Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev`in, Nevruz Bayramı dolayısıyla konuşması - 21 mart 2003

Sevgili kardeşler!

Sizleri Azerbaycan halkının en değerli bayramlarından biri olan – Nevruz Bayramı, Bahar bayramı vesilesiyle yürekten kutlar, her birinize esenlikler, mutluluk, halkımıza barış ve huzur dilerim!

Değerli dostlar, birkaç ay önce biz Azerbaycan`ın bağımsızlığının 11.yıldönümünü kutladık. 11 senedir halkımız özgür, bağımsız olarak kendi öz Vatanında, kendi ülkesinde yaşıyor ve kendi kaderinin sahibidir. Azerbaycan`da demokratik devlet düzeni kararlı bir şekilde uygulanmaktadır. Azerbaycan ekonomisi gelişiyor, halkımızın refah düzeyi her geçen gün artıyor.

Biz Azerbaycan`da toplumsal siyasal istikrarı sağladık ve ülkenin her köşesinde, her bölgesinde aynı durum söz konusudur. Halkımız rahat, özgür yaşıyor, kendi işleri ile ilgileniyor. Nitekim Azerbaycan halkı, örf ve adetlerine, ulusal manevi değerlerine yeniden kavuşmuştur ve milli bayramlarını yüksek bir düzeyde kutlamaktadır.

Nevruz Bayramı, Azerbaycan`ın bağımsızlığının halkımıza kazandırdığı değerlerden biridir. Biz önceleri de bu bayramı kutlardık. Fakat kendi evimizde, aile içinde. Oysa bugün o, gerçek bir halk bayramına dönüşmüştür. Günümüzde halkımız, ulusumuz Azerbaycan`ın her yerinde, her köşesinde Nevruz Bayramını büyük bir coşkuyla kutluyor. Birkez daha söylüyorum, bunların hepsi Azerbaycan`ın bağımsızlığının halkımıza verdiği nimetlerdir. Halkımız bundan böyle de kendi gelenek ve göreneklerini her zaman yüce tutacak, koruyacak ve geliştirecektir. Zira bunlar bizim halkımızın ulusal manevi değerleridir ve halkımızın özelliklerini yansıtıyor.

Malumunuz üzere, halkımız rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak günümüzde bu bayramı çadır kamplarında kutlayan soydaşlarımız da bulunmaktadır. Artık kaç yıldır onlar zorlu koşullar altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Fakat yaşıyorlar ve üstelik büyük umutlarla yaşıyorlar. Onlar büyük kararlılık, metanet gösteriyorlar ve bu metanetlerinden dolayı tüm göçmenlere, mültecilere, çadır kamplarında yaşayan soydaşlarımıza bu bayram gününde özel teşekkürümü sunarım.

Bu bayram gününde çadır kamplarında barınan soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı özellikle kutluyorum ve kendilerine, tüm halkımıza söylüyorum: bu durum fazla uzun sürmez. Azerbaycan devleti, Ermenistan-Azerbaycan sorunun barışçıl yoldan çözümü doğrultusunda tutarlı bir çalışma yürütüyor ve bunun sonucunda topraklarımızı kurtaracağımızı umuyorum. Azerbaycan`ın toprak bütünlüğü yeniden sağlanacak ve zorla göç ettirilmiş soydaşlarımız yerlerine, yurtlarına geri dönecekler.

Sekiz seneyi aşkın bir süredir, Azerbaycan`da ateşkes düzeni uygulanmaktadır. Fakat savaş bitmemiştir. Bizim kahraman askerlerimiz, ordumuz Azerbaycan topraklarını savunuyor ve her zaman Azerbaycan topraklarını kurtarmaya hazır bulunmaktadır. Ben bu bayram günü Azerbaycan askerlerini, siperlerde bekleyen evlatlarımızı yürekten kutlar ve kendilerine bu onurlu yolda başarılar dilerim.

Değerli dostlar bu bayram yurdumuzun bayramıdır, bu bayram halk bayramıdır. Halkımız bu bayrama çok değer verdiği için ve her yerde bayram coşkusu yaşandığı için çok sevinçliyim. Bayramınızı bir kez daha kutlar, hepinize esenlikler, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Teşekkür ederim.

Çeviri 22 Mart 2003 tarihli AZERBAYCAN Gazetesinden yapılmıştır