Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in BDT Devlet Başkanları ‎Konseyi'nin zirve toplantısında yaptığı açıklama - 24 Aralık 1993 yılı, Aşkabat‎

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 8 Aralık 1991 tarihinde Beyaz Rusya hükümetinin Belovejskaya Puscha'da bulunan karargahında Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Ukrayna başkanlarının imza attıkları Mutabakat Anlaşması'nın temelinde oluşturulmuş bir birliktir. SSCB'nin dağılması sonucu bağımsızlıklarını kazanmış onbir devlet (Litvanya, Letonya, Estonya ve Gürcistan hariç) sözkonusu yılda 21 Aralık tarihinde bu Mutabakat Anlaşması'na ilişkin tutanak imzaladılar. Tutanakta şu belirtilmektedir ki, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Ukrayna eşit ilkeler doğrultusunda Bağımsız Devletler Topluluğu'nu oluşturmuşlar. Görüşmeye katılanlar Alma-Atı Deklarasyonu'nu da onaylamışlar. Deklarasyonda eski Sovyet Cumhuriyetleri'nin iç ve dış politikalarının çeşitli alanlarında işbirliğine bağlılıkları vurgulanıyor, eski SSCB'nin uluslararası sorumluluklarının yerine getirileceğine güvence veriliyordu. Aralık 1993'te Gürcistan Cumhuriyeti de BDT'ye üye oldu.

BDT Devlet Başkanları Konseyi'nin 22 Ocak 1993 tarihinde kabul ettiği Tüzüğün temelinde faaliyet gösteriyor. BDT'nin bünyesünde şu kuruluşlar mevcuttur: Devlet Başkanları Konseyi, Hükümet Başkanları Kurulu, Parlamentolararası Asamle, İcra Komitesi vesaire.

24 Aralık 1993 yılında Aşkabat'ta BDT Devlet Başkanları Konseyi'nin zirve toplantısı düzenlenmiş ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a yönelik olarak yaptığı tecavüzle ilgili burada bir konuşma yapmıştır.

Tarihi bilgi 25 Kasım 2004 yılında düzenlenmiştir