Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir ‎Putin onuruna düzenlenen resmi kabul töreninde nutku - 9 Ocak 2001 yılı‎

9 Ocak 2001 yılında Rusya Federasyonu Devlet başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu Rusya Devlet Başkanı'nın bağımsız Azerbaycan'a yaptığı ilk ziyaretti. Bu ziyaret Rusya Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesinde yeni aşamanın başlangıcını oluşturdu. Ziyaret sırasında ikili ilişkileri hukuksal açıdan düzenleyen bir dizi devletler arası belgeler, özellikle çok büyük önemlilik arz eden Bakü Deklarasyonu imzalandı. Deklarasyonda devletlerin toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ilkeleri Kafkasya'da barış ve huzurun temeli olarak öne sürülmüştür. Dağlık Karabağ nedeniyle Ermenistan ve Azerbaycan arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümünde BM Güvenlik Konseyi kararlarına (burada Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından çekilmesini öngören 30 Nisan 1993, 29 Haziran 1993, 14 Ekim 1993 ve 12 Kasım 1993 tarihli 822, 853, 874 ve 884 sayılı kararlar kastediliyor) uyulmasının önemi vurgulanmıştır. Hazar Denizi'nde işbirliği ile ilgili imzalanmış olan ortak bildiri Hazar'a kıyısı bulunan devletlerin işbirliği için zemin hazırladı. Her iki ülkenin devlet başkanları Haydar Aliyev ve Vladimir Putin Azerbaycan Rusya karşılıklı ilişkileri, Dağlık Karabağ konulu Ermenistan-Azerbaycan ihtilafının barışçıl yolla çözümlenmesi, aynı zamanda bölgeye ve uluslararası alana ilişkin konularla ilgili müzakerelerde bulundular. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haydar Aliyev'i Rusya'ya resmi ziyarete davet etti.

Ziyaret çerçevesinde Vladimir Putin'e Bakü Slavyan Üniversitesi tarafından "Onursal Doktora" unvanı verildi.

Rusya Devlet Başkanı'nın ziyareti sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında stratejik işbirliği alanında önemli adımlar atıldı. Her iki ülke arasında düzenli olarak siyasi görüşmeler başlandı ve birçok konularda ekonomik işbirliği için olanaklar sağlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 9 Ocak'ta Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti ile ilgili düzenlenmiş olan resmi kabul töreninde bir konuşma yaparak bu ziyaretin Azerbaycan Cumhuriyeti için büyük önem taşıdığını vurgulamıştır. Devlet başkanının sözlerine göre, imzalanmış olan Bakü Deklarasyonu "Rusya Federasyonu ile Azerbaycan arasında startejik ortaklık ilkelerinin yeni düzeyde uyarlanması koşulunu ortaya koyuyor".

Tarihi vesika 7 Aralık 2004 yılında hazırlanmıştır