Apelul Preşedintelui Republicii Azerbaidjan Heydar Aliyev către poporul azer cu ocazia zilei ‎de 31 martie - Ziua genocidului Azerilor - 30 martie 1999‎


Dragi compatrioți!

 

Astăzi Azerbaidjanul trăieşte cel de-al optulea an al său de independență. Una dintre realizările noastre importante obținute în perioada de independență este faptul că avem posibilitatea de a reface peisajul obiectiv al perioadei şi al evenimentelor istoriei noastre care au fost ascunse, falsificate şi deformate ani de zile. Unul dintre evenimentele respective este ziua genocidului azerilor comemorată de noi astăzi, care a fost deja evaluată din punct de vedere politic şi juridic de către statul nostru.

 

Comemorând în fiecare an 31 martie ca zi a genocidului azerilor noi ne întoarcem încă o dată la trecutul nostru istoric, ne amintim cu durere în inimă actele sângeroase îndreptate în mod deschis împotriva poporului nostru.

 

În secolele XIX-XX poporul nostru a îndurat o serie de tragedii oribile. Folosind armenii care au fost executorii cruzi şi vicleni ai politicii imperiale a  statelor mari, s-au comis de mai multe ori acte de purificare etnică şi de genocid în privință azerilor, poporul nostru a fost supus unor suferințe teribile, unor tragedii naționale. Sute de mii de azeri paşnici au fost omorâţi şi deportaţi din vatra lor natală din cauza apartenenței lor naționale, localitățile vechi ale Azerbaidjanului au sfârşit în ruine.

 

Politica de genocid dusă de către naționaliştii armeni la începutul secolului, care, profitând de politica imperială a Rusiei țariste şi de regimul sovietic din anii 40-50, s-a întărit începând din mijlocul anilor 80 sub acoperirea "perestroicii" şi a adus poporului azer noi necazuri. Din păcate aceste acte sângeroase nu au fost evaluate corect în timp nici de către comunitatea internațională, nici de conducerea Republicii Azerbaidjan, ceea ce dă mână liberă forțelor naționalist-separatiste. Tocmai din această cauză, în prima perioadă a aşa-zisului conflict din Karabaghul de Munte care ne-a fost impus în anul 1988, sute de mii de azeri au fost omorâţi şi deportaţi din teritoriile lor istorice, iar în ianuarie 1990 au fost comise crime teribile împotriva poporului care îşi ridica glasul de protest împotriva acestei injustiții la Baku şi în alte localități ale Azerbaidjanului; în 1992 a avut loc genocidul sângeros din Hodjalî.

 

Ca urmare a actelor aventuriere de purificare etnică ale agresorilor armeni şi a ideologilor "Armeniei Mari", peste un milion din compatrioții noştri au fost alungaţi de la vetrele lor natale, au fost supuşi suferințelor inumane. Numai în secolul XX peste două milioane de azeri într-o formă sau alta au fost afectaţi de politica odioasă de genocid dusă de duşmanii noştri. Dar în ciuda tuturor acestor tragedii, greutăți şi nedreptăți, poporul nostru a supraviețuit, şi-a păstrat aspirația de independență şi a manifestat o voință fermă.

 

Astăzi ne reexaminăm încă o dată istoria. Ne mândrim cu succesele noastre, ne întristăm pentru pierderile noastre. În momentul de față s-a creat un fundament al supravieţuirii Azerbaidjanului ca stat independent, al declarării cauzei sale drepte în faţa lumii întregi şi al încercării de a elimina injustițiile care au avut loc în trecut.

 

Printre sarcinile noastre principale în perspectivă se află consolidarea memoriei naționale, la generațiile actuale şi din viitor, privind genocidul practicat împotriva poporului nostru în ultimul secol, finalizarea evaluării acestor tragedii din punct de vedere politic şi juridic în întreaga lume, încercarea de a lichida consecințele teribile şi a face tot ce este posibil pentru nerepetarea lor. Iar pentru aceasta este necesar să manifestăm numai o unitate tare şi invincibilă. Orice fel de trădare şi eventuală  agresiune îndreptată împotriva poporului nostru poate fi combătută prin eforturile şi voința de luptă în numele statului independent Azerbaidjan, care este cauza noastră supremă.

 

Vă chem la unitate, la lupta fără îndurare pentru apărarea intereselor naționale şi a drepturilor poporului nostru.

 

Ziarul "Azərbaycan", 1 aprilie1999

Repere generale istorice

Genocid

Hărţi şi grafice

Conflictul Armenia-Azerbaidjan, Karabaghul de Munte