Discursul Președintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev, la ceremonia jubiliară solemnă, consacrată aniversării a 1300 de ani ai eposului "Кitabi Dede Qorqud" - Palatul "Republica", 9 aprilie 2000


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Onorați șefi de state!

Onorați președinți ai medjlis-urilor!

Onorați oaspeți!

Onorată asistență, doamnelor și domnilor!

Astăzi, poporul azer marchează solemn 1300 de ani ai sublimei epopei "Kitabi Dede Qorqud"ca pe o mare sărbătoare. Acest jubileu este un eveniment istoric care are o importanță extraordinară pentru noi, pentru toată lumea turcică, pentru întreaga cultură a umanității. Aceasta este o sărbătoare a respectului, a considerației față de rădăcinile noastre istorice, față de tradițiile noastre naționale, față de valorile noastre spirituale naționale, față de cultura, față de știința noastră. Aceasta este sărbătoarea libertății noastre naționale, a independenței statale.

Sunt mai bine de 1300 de ani de când există "Kitabi Dede Qorqud", monumentul poporului azer, al tuturor popoarelor turcice. Dacă am ține cont de câte eforturi au depuse de către popoarele noastre la compunerea dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud" înaintea acestor 1300 de ani și de faptul, că au reușit, in cele din urmă, să creeze acest monument istoric, am putea să ne dăm seama cât de veche este istoria, cât de adânci sunt rădăcinile și cât de bogată este cultura pe care o posedă popoarele noastre.

În acești 1300 de ani "Kitabi Dede Qorqud" a parcurs o cale lungă, grandioasă, glorioasă. În pofida tuturor greutăților, privațiunilor, "Kitabi Dede Qorqud" a servit pe parcursul a 1300 de ani drept hrană spirituală pentru popoarele noastre, le-a ajutat să trăiască, să lupte, să conștientizeze și să-și apere propria conștiință nțională.

Cu toate acestea, trebuie să subliniem de asemenea, că dând o înaltă apreciere istoriei de 1300 de ani a dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud", noi trebuie să recunoaștem, că în ultimii trei ani, în Azerbaidjan, a fost depusă o muncă amplă în domeniul studierii, cercetării, propagării moștenirii "Kitabi Dede Qorqud", grație căreia poporul nostru, întreaga lume turcică, popoarele turcice au aflat despre dastan-ul "Kitabi Dede Qorqud", iar lumii întregi i s-a demosntrat, că este un patrimoniu de o valoare inestimabilă.

Ieri și-a încheiat cu succes lucrările cel de-al patrulea summit de la Baku al comunității statelor turcice. La acest summit noi am făcut o analiză a muncii depuse timp de opt ani, care s-au scurs de la înființatea comunității statelor turcice, am trecut-o în revistă și am evidențiat obținerea unor mari succese. Crearea comunității statelor turcice a constituit, fără îndoială, un eveniment istoric în lumea turcică, în viața fiecăruia dintre popoarele noastre. Totuși, faptul că comunitatea există, se dezvoltă, se mărește în acești opt ani, constituie, pe de o parte, o mărturie cât de necesară a fost ea, iar pe de altă parte, demonstrează câte beneficii va aduce popoarelor noastre în viitor.

Succesele obținute în anii ce s-au scurs, constituie rezultatul eforturilor noastre comune. Totodată trebuie să subliniez, că comunitatea statelor turcice creată la inițiativa Republicii Turcia, scumpului nostru prieten, frate, Suleyman Demirel atestă în primul rând și fără tăgadă, enormele meritele ale Republicii Turcia.

Astăzi, după încheierea cu succes a celui de-al IV summit, noi ne-am adunat cu toții la jubileul dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud", care este monumentul istoric comun al popoarelor noastre. Însâși faptul, că marcăm acest jubileu împreună cu șefii statelor turcice, îi conferă mai multă însemnătate, îl ridică la un nou nivel. Îmi exprim recunoștința tuturor celor care participă la acest jubileu, celor care au acceptat invitația noastră și au venit în Azerbaidjan, și le adresez tuturor un salut cordial.

Adresez salutul meu Președintelui Republicii Turcia, marelui prieten al poporului azer, dragului meu frate Suleyman Demirel!

Adresez salutul meu Președintelui Republicii Kazahstan, stimabilului nostru oaspete, dragului meu prieten, frate Nursultan Nazarbaev!

Adresez salutul meu Președintelui Republicii Kârgâzstan, dragului meu prieten, frate Askar Akayev!

Adresez salutul meu șefului delegației Republicii Uzbekistan, președintelui Oliy Majlis-ului (Majlis-ului Suprem) din Uzbekistan, stimatului Erkin Halilov!

Adresez salutul meu șefului delegației Republicii Turkmenistan, Președintelui Medjlis-ului Turkmenistanului, stimatului Sahhat Muradov!

Adresez cuvântul meu de salut Directorului General al UNESCO, stimatului noastru oaspete, domnului Koichiro Matsuura!

Adresez salutul meu marelui prieten al poporului azer, decanului de vârstă, veteranului parlamentului francez, domnului Jacques Baumel!

Cu un sentiment de satisfacție remarc, că la jubileul dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud" au sosit oameni politici si activiști pe tărâm social, savanții, scriitorii care au participat la conferințele științifice ce au avut loc în Azerbaidjan. Ei se află în acest moment împreună cu noi. Aduc mulțumiri tuturor oaspeților noștri pentru că au venit în Azerbaidjan și le adresez salutul meu cordial.

