İkinci Jean Paul, Roma Papası (1978-2005)

Önemli devlet adamı Haydar Aliyev`in önderliği altında bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti son yıllarda uluslararası toplulukta hakettiği yeri almıştır. Azerbaycan`da hukuk devletinin kurulması, ekonomik reformların başarıyla uygulanması alanında yapılan çalışmaları dikkatle takip ediyor ve onları destekliyorum.