Discursul Președintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev la Conferința Internațională de la Baku cu privire la refacerea istoricului Drum al Mătăsii - 8 septembrie 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Stimați șefi de state și delegații!

Doamnelor și domnilor!

În istoria civilizației umane drumurile, căile de comunicație au jucat dintotdeauna un rol de seamă, influența lor resimțindu-se în toate domeniile de activitate – în politică, în economie, în cultură. Unul din aceste exemplele și simboluri elocvente îl constituie Marele Drum al Mătăsii – fenomen global, unic în felul său, care a absorbit istoria milenară a multor state și popoare, cultura antică a Chinei, marile descoperiri geografice ale europenilor, realizările Renașterii musulmane din Evul Mediu și multe altele.

Azerbaidjanul a fost din timpuri străvechi o importantă verigă a Marelui Drum al Mătăsii, jucând rolul unui pod original între Europa și Asia. Țările din Caucaz, din bazinele Mării Caspice și a Mării Negre constituiau o zonă a comerțului activ, a îmbogățirii culturale reciproce, a toleranței religioase, formau una din componentele specifice ale Marelui Drum al Mătăsii.

Ca parte integrantă a istoriei omenirii, Marele Drum al Mătăsii a cunoscut urcușuri și coborâșuri. Odată cu instalarea epocii războaielor, confruntărilor ideologice și geopolitice, liniilor de demarcație, acesta a dispărut din viața noastră, transformându-se într-o frumoasă legendă.

Dar, iată că a luat sfârșit și „războiul rece”, popoarele și-au dobândit independența, valorile general umane, normele democratice, procesele integraționiste au devenit o dominantă în politica mondială și ideea Marelui Drum al Mătăsii a fost chemată din nou la viață de însăși mersul istoriei.

Trebuie să recunoaștem, că meritul aparține hotărârii perspicace a Comisiei Uniunii Europene la inițiativa căreia în mai 1993 a avut loc la Bruxelles o întâlnire specială a statelor din Caucaz și din Asia Centrală, consacrată dezbaterii strategiei de dezvoltare a căilor  naționale și interstatale comerciale și de transportuti.

La această întâlnire a fost instituit programul coridorului de transport Europa – Caucaz – Asia (TRACECA) care a devenit unul dintre proiectele cele mai dinamice, eficiente din punct de vedere economic, realizate în spațiul euroasiatic.

În cei cinci ani care s-au scurs, grație colaborării strânse dintre țările membre ale programului, susținerii active a Comisiei Uniunii Europene, a fost realizat un mare volum de muncă pentru modernizarea și construcția obiectelor de comunicații, elaborarea legilor și codurilor aferente, pregătirea cadrelor, perfecționarea politicii vamale și tarifare.

Un eveniment important pentru dezvoltarea acestui program a fost semnarea în mai 1996 în orașul Serahse din Turkmenistan a Acordului cu privire la transportul de tranzit între Azerbaidjan, Georgia, Turkmenistan și Uzbekistan, la care au aderat mai târziu și alte state. Grație acestui acord tarifele au fost reduse cu până cincizeci la sută, au fost simplificate procedurile vamale, asigurate securitatea și integritatea mărfurilor transportate. Ca rezultat al acestei acțiuni, în ultimii ani a crescut aproapte de zece ori volumul schimbului comercial dintre Europa și Asia via coridorul transcaucazian.

Realizarea cu succes a Programului TRACECA a creat bazele pentru ca colaborarea noastră să urce la un nivel mai înalt – adoptarea programului de refacere a Marelui Drum al Mătăsii, căruia îi și este consacrată conferința noastră.

„Acordul multilateral de bază cu privire la transportul internațional prin dezvoltarea coridorului Europa – Caicaz – Asia”, anexele tehnice, pregătite de către Grupul de Experți TRACECA, Declarația de la Baku au o mare importanță economică, politică, istorică.

Adoptarea lor va contribui la dezvoltarea comerțului, la valorificarea și transportarea resurselor naturale, la o colaborare economică reciproc avantajoasă în zonele Europei, Mării Negre, Caucazului, Mării Caspice și Asiei.

Refacerea istoricului Marelui Drum al Mătăsii, atragerea unor noi state și regiuni va constitui un puternic impuls pentru apropierea și îmbogățirea reciprocă a popoarelor noastre, fortificarea independenței și suveranității statelor noastre independente, realizarea cu succes pe teritoriul lor a reformelor democratice, a reformelor economiei de piață, va contribui la întărirea păcii, stabilității și securității tuturor.

Marele Drum al Mătăsii își are rădăcinile în trecut, dar este un drum în viitor. Și eu am  convingerea, că dacă noi îl vom parcuge împreună, colaborând, respectându-ne și susținându-ne unii pe alții, acest drum va conduce popoarele noastre spre bunăstare și prosperare.

Vă mulțumesc pentru atenție.