‎"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in yemin töreninde nutku" (10 ‎Ekim 1993 yılı, Bakü) belgesine ilişkin tarihi vesika‎

3 Ekim 1993 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı için erken seçimler düzenlenmiştir. Seçki süreci ile ilgili tüm örgütsel çalışmalar Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Parlamentosu'nun "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için erken seçimlerin yapılması hakkında" 1 Eylül 1993 tarihli kararına, Azerbaycan Cumurtiyeti'nin "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri"ne ilişkin yasalarına ve diğer yasal düzenlemelerine uygun biçimde yapılmıştır.

Alternatif zeminde yapılan seçimlerde cumhurbaşkanlığı için Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yetkilerini üstlenen Azerbaycan Cumhuiryeti Yüksek Sovyeti Başkanı Aliyev Haydar Alirza oğlu da dahil olmak üzere üç aday yarışmıştır.

Seçimi AGİT, Uluslararası Çalışma Örgütü, İnsan Hakları Helsinki Grubu, ABD, Türkiye, İngiltere, İran, Almanya, Rusya, Kazakistan'dan 35 gözlemci izlemiştir. Yaklaşık olarak 80 yabancı gazeteci seçim sürecini izlemiştir.

6 Ekim'de seçimlerin sonuçlarını görüşen Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Merkez Seçim Kurulu'nun vardığı ortak yargıya esasen seçimler demokratik kurallara uygun bir biçimde yapılmıştır, sonucu etkileyecek herhangi bir yasa ihlali tespit edilmemiştir. Merkez Seçim Kurulu 80 seçim çevresi, 3140 seçim bölgesi ile ilgili tutanakları ele almış ve şunu belirlemiştir: Azerbaycan Cumhuriyeti seçmen listelerinde bulunan vatandaşların toplam sayısı 4.062.053 kişidir, oylamya 3.966.327 seçmen katılmıştır. Haydar Alirza oğlu Aliyev'e 3.919.923 kişi, veya oylamaya katılanların yüzde 98.8'i oy verdi. Merkez Seçim Kurulu "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine ilişkin" Azerbaycan Cumhuriyeti Yasası'nın 15.maddesini göz önünde bulundurarak Haydar Alirza oğlu Aliyev'in Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçildiği yönünde karar almıştır.

10 Ekim'de Bakü'deki "Cumhuriyet" sarayında Haydar Aliyev'in yemin töreni düzenlenmiştir ve cumhurbaşkanı büyük bir nutuk söylemiştir. Ona duyulan bu büyük güven için Azerbaycan vatandaşlarına, Azerbaycan halkına derin şükranlarını sunan Haydar Aliyev yaşamının sonuna kadar halka sadakatla hizmet edeceğini ve bütün faaliyetini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gelecek kalkınmasına adayacağını belirtmiştir.

Tarihi vesika 14 Kasım 2005 yılında yeniden düzenlenmiştir