Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen resmi törende konuşması - 18 Ekim 2001

Sayın bayanlar ve baylar!

Sayın büyükelçiler!

Sayın konuklar!

Sizleri Azerbaycan’ın bağımsızlığının onuncu yıldönümü nedeniyle en içten duygularla yürekten kutlarım, her birinize, her Azerbaycan vatandaşına sağlık, uzun ömürler, mutluluklar ve gelecek çalışmalarımızda başarılar dilerim.

Her halk için, her millet için ulusal özgürlükten, bağımsızlıktan daha güzel, daha değerli bir nimet olamaz. 20.yüzyılda dünyanın birçok halkları kendi özgürlüklerini, bağımsızlıklarını kazandılar. Birinci Dünya savaşı, İkinci Dünya savaşı dünyanın haritasını bütünüyle değiştirdi. Sömürgecilik koşullarında yaşayan onlarca halk kendi bağımsızlığına kavuştu.

İkinci Dünya savaşından sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulduğu sırada onun 50’den biraz fazla üyesi vardı. Şimdi ise Birleşmiş Milletler’e üye olan devletlerin sayısı 200’ü bulmuştur. Bakın, tarihi yönden kısa bir zaman diliminde pek çok halk, millet kendi özgürlüğüne kavuştu, bağımsız devletlerini kurdu ve şimdi uluslararası kuruluşlarda temsil edilmektedir, Birleşmiş Milletler’in üyesidir.

Biz belki çoğu ülkeden daha geç, 20. yüzyılın sonunda bağımsızlığımızı nihayet kazanabildik. Oysa tarih gösteriyor ki, Azerbaycan halkı daha 1918 yılında bağımsızlığını ilan ederek kendi devletini kurmuş ve bağımsız yaşamaya başlamıştır. Ancak daha sonra bağımsızlığını kaybetti. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine Sovyetler Birliği üyesi 15 müttefik cumhuriyet kendi bağımsızlıklarını ilan ettiler ve bağımsız devletler olarak uluslararası topluluğa katıldılar.

Biz 18 Ekim 1991 tarihinde ülkemizin Bağımsızlığı Hakkında Anayasal Kararı kabul ederek tüm dünyaya Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olduğunu ilan ettik. Biz on yıldır, bağımsız bir devlet olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bu yıllar içinde zor ve oldukça onurlu bir yoldan geçtiik. Birleşmiş Milletler’in eşit üyesiyiz. Dünyanın tüm uluslararası kuruluşlarına katıldık. En son bu senenin başlarında dünyanın seçkin uluslararası örgütlerinden birisi olan Avrupa Konseyi’ne üye olduk. Biz bunlarla gurur duyoruz ve halkımızın da gurur duymaya hakkı vardır. Halkımızın artık özgür yaşaması, kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olması ve Azerbaycan halkının dünya halkları içinde kendi imzasının bulunması gurur ve iftihar duygusu veriyor. Azerbaycan artık on yıldır bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdürerek zorlu sınavlardan geçmiştir.

Biz bu 10. yıldönümünü törenlerle kutluyoruz. Birkaç gündür, belki aydır, Azerbaycan halkı kentlerde, rayonlarda, kasabalarda, köylerde, müeseselerde, çeşitli kuruluşlarda Azerbaycan’ın bağımsızlığının 10. yıldönümünü büyük gururla kutluyor. Bu her Azerbaycan vatandaşının, tüm Azerbaycan halkının sevincine dönüşmüştür. Bu yalnızca bir kişinin, bir ailenin sevinci değildir, tüm Azerbaycan halkının, tüm Azerbaycan vatandaşlarının sevincidir ve en çok sevilen bayramıdır.

Ben inanıyorum ki, biz on yılda büyük bir yoldan geçerek, zorlu bir yoldan geçerek bağımsızlığımızı korumayı başardıysak, onu güçlendirebildiysek, Azerbaycan’da bağımsız, demokratik hukuk devleti kurabildiysek, bu devletin tüm kurumlarını kurabildiysek, bu Azerbaycan’ın geleceği açısından çok dayanıklı, çok güçlü bir temel atmışız demekdir. Biz kendi üzerimize düşen görevin birinci, en zor bölümünü yerine getirmiş bulunuyoruz.

Ancak hala halkımızın önünde bir sorumluluğumuz daha var. Sorumluluğumuz, Azerbaycan’ın bağımsız bir devlet olarak daha da gelişmesini, güçlenmesini, Azerbaycan’ın bağımsızlığının her vatandaşa mutluluk getirmesini sağlamaktan ibarettir. Bizim önümüzde çok büyük görevler vardır. Fakat sevinçli durum şu ki, bizim çoğu vatandaşımız bu görevlerin bilincine varmaktadır, bunu kendi görevi olarak görüyor ve bunları yerine getirmeye çalışıyor. Biz, Azerbaycan’ın devlet kuruluşları, iktidar makamları ise kendimizi her vatandaştan daha fazla sorumlu olarak görüyoruz. Emin olabilirsiniz, halkımızın gelecek mutluluğu için, kalıcı bağımsızlığı için, kalıcı özgürlüğü için üzerimize düşen görevi bundan böyle de büyük sorumluluk ve onurla yerine getireceğiz.

Biz on yıllık tarihte ilk defadır, bu tören nedeniyle böyle bir akşam yemeğinde toplanmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz senelerde kimi zaman böyle bir arzu, istek olurdu, fakat bazı durumları değerlendirdiğimizde daha erken olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi biz bu on yılı geride bıraktık.

Ben sizleri kutlamakla birlikte, Azerbaycan’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda etmiş şehitlerimizi büyük şükran duygusu ile anıyorum. Ben şehit ailelerini kutluyorum. Bugün onlar da gurur duymalılar ki, evlatları, kardeşleri, bacıları, aile büyükleri vatan uğrunda, millet uğrunda, toprak uğrunda, Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğrunda şehit olmuşlar, ebediyete kavuşmuşlar ve onların hatırası bizim kalbimizde daima yaşayacaktır.

Ben Azerbaycan’ın topraklarının savunmasında kahramanlık göstermiş insanların, yara alanların, malüllerin hepsini yürekten kutluyorum. Biz onların normal bir yaşamının olması, aldığı yaraların kapanması için uğraşıyoruz. Fakat düşünüyorum ki, onların aldığı yaralar bizim tüm halkımızın aldığı yaralardır. Halkımızın aldığı yaraların ve bu vatan yolunda yara almış insanların yarasının kapanacağına, halkımızın bu belalardan kurtulacağına inancım tamdır.

Ben ülkemizin seçkin insanlarını, bilim, kültür adamlarını, kamu işinde namusla, onurla çalışarak devlet sistemimizin pekiştirilmesinde rol alan kişileri kutluyorum. Ben Azerbaycan’ın askerlerini kutluyorum. Azerbaycan Ordusunu kutluyorum. Şimdi Azerbaycan topraklarını savunan, siperlerde bulunan evlatlarımızı kutluyorum. Onların hizmetlerine her zaman değer verilecektir. Eminim ki, her Azerbaycan genci kendi vatanının savunmasında yer almaktan büyük onur duymaktadır. Ben sizin hepinizi kutluyorum, Azerbaycan halkını kutluyorum.

Bayramınız kutlu olsun!

Esenlikler dilerim!

Gelecek yollarınız aydın olsun!

Sağolun, sizin şerefinize!

Dün biz geniş kapsamlı bir tören düzenledik, iyi dileklerde bulunduk. Ben burada insanların birbirleriyle daha samimi bir şekilde iletişim kurmalarını istiyorum.