‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in "Yıldız" sarayında Türkiye ‎Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna verdiği yemekte ‎konuşması" (7 Ocak 2003 yılı, Bakü) belgesine ilişkin tarihi vesika‎

Türkiye'nin iktidar partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkçe konuşan ülkelere gezisi çerçevesinde 7-8 Ocak 2003 tarihlerinde Azerbaycan'i ziyaret etmiştir. R.T.Erdoğan'a Türkiye hükümet üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri, işadamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyet eşlik etmiştir.

Ziyaret sırasında AKP Başkanı ve beraberindeki kişiler Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'le görüşmüşler. Görüşmede R.T.Erdoğan'ı, genel başkanlığını yaptığı partinin iktidara gelmesi nedeniyle kutlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin yeni hükümetinin Azerbaycan'la stratejik ortaklık ilişkilerinin gelişmesi için her türlü çabayi göstereceğinden umutlu olduğunu belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Türkiye'de güçlü iktidarın olmasının Azerbaycan için de bir başarı anlamına geldiğini özellikle vurgulamıştır. R.T.Erdoğan Türkiye'nin Türkçe konuşan tüm ülkelerle, özellikle Azerbaycan'la bundan böyle daha yoğun ilişkiler kuracağını belirtmiştir. O, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme azminde olduklarını kaydetmiştir.

Ziyaret sırasında basına yaptığı açıklamalarında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine değinen R.T. Erdoğan bu döneme kadar mevcut ilişkilerin istenen düzeyde olmadığının altını çizerek başkanlığını yaptığı partinin iktidara gelmesi sonucu ilişkilerde önemli oranda bir değişikliğin olacağını bildirmiştir. AKP liderinin büyük duyarlılıkla değindiği diğer nokta Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı olmuştur. Bu anlaşmazlığın Azerbaycan'ın çıkarları çerçevesinde adil çözümü sağlanmadığı, Ermeni silahlı birliklerinin işgali altında bulunan Azerbaycan toprakları kurtarılmadığı sürece Türkiye'nin Ermenistan'la herhangi bir ilişki kurmayacağı konusundaki tutumunu birkez daha aktarmıştır.

Bakü'de yaptığı görüşmeler çerçevesinde R.T. Erdoğan ve beraberindeki heyet aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Parlamento Başkanı ve daimi komisyonların başkanları ile biraraya gelmiş, Azerbaycan-Türkiye iş forumuna katılmış ve Sengeçal Terminali'ni ziyaret etmiştir.

R.T.Erdoğan'ın Azerbaycan gezisi ve ülke yönetimi ile yaptığı görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin daha üst düzeylere taşınması için önemli bir zemin oluşturmuştur. R.T.Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak Azerbaycan'a ilk resmi gezisini 30 Haziran 2005 yılında gerçekleştirmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev Bakü'de bulunan "Yıldız" Sarayı'nda 7 Ocak 2003 yılında AKP Başknı R.T.Erdoğan'ın onuruna verdiği yemekte bir konuşma yaparak Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası örgütlerde, her yerde birlik ve dayanışma içinde olduklarını vurgulamıştır.

Tarihi vesika 1 Temmuz 2005 yılında düzenlenmiştir