Gửi các quân nhân của lực lượng Vũ trang Nước Cộng hòa Azerbairan - thành phố Baku, ngày 25 tháng 6 năm 1999

Các tướng lĩnh, đô đốc, các sĩ quan, hạ sĩ quan, các chuẩn úy, trung sĩ, các binh sĩ và chiến sĩ hải quân kính mến!

Xin nồng nhiệt chúc mừng các bạn nhân ngày Lực lượng Vũ trang Azerbairan, xin gửi đến mọi người những lời chúc tốt lành của tôi.

Thành tựu quan trọng nhất mà chúng ta đã đạt được trong giai đoạn độc lập chính là việc thành lập Quân đội quốc gia Azerbaijan. Nâng cao khả năng chiến đấu và cấp độ huấn luyện kỹ thuật của lực lượng vũ trang. 8 năm qua, chúng ta đã củng cố đáng kể khả năng phòng vệ của Azerbaijan; những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng quân đội, trong học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lòng dũng cảm mà các binh sĩ của chúng ta đang thể hiện trên các mặt trận chống xâm lược, đối mặt với quân thù, đang làm nức lòng toàn thể chúng ta. Bây giờ chúng ta có quân đội được trang bị vũ khí mạnh, hiện đại, có đội ngũ chỉ huy và binh sĩ thiện chiến.

Ngày nay, Quân đội dân tộc của chúng ta nhận thức rất rõ sứ mệnh thiêng liêng của mình đối với Tổ quốc, nhân dân, với nhà nước, thường xuyên nâng cao khả năng huấn luyện thể lực, chiến thuật và tinh thần, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cá nhân trong lực lượng vũ trang của chúng ta biết rõ rằng một quân đội mạnh chính là yếu tố quan trọng nhất để bảo vệ nền độc lập của nhà nước Azerbaijan, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, là sự bảo đảm cho hòa bình và bình yên. 

Việc xây dựng lực lượng vũ trang có khả năng bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm khả năng quốc phòng và thường xuyên hoàn thiện nó, là việc không phải chỉ của Nhà nước và của các lực lượng vũ trang. Mỗi người dân Azerbaijan ý thức được trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc Azerbaijan độc lập, cần hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình trong danh dự và hỗ trợ trên mọi phương diện công cuộc xây dựng quân đội. 

Trong không khí lễ hội hôm nay, tôi càng hiểu những người con đã hy sinh vì chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ Nhà nước Azerbairan, và xin bày tỏ lòng thương tiếc của mình đối với thân nhân của họ, xin kính cẩn cúi đầu trước linh hồn họ. 

Tôi tin rằng với đội quân của mình, từ nay và mãi về sau các lực lượng vũ trang, trung thành trước lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ để giải phóng những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của chúng ta, xứng đáng với linh hồn những liệt sĩ đã hy sinh. 

Xin chúc mỗi người trong Quân đội chúng ta sức khỏe, hạnh phúc, đầm ấm và thành công, vì sự nghiệp củng cố chủ quyền, độc lập của dân tộc ta, vì toàn vẹn lãnh thổ và tăng cường tiềm lực quốc phòng của Tổ quốc. 

Heydar Alyev,

Tổng thống nước Cộng hòa Azerbairan,

Chỉ huy tối cao của các Lực lượng Vũ trang.

Báo «Người Lao động Baku», ngày 26 tháng 6 năm 1999