Cercetările, propagarea dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud" din ultimii trei ani au fost de mare folos poporului azer. Noi conștientizăm încă o dată, care sunt rădăcinile noastre istorice, patrimoniul nostru cultural național. Noi ne dăm seama cât de mare este aportul poporului azer la civilizația mondială, al tuturor popoarelor turcice. În acest plan "Kitabi Dede Qorqud" ocupă un loc deosebit.

"Kitabi Dede Qorqud" este cartea noastră de căpătâi. Dede Qorqud este vechiul nostru strămoș. Noi ne mândrim cu faptul, că avem un astfel de monument istoric ca "Kitabi Dede Qorqud", ne mândrim, că avem un așa strămoș vechi precum Dede Qorqud.

"Kitabi Dede Qorqud" chema întotdeauna popoarele la unitate, la pace. Crearea în 1992 a comunității statelor turcice este un exemplu elocvent al materializării preceptelor lui Dede Qorqud.

După obținerea independenței statale, a libertății naționale, noi am dobândit posibilități reale pentru asigurarea acestei unități și am înțeles cât de importantă este ea pentru popoarele noastre.

Apelul lui "Kitabi Dede Qorqud" la unitate este indispensabil astăzi pentru fiecare dintre noi. Unitatea națională, solidaritatea națională în Azerbaidjanul care pășește pe calea independenței statale, care construiește în țară un stat de drept, democratic și laic, are cea mai mare importanță.

Marcând solemn astăzi jubileul de 1300 de ani ai dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud", noi demonstrăm loialitatea față de preceptele sale și declarăm, că poporul azer va fi și mai strâns unit în vederea soluționării tuturor sarcinilor dificile și complicate care stau în fața lui, și va merge mereu înainte.

"Kitabi Dede Qorqud" este un epos eroic. Urmând în viața noastră de astăzi poruncile lui "Kitabi Dede Qorqud", noi contribuim la aprofundarea de către poporul nostru a sentimentului iubirii, a devotamentului față de Patrie, a patriotismului. Noi avem astăzi foarte mare nevoie de "Kitabi Dede Qorqud".

"Kitabi Dede Qorqud" îndemna oamenii, popoarele la pace, la conciliere. Poporul nostru rămâne astăzi fidel acestor precepte ale lui "Kitabi Dede Qorqud". În urma agresiunii Armeniei împotriva Azerbaidjanului continuă să se afle sub ocupație circa 20 % din pământurile noastre, din teritoriile ocupate au fost alungați peste un milion de azeri, care astăzi locuiesc în condiții grele. Noi am primit o lovitură puternică. Necătând la toate acestea, poporul azer demonstrează, totuși, lumii întregi că politica sa este îndreptată spre pace. Noi mergem pe calea croită de către Dede Qorqud. Noi mergem pe drumul păcii. Noi dorim să soluționăm acest conflict pe cale pașnică. Noi dorim consolidarea păcii și a calmului în toate țările, în particular, în statele turcice. În acest mod noi dăm dovadă astăzi, în această zi jubiliară, încă o dată, de devotament față de preceptele lui Dede Qorqud.

"Kitabi Dede Qorqud" este un monument care întrunește remarcabile idei științifice, culturale, spirituale. Până astăzi a fost efectuat un volum mare de lucrări de studiere și cunoaștere a dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud" de către generațiile actuale. În special, merită o înaltă apreciere lucrarea realizată pe parcursul ultimilor trei ani de către savanții, scriitorii și activiștii pe tărâm social din Azerbaidjan. Iată de ce astăzi, în această zi jubiliară, eu le multumesc savanților, scriitorilor noștri, tuturor cetățenilor care s-au implicat în munca de cercetare și de propagare a dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud", și care au elaborat prețioase lucrări științifice, cărți destinate acestor ceremonii jubiliare. Vreau să-mi exprim încrederea, că dumnealor, înaripați de aceste activități jubiliare, își vor continua munca științifică. Vor fi studiate paginile rămase până acum încă necunoscute ale dastan-ului "Kitabi Dede Qorqud", iar ideile sale necunoscute până la moment, vor fi aduse la cunoștința actualei și viitoarelor generații ale poporului azer și ale întregii lumi turcice.

Astăzi noi suntem cuprinși de sentimentul unei mândrii imense datorită faptului, că avem un astfel de monument istoric măreț precum "Kitabi Dede Qorqud", că suntem liberi, independenți și putem, analizând valorile noastre spirituale, cultura noastră așa cum este ea, să le inculcăm poporului nostru, națiunii și viitoarelor generații.

Cea mai mare semnificație, importanță a jubileului "Kitabi Dede Qorqud" constă în faptul, că acesta constituie o mărturie în plus a libertății noastre naționale, a independenței de stat. Preceptele lui "Kitabi Dede Qorqud" ne cheamă azi pe fiecare din noi să mergem pe calea independenței, să facem ca libertatea națională și independența de stat a Azerbaidjanului să devină eterne. Vă doresc tuturor celor prezenți, întregului popor azer, tuturor cetățenilor azeri succese mari în atingerea acestui scop. Vă multumesc.

Tradus după ziarul "Azerbaykan" din 11 aprilie 2000.