimci grubu tarafından aday gösterilen İlham Haydar oğlu Aliyev dahil 8 adayın ismi cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili oy pusulasında yer almıştır.

Seçimlerin sonucunda şu belli olmuştur ki, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen listelerindeki 4.442.338 seçmenden 3.164.348 kişi, yani yüzde 71.23'ü oylamaya katılmıştır. Geçerli 2.421.061 oydan 1.860.346'sı, diğer değimle yüzde 76.84'ünü İlham Haydar oğlu Aliyev almıştır. 28 Ekim 2003 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı seçimlerinin sonuçlarının onaylanmasına ve resmi olarak duyurulmasına ilişkin kararını açıklamıştır. İlham Haydar oğlu Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

31 Ekim'de Bakü'de "Cumhuriyet" Sarayı'nda Azerbaycan'ın yeni cumhurbaşkanının resmi yemin töreni düzenlenmiştir. Törende konuşma yapan İlham Aliyev Azerbaycan'ı kudretli bir devlete dönüştürmek için ülkede öncelikli olarak Haydar Aliyev politikasının sürdürülmesi gerektiğini söylemiştir.

Tarihi vesika 2 Kasım 2005 yılında yeniden düzenlenmiştir