‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in ABD eski dışişleri bakanı, ünlü ‎toplum ve politika adamı Lawrence Eagleburger ile yaptığı görüşmeden" (20 Şubat 2000 yılı, ‎Washington) belgesine ilşkin tarihi vesika

ABD eski Dışişleri bakanı Lawrence Eagleburger Azerbaycan-ABD ilişkilerinin sürekli gelişimini ve üst düzeylere taşınmasını destekleyen bir isim olarak bilinmektedir. O, ABD'de Azerbaycan lobbisinin en ünlü temsilcilerindendir. Eagleburger ABD Senatosu'nun Azerbaycan'a yönelik kabul edilmiş 907.maddenin kaldırılması, Azerbaycan ve ABD şirketleri arasında petrol üretimi alanında işbirliğinin yaygınlık kazanması için çalışmıştır.

O, 1998 yılında Azerbaycan'ı ziyarette bulunarak ülke yöneticileri ile görüşmeler yapmış ve Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığı sonucunda Ermeniler tarafından topraklarından zorla göç ettirilmiş mültecilerin yaşadıkları kampları ziyaret etmiştir. Ermenistan saldırısının kurbanlarının yaşadıkları zorlu koşullara bizzat kendisi tanık olan Lawrence Eagleburger aynı yılın Kasım ayında ABD Kongresi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada yasama organına Azerbaycan'ı haksız yere cezalandıran 907.maddeyi kaldırma çağrısında bulunmuştur.

26 Nisan 1999 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev NATO'nun kuruluşunun 50.yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılmak için ABD'yi ziyaret etmiştir. Bu gezi sırasında ABD-Azerbaycan Ticaret Odası'nın toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda konuşma yapan Lawrence Eagleburger ABD Senatosu'nu çok keskin bir biçimde eleştirmiştir. Eski dışişleri bakanı Senato'yu terör ve saldırganlığı savunmakla suçlayarak tekrar 907. maddenin kaldırılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. O, Ermenistan'ın Rusya'dan silah ve para alarak bunun karşılığında Azerbaycan'da zorla göçe tabi tutulmuş mültecilerin trajedisinden oluşan insani felakete yol açtığını ve ABD'nin böyle bir ülkeye yardım etmesine bir anlam veremediğini söylemiştir.

11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından Azerbaycan'ın antiterör koalisyonuna katılımı ve ABD'deki Azerbaycan lobbisinin yoğun çabaları sonucunda ABD Başkanı George Bush'un kararı üzerine 907. maddenin yürürlülüğü geçici olarak durdurulmuştur.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 20 Şubat 2000'de ABD'ye olağan iş gezisinde tekrar Lawrence Eagleburger ile biraraya gelmiştir. Görüşmede bir kez daha Azerbaycan-ABD ilişkileri, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının yapımı ve Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barışçıl yoldan çözümü konuları ele alınmıştır. Görüşmede Cumhuriyetçi Eaglburger o sırada yapılacak olan Başkanlık seçimleri öncesinde ABD'de hangi parti temsilcisinin başkan seçileceğine bağlı kalmaksızın karşılıklı ilişkilerin yüksek düzeyde tutulacağından emin olduğunu söylemiştir.

Haydar Aliyev onunla konuşmasında Dağlık Karabağ anlaşmazlığının barış yoluyla çözüme bağlanmasına ilişkin isteğini tekrar aktarmıştır: "Ben hep söylemişimdir, bugün de birkez daha söylüyorum ki, bu anlaşmazlığı sadece barış yoluyla çözmek mümkündür. Bunun için de olanaklar bulunmaktadır. Ben Beyaz Saray'da Başkan Bill Clinton'la yaptığım görüşmede bu konuyu detaylı olarak anlattım".

Tarihi vesika 21 Haziran 2006 yılında düzenlenmiştir