Către Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Excelenţei sale domnului Kofi Annan – Baku, 5 iulie 1999


Stimate Secretar General! 

Profitând de ocazie, fac cunoscută Domniei Voastre profunda mea recunoştinţă pentru zelul de care aţi dat dovadă în