Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in NATO'nun kuruluşunun 50. ‎yıldönümü ile ilgili düzenlenen zirve toplantısında yaptığı konuşma (26 Nisan 1999 yılı, ‎Washington) belgesine ilişkin tarihi vesika ‎

Mayıs 2004'te Azerbaycan Cumhuriyeti'nin NATO ile işbirliği 10 yılı doldurmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev daha 4 Mayıs 1994 tarihinde Brüksel'de NATO'nun "Barış için ortaklık" Programını imzalamıştır. Aynı dönemden başlayarak NATO-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için ortam sağlamıştır.

Nisan 1999'ta Washington'da NATO'nun 50. yıldönümü ile ilgili düzenlenen devlet ve hükümet başkanları zirve toplantısı İttifak tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Bunu zirve sırasında kabul edilmiş belgelere dayanarak söylemek mümkün. Önemli olaylardan biri NATO'nun yeni strateji kavramının kabulü olmuştur.

31 Mayıs 1999 yılında Varşova'da NATO Parlamenterler Asamblesi'nin oturumunda Azerbaycan bu asambleye gözlemci üye olarak alınmıştır. 18 Kasım 2002'de Azerbaycan kuruluşa ortak üyeliğe kabul edilmiştir.

Temmuz 2004'te NATO üyesi ve ortak devletlerin İstanbul'da düzenlenen zirve toplantısında Azerbaycan bu örgüte "Bireysel Ortaklık Eylem Planı"nı sunmuştur. Bu plan gereği Azerbaycan Kuzey Atlantik İttifakı'nın 300 kadar programına katılma hakkını kazanmıştır. "Bireysel Ortaklık Planı"na katılım Azerbaycan'ın NATO ile işbirliği alanında bir dönüm noktasıdır.

Azerbaycan'ın NATO ile işbirliğinin anlamı şu ki, Azerbaycan bu örgütün olanaklarını değerlendirerek uluslararası güvenlik sistemi ile bütünleşebilir.

Azerbaycan-NATO ilişkileri giderek daha yoğun bir hal almaktadır. Azerbaycan Ordusu'nun NATO standartlarıyla uyumlu bir biçimde yapılandırılması süreci gerçekleşiyor. Azerbaycan heyeti bu örgüt çerçevesinde yapılan etkinliklerde aktif olarak iştirak etmektedir. Azerbaycan ordu birlikleri örgütün barışı koruma operasyonlarına (Kosova'da, Afganistan'da) katılmaktalar.

2004 yılı Kasım ayı başlarında örgütün Genel Sekreteri Yaap de Hook Sxeffer Güney Kafkasya ülkelerine ziyareti çerçevesinde Bakü'de oldu. Cumhuriyet yöneticileriyle yapılan görüşmelerde Azerbaycan'ın NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" programına katılımı, Azerbaycan NATO Bireysel Ortaklık Planının gerçekleştirilmesi, uluslararası terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirilmesi konuları masaya yatırılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev 26 Nisan 1999 yılında NATO'nun 50.kuruluş yıldönümü ile igili düzenlenmiş zirve toplantısında bir konuşma yaparak Azerbaycan'ın "Barış İçin Ortaklık" programı çerçevesinde NATO ile işbirliğine büyük önem verdiğini ve Azerbaycan'ın Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ile ilişkilerinin daha da derinleşmesi için kendi adına her türlü katkıyı yapacağını belirtmiştir.

Tarihi vesika 15 Ağustos 2005 yılında düzenlenmiştir