Statul azer al Atabeyilor (Eldanizilor)


Sultanatele independente care au luat naștere în perioada de criză a statului Seljucilor, au generat la rândul lor uniuni statale de tip nou. Întemeietorii acestor state erau foștii sclavi (mameluci) ai sultanilor. În general, cârmuitorii acestor state erau din rândul dascălilor principilor moștenitori (melici) din neamul Seljucilor și se numeau «atabey» («tată-cârmuitor »). Întemeietorul statului azer al Atabeyilor a fost Șamsadin Eldaniz (1136-1225). După decesul lui Togrul al II-lea, sultanul Masud l-a căsătorit în 1136 pe atabeyul Eldaniz cu Momine Hatun, văduva lui Togrul al II-lea și l-a desemnat guvernator general la Aran cu reședința în Ganja. În curând Eldaniz i-a supus pe emirii Aranului și a devenit în ajunul morții sultanului Masud, ca să zicem așa, cârmuitorul independent al Aranului. De asemenea, în curând Eldaniz a pus stăpânire și pe Șirvan. După moartea locțiitorului sultanului Masud în Azerbaidjan, Kavli (1146), Eldaniz a profitat de răzmeriță și a anexat la posesiunile sale regiunea Nahcivan, mutând și capitala sa într-acolo. În 1161 oștile lui Șamsadin Eldaniz au cucerit Hamadanul și fiul vitreg minor al lui Eldaniz pe care-l chema Arslan-Șah a fost desemnat cârmuitor al Sultanatului Irakian. Orașul Hamadan a devenit capitala posesiunilor sultanului Arslan-Șah și a atabeyului Eldaniz. După ridicarea lui Arslan-Șah la rangul de sultan, atabeyul său a primit titlul «Marele Atabey». În așa fel Șamsadin Eldaniz a devenit adevăratul cârmuitor al Sultanatului Irakian. Începând cu această perioadă, titlul «atabey» își pierde semnificația inițială de «dascăl al principelui moștenitor», transformându-se în cel mai înalt rang de cârmuitori. Statul azer al Atabeyilor era constituit în diferite timpuri din mai multe provincii și regiuni mari. El nu avea frontiere bine delimitate. În componența lui s-au aflat dintotdeauna regiunile Azerbaidjan, Aran (Nahcivan), Irakul Persan, Rey și Hamadan. Odată cu moartea atabeyului Ozbek în timpul incursiunii în Azerbaidjan în 1225 a lui Jalaladin, șahul Horezmului, statul azer al Atabeylor și-a încetat existența.