Declarația Președintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev la conferința de presă comună a șefilor de stat din Azerbaidjan și România - 30 iunie 1998


Stimați domni și doamne, stimați reprezentanți ai presei!

Ieri, Președintele României, dl Emil Constantinescu a sosit în Azerbaidjan într-o vizită oficială ca răspuns la invitația mea. Scopul invitației mele și a acestei vizite constă în a face noi pași în direcția dezvoltării relațiilor azero-române.

În timpul tratativelor, care au avut loc ieri și azi, am făcut un schimb de păreri despre relațiile dintre țările noastre, despre problemele internaționale, despre situația din regiune și alte chestiuni, și am subliniat că în multe chestiuni părerea noastră coincide.

Astăzi am avut o discuție timp de două ore între patru ochi cu Președintele,dl.Emil Constantinescu. Apoi, convorbirile noastre au continuat cu participarea delegațiilor. Eu consider, că aceste convorbiri sunt foarte importante, consistente și foarte rodnice. Menționez încă o dată, că a avut loc, ca să zicem așa, un schimb de păreri pe toate problemele de interes comun.

Relațiile dintre România și Azerbaidjan au fost stabilite după dobândirea independenței de către Azerbaidjan. Aceste relații au fost stabilite la nivelul șefilor celor douâ state acum trei ani și continuă să se dezvolte la momentul actual.Între statele noastre au fost semnate multe acorduri, contracte, documente. România și Azerbaidjan au încheiat un tratat de prietenie și colaborare. Toate acestea constituie rezultatul muncii depuse de noi în ultimii trei ani. Astăzi întreprindem noi pași în direcția amplificării contactelor și vizita Președintelui Emil Constantinescu deschide bune posibilități în acest sens.

În timpul tratativelor noi am subliniat, că țările noastre sunt situate aproape una de alta. Noi aparținem aceleiași regiuni, atât România cât și Azerbaidjan fac parte din Europa. Există foarte mari posibilități pentru colaborarea economică. Din acest punct de vedere sunt foarte importante căile ce leagă Marea Caspică de Marea Neagră, crearea magistralei de transport Europa-Caucaz-Asia și alte mijloace.

Domnul Emil Constantinescu ne-a informat amănunțit despre situația actuală din România și despre relațiile cu vecinii săi. Eu,la rândul meu, l-am informat în linii mari cu privire la situația din Azerbaidjan și starea de lucruri în regiune, în Caucaz, despre relațiile Azerbaidjanului cu vecinii.

Noi am ajuns la aceeași părerre, că relațiile între țări trebuie edificate pe baza normelor de drept internațional ale Organizației Națiunilor Unite, principiilor OSCE. Inviolabilitatea teritorială, integritatea țărilor, statelor constituie unul din principiile de bază. În acest sens și România s-a confruntat cu multe probleme, și poate, continuă să le mai aibă. Dar Azerbaidjanul are probleme foarte serioase.

Eu remarc cu multă satisfacție, că tratativele referitoare la aceste probleme au dovedit o totală coincidență a opiniilor noastre. De asemenea, l-am informat pe Președintele Emil Constantinescu despre soluționarea pe cale pașnică a conflictului armeano-azer. Subliniez încă o dată, că apreciez întâlnirile, tratativele ca foarte eficiente, semnificative. Consider, că noi punem o temelie solidă pentru viitor.

Semnarea, azi și aici, a documentelor cu privire la dezvoltarea relațiilor dintre Romănia și Azerbaidjan are o deosebită valoare. Din acest punct de vedere, eu dau o apreciere foarte înaltă Declarației semnate de Președintele României și Președintele Azerbaidjanului despre relațiile dintre Romănia și Azerbaidjan. Toate principiile acestei declarații denotă încă o dată convergența opiniilor României și Azerbaidjanului cu privire la procesele ce au loc în lume, la problemele existente în regiune, în Europa și la procesele din regiunea caucaziană.

Tratativele noastre vor avea continuare. Președintele Emil Constantinescu are posibilitatea de a cunoaște mai bine țara noastră în cursul zilei de azi și mâine. Sper,că vizita se va încheia cu succes și oaspeții noștri vor rămâne satisfăcuți de vizita în Azerbaidjan.

Eu mai exprim încă o dată în prezența presei, respectul și considerațiunea Azerbaidjanului față de poporul și statul român. Îmi exprim stima și considerațiunea față de Președintele României, dl Emil Constantinescu.