Discursul Președintelui Republicii Azerbaidjan Heydar Aliyev la întâlnirea Președinților Azerbaidjanului și al României cu reprezentanții cercurilor de afaceri din ambele țări – Palatul Prezidențial, 27 martie 1996.


Onorată asistență, doamnelor și domnilor!

Astăzi a început vizita oficială de stat a Președintelui României, domnului Ion Iliescu în Azerbaidjan. Pe parcursul acestei vizite noi putem face un schimb de opinii despre dezvoltarea colaborării economice între Azerbaidjan și România, apoi vor fi semnate și documentele interstatale, interguvernamentale.

În timpul întrevederii cu domnul Iliescu am avut un schimb de păreri pe un cerc foarte amplu de chestiuni. Apoi a urmat o întâlnire cu întreaga componență a delegației României și cu reprezentanții Azerbaidjanului la care noi am discutat o serie de probleme. În discuțiile și negocierile noastre a fost și rămâne prioritară chestiunea colaborării economice dintre țările noastre. Noi considerăm că pentru amplificarea acestei colaborări, dispunem de rezerve și posibilități considerabile.

România este un stat mare din Europa. Împreună cu ea participăm la programul colaborării economice al țărilor din bazinul Mării Negre. Mie mi se pare că și aici existe șanse nefolosite. Totodată România prezintă un foarte mare interes din punct de vedere al situației sale geografice, al proximității de Azerbaidjan ca distanță, al colaborării directe cu Azerbaidjanul, al organizării unei colaborări pe anvergură între statele imensei noastre regiuni. Când spun „regiune imensă”, subînțeleg zona europeană, Caucazul, în special, Transcaucazia – Georgia și Azerbaidjanul, Marea Caspică și statele din zona caspică cu ieșire la Asia Mijlocie.

Acest drum, fiind o linie de transport, prezintă un mare interes pentru țările așezate de-a lungul căilor maritime, ferate și auto. România ocupă aici o poziție decisivă. Azerbaidjanul și Georgia, precum și alte state din zona noastră dețin poziții foarte importante. Discutând această chestiune, noi am ajuns la opinia comună, că trebuie să profităm de această linie. Din acest punct de vedere, o mare însemnătate o are extinderea colaborării între statele bazinului Mării Negre. Un mare folos ne poate aduce asocierea eforturilor atât a statelor din sona caspică, cât și a țărilor bazinului Mării Negre.

În cea ce privește colaborarea concretă dintre România și Azerbaidjan, considerăm că există mari posibilități atât în domeniul agriculturii cât și al industriei. Noi ne-am adresat deja României cu rugămintea să ne furnizeze cereale, dar putem examina și o serie de alte chestiuni. E vorba nu numai de pași momentani în domeniul comerțului, ci și de relații economice și comerciale organizate permanente între țările noastre. În acest domeniu există anumite particularități, deoarece economia României și a Azerbaidjanului traversează o perioadă de tranziție. Totodată diferă și ritmul de realizare a reformelor economice. România depășește cu mult Azerbaidjanul.

Cu toate acestea, Azerbaidjanul pășește cu încredere pe calea reformelor economice, dezvoltării economiei de piață, privatizării proprietății de stat. Deaceea, pentru noi are o mare importanță și experiența aplicării reformelor, acumulată de către România. Recurgând la această experiență noi am putea aplica cu mai mult succes măsurile noastre, nu am comite erori serioase sau le-am admite cât mai puține. Pe de altă parte, aceasta creează particularitățile specifice șanselor colaborării economice.

Noi ne călăuzim de principiul că Azerbaidjanul este dechis investițiilor străine. În această privință, făcând un pas colosal în domeniul industriei petroliere, în 1994 noi am semnat un important contract cu marile companii petroliere cu privire la valorificarea în comun a zăcămintelor de țiței și gaze din sectorul azer al Mării Caspice. La el participă cinci mari companii petroliere din SUA, companiile „BP” din Marea Britanie, „Statoil” din Novegia, „LUKoil” din Rusia, compania petrolieră a Turciei. Anul trecut noi am semnat încă un contract petrolier cu compania „AGIP” din Italia, cu „LUKoil” din Rusia, cu „Pennzoil” din America cu privire la valorificarea zăcământului de perspectivă din sectorul azer al Mării Caspice. La momentul actual se află în stadiul de pregătire contractul aferent zăcământului „Shah Deniz”. La contract participă o serie de companii străine. Noi considerăm, că am întreprins destui pași serioși în această direcție și credem că vor aduce beneficii economiei Azerbaidjanului și companiilor străine care demarează o colaborare de lungă durată cu țara noastră. Doar contractul încheiat în septembrie 1994 este pe o perioadă de 30 de ani. Sunt sigur că activitatea noastră practică va prelungi termenul acestui contract, dat fiind că vor apărea noi și mari posibilități, căci noi dispunem de rezerve de țiței și gaze.

Aceasta demonstrează că noi suntem pregătiți să colaborăm activ în astfel de ramuri de bază cum este industria țițeiului și a gazelor. Noi dispunem de un însemnat potențial economic, în special, în industrie, în cea chimică, constructoare de mașini, în cea de prelucrare a producției agricole, în industria textilă și în alte domenii. Pe de o parte, noi declarăm că Azerbaidjanul este deschis investițiilor străine în aceste ramuri, inclusiv și în infrastructură, pe de altă parte, demarând privatizarea activă a proprietății, creâm condiții pentru oamenii de afaceri locali și străini, ca ei să folosească potențialul nostru în scopul dezvoltării economiei noastre, satisfacerii necesităților sociale ale populației Azerbaidjanului.

Noi am adoptat o hotărâre cu privire la posibilitatea transmiterii marilor noastre întreprinderi industriale pentru a fi administrate de către companiile străine. Există astfel de întreprinderi și ele au manifestat interes față de industria aluminiului. Noi ducem negocieri cu privire la transmiterea unei importante uzine de aluminiu. Există și alte proiecte în domeniul metalurgiei. Toate aceste dovedesc cu prisosință că Azerbaidjanul e deschis colaborării, investițiilor străine, participării capitalului străin în procesul de privatizare din țară. Acesta-i un atare principiu care poate fi aplicat și dezvoltării cooperării dintre România și Azerbaidjan, în particular, între firmele și companiile de resort din țările noastre, între cercurile de afaceri.

Repere generale istorice

Azerbaidjan - Europa