Discursul preşedintelui Sovietului Suprem al Republicii Azerbaidjan Heydar Alirza oglu ‎Aliyev la şedinţa Milli Medjlis-ului al Republicii Azerbaidjan din data de 15 iunie 1993‎


Stimaţi deputaţi, stimate Preşedintele!

Astăzi îmi exprim recunoştinţa faţa de membrii Milli Medjlis, Sovietul Suprem al Azerbaidjanului, pentru încrederea lor, şi vă asigur că folosind toate posibilităţile mă voi strădui să port această grea însărcinare şi s-o exercit cu onoare. Aş dori să notez că conştientizez pe deplin actuala situaţie grea, complicată şi tensionată a Republicii Azerbaidjan. Îmi asum responsabilitatea şi voi face tot ce este în puterile mele. Nu am de gând să ţin un mare discurs aici. Însă totuşi trebuie să spun câteva cuvinte. În calitate de preşedinte al Sovietului Suprem consider că unul dintre cele mai importante scopuri ale mele este acela de a proteja, a întări, a dezvolta realizarea istorică a poporului azer - independenţa naţională a Republicii Azerbaidjan. Independenţa naţională a Republicii Azerbaidjan trebuie să fie asigurată pe baza tradiţiilor primei Republicii Democratice Azerbaidjan, fondată în 1918, corespunzător cerinţelor moderne, proceselor desfăşurate în lume. Voi lucra în această direcţie mereu şi să nu aibă nimeni suspiciuni că îmi voi consacra restul vieţii mele numai şi numai pentru dezvoltarea Republicii Azerbaidjan ca stat independent. În legătura cu acestă vreau să remarc faptul că, în opinia mea, Republica Azerbaidjan, îndiferent de ceea ce păţeşte, nu-şi va pierde independenţa, nu va face parte dintr-un alt stat din nou, nu va cădea sub jugul altui stat. Circulă anumite zvonuri despre reconstituirea fostei Uniunii Sovietice, şi încorporarea Republicii Azerbaidjan în aceasta. Acestea sunt iluzii. Eu resping aceste idei şi îi invit pe toţi cetăţenii Azerbaidjanului să le respingă.

Republica trebuie să soluţioneze probleme vaste şi complicate. Pentru asigurarea independenţei, suverenităţii, teritoriile Republicii Azerbaidjan ocupate de Armenia trebuie să fie restituite. Trebuie să fie asigurată integritatea teritorială a Republicii Azerbaidjan, să se termine războiul, să se stabilească pacea. Cetăţenii Republicii Azerbaidjan trebuie să trăiască în condiţii de pace şi prosperitate, să construiască statul lor aşa cum vor. Din această cauză toate aceste chestiuni trebuie să fie în centrul atenţiei Sovietului Suprem. Puteţi avea încredere în mine.

Documentul făcut public ieri, semnat ca urmare a iniţiativei Statelor Unite ale Americii, Rusiei şi Turciei, este primul pas pentru ieşirea treptată din starea de război. Probabil trebuie să fie luate măsuri mai eficiente în acest domeniu ca Republica Azerbaidjan să devină stăpâna întregului său teritoriuiar poporul nostru să iasă din starea de război.

Aşadar, independenţa naţională a Republicii Azerbaidjan este o chestiune principală. În Azerbaidjanul independent trebuie să fie dezvoltată democraţia. Trebuie să fie încurajat pluralismul politic. În Republica Azerbaidjan nu trebuie să aibă loc încălcări ale Constituţiei sau ale legii. Construcţia statului şi formarea societăţii trebuie să se bazeze numai pe principii democratice. În politică şi economie principii primordiale trebuie să fie principiile de libertate: libertatea omului, protecţia drepturilor omului şi economia de piaţă. Adică republica noastră trebuie să continue să urmeze calea pe care a ales-o acum un an. Acesta este calea cea corectă, cea dreaptă, republica noastră trebuie să continue această cale în mod şi mai perseverent. Puteţi să fiţi siguri că eu întotdeaună voi fi fidel acestei căi.

Una dintre cauzele esenţiale ale stării tensionate a republicii noastre o reprezintă evenimentele desfăşurate pe 4 iunie la Gandja. Evenimentele sunt îngrozitoare, a curs sânge, s-au comis crime. Aceste evenimente trebuie să fie cercetate şi toţi oamenii care au încălcat legea, care au luat parte la crimă, indiferent de apartenenţă, trebuie să-şi asume responsabilitatea în faţa legii. Cu problema respectivă se ocupă comisia de cercetare a deputaţilor. Iar noi trebuie să găsim o cale de ieşire din situaţia creată. Ieri am avut convorbiri cu preşedintele Abulfaz Elcibey, am purtat negocieri şi la Gandja împreună cu persoanele care mă conduceau şi între patru ochi. Din această cauză eu consider că toate aceste eforturi ale noastre vor putea să soluţioneze această problemă complicată, să facă să dispară această confruntare. Însă am spus şi o spun încă o dată: nu pot fi susţinătorul folosirii armelor sub nicio formă. Această tensiune, această confruntare poate fi rezolvată numai pe cale pacifică, paşnică, calea înţelegerilor mutuale, a negocierilor. Cred că înţelepciunea poporului nostru, eforturile comune ale persoanelor cu influenţă, ale intelectualilor din Azerbaidjan, ale oamenilor în vârsta ai Azerbaidjanului şi activitatea noastră, fără dubii, vor putea contribui la toate acestea.

Construind o republică democratică independentă în Azerbaidjan, luptând pentru o societate civilă, noi trebuie să ne folosim de toate valorile lumii civilizate. Noi trebuie să ne străduim ca Azerbaidjanul să poată să demonstreze lumii întregi realizările sale istorice, tradiţiile naţionale după ce şi-a obţinut independenţa pentru primă dată după ani de zile, chiar secole. Consider că potenţialul atât istoric, cât şi modern al poporului, din acest punct de vedere, este enorm. Dacă se va folosi de toate acestea într-un mod eficient, Azerbaidjanul va deveni un stat independent complet democratic, iar societatea noastră va deveni o societate complet democratică bazată pe valorile democratice, juridice, umane. Ştiinţa noastră, cultura noastră, tradiţiile istorice, sursa noastră religioasă - Islamul - , toate împreună creează un fundament solid. Misiunea noastră este să le folosim pe toate.

Tensiunea în Azerbaidjan nu este legată doar de problema Karabagh, adică agresiunea Armeniei contra Azerbaidjanului. Acum au avut loc evenimentele din Gandja. Din păcate una dintre cauzele care creează tensiune este o anumită degradare a relaţiilor între popoarele şi grupurile etnice care locuiesc din timpuri străvechi în Azerbaidjan. În decursul deceniilor, al secolelor, Azerbaidjanul a fost Patria tuturor oamenilor care locuiesc pe acest pământ, şi trebuie să continue să fie la fel de acum înainte. Orice cetăţean aflat pe teritoriul Republicii Azerbaidjan indiferent de naţionalitate, religie, apartenenţa politică, trebuie să dispună de aceleaşi drepturi. Dacă vom reuşi să realizăm aceste noţiuni în mod eficient, noi putem să asigurăm unirea completă a tuturor popoarelor, tuturor naţiunilor din Republica Azerbaidjan. Aceasta este una dintre sarcinile noastre. Sper că noi vom reuşi.

S-au efectuat multe lucruri în domeniul politicii externe în anul trecut. Dar avem şi mai multe de făcut. Consider că Republica Azerbaidjan, ca un stat democratic, trebuie să lanseze relaţii cu drepturi egale cu toate statele. Indiferent de structura internă, de priorităţile politicii interne, noi trebuie să creăm relaţii normale. În primul rând trebuie să stabilim relaţii normale culturale, economice, interstatale cu vecinii noştri apropiaţi. Din acest punct de vedere, relaţiile cu Republica Turcia, se susţin din partea populaţiei republicii în mod incontestabil. Relaţiile noastre cu Republica Islamică Iran trebuie să se îmbunătăţească, să se dezvolte. Rusia este un stat foarte mare, este vecina noastră nordică. Fără îndoială, relaţiile dintre Rusia şi Azerbaidjan, bazate pe principii de independenţă, trebuie să devină mai bune, mai profunde, mai eficiente. Trebuie să stabilim relaţii reciproce mai profunde cu toate statele proaspăt independente care făceau parte din fosta Uniune Sovietică - Ucraina, Belarus, Georgia, statele din Asia Mijlocie, Kazahstan, statele baltice, Moldova. Suntem foarte interesaţi de aceasta. Pentru că relaţiile noastre economice, culturale, interumane cu aceste state au fost foarte apropiate ani de zile, secole. Nu se poate să pierdem aceste contacte, dimpotrivă trebuie să le dezvoltăm. Nu mă îndoiesc că tocmai o politică de acest gen va ajuta la formarea şi dezvoltarea Republicii Azerbaidjan ca stat independent.

Republica Azerbaidjan a ieşit pe arena mondială. În ultimul timp atitudinea pozitivă în privinţa Republicii Azerbaidjan a Statelor Unite ale Americii este un prilej de bucuriepentru noi, şi după părerea mea aceste raporturi trebuie să se aprofundeze şi mai mult şi să se dezvolte. Trebuie să aprofundăm raporturile cu toate ţările europene. Mai ales cu Anglia, Franţa, Germania. Trebuie să progreseze mai rapid relaţiile noastre cu toate ţările musulmane, arabe, turcofone. Pe scurt, pur şi simplu vreau să-mi exprim poziţia mea în privinţă politicii externe. În calitate de preşedinte al Sovietului Suprem voi lucra în această direcţie, voi face totul pentru succesul Preşedintelui nostru, al Sovietului Suprem, al guvernământului nostru.

Dar ceea ce este important momentul de faţă este eliminarea tensiunii apărute ca urmare a evenimentelor din Gandja. La această şedinţă a Milli Medjlis-ului, din această tribună mă adresez tuturor cetăţenilor Azerbaidjanului, fraţilor, surorilor şi copiilor noştri. şi declar că în momentul de faţă Republica noastră este într-o situaţie deplorabilă. Repet încă o dată că cea mai mare dificultate este restituirea teritoriilor şi asigurarea integrităţii teritoriale, a suverenităţii Azerbaidjanului. Din această cauză, toate neînţelegerile interne, disputele interne trebuie lăsate la o parte. Mă adresez întregului popor azer, mă adresez populaţiei din Gandja, deputatului Republicii Azerbaidjan Surat Huseynov, mă adresez tovărăşilor lui de arme şi îi chem la înţelepciune, la relaţii umane. În prezent republica noastră are mare nevoie de acesta şi ei, şi întregul popor trebuie să afle că acum noi toţi trebuie să fim uniţi. În perioadă această tragică a Azerbaidjanului ne aflăm faţa în faţă cu o mare catastrofă. În acest moment toate forţele trebuie să se unească, toate partidele politice, toate instituţiile politice, toate organizaţiile politice şi publice, toţii oameni trebuie să se unească. Toată lumea trebuie să uite de pretenţii. Noi toţi unindu-ne trebuie să scoatem Azerbaidjanul din această situaţie grea. Cred că populaţia din Gandja, oamenii care locuiesc în raioanele din jurul Gandja vor auzi glasul meu, îl vor susţine. Surat Huseynov va auzi glasul meu, se va comporta în mod înţelept şi noi vom scăpa complet de acestă mare problemă. Vă chem să ne desfăşurăm activitatea, să ne unim în această direcţie. Vă rog să evităm sentimentele mărunte, bârfele mici, nu e timpul pentru ele. Disputele pot fi reglate mai târziu. Acum nu e momentul.

Vreau să ating la o altă chestiune. În anumite cercuri circulă zvonuri că după ce Heydar Aliyev va reveni la un post în Azerbaidjan, se va răzbuna pe cineva. Cineva cândva a fost împotriva lui sau cineva l-a tratat prost, şi el îl va trata prost. Eu vă declar vouă şi întregului popor azer cu toată responsabilitatea că în general sentimentul de răzbunare estre străin naturii mele. Unii au inventat-o în mod artificial şi ei încearcă nu numai să mă păteze, în general să ne învrăjbească. Vă promit că niciodată nu mă voi lăsa molipsit de sentimentul de răzbunare. Dacă cineva cândva a avut o atitudine incorectă în privinţa mea, mi-a făcut ceva, credeţi-mă, l-am iertat demult. Eu niciodată nu am decăzut la nivelul sentimentelor respective şi nu voi decădea. Nu din cauza faptului că voi aţi avut încredere în mine şi am ocupat un astfel de post. Nu. Eu ca şi un cetăţean simplu niciodată nu am avut şi nu voi avea intenţia să contest, să mă răzbun sau să fac vreo răutate. Însă în limitele funcţiei, fără îndoială noi toţi trebuie să ne supunem ordinei şi disciplinei, noi toţi trebuie să ne supunem legii, noi toţi trebuie să urmărim legea, să asigurăm supremaţia legii iar eu nu-mi voi schimba principiile.

Cred că noi toţi vom reuşi să ieşim din această stare împreună cu Sovietul Suprem, Preşedintele Azerbaidjanului Abulfaz Elcibey. Eu vă invit la unire.

Mulţumesc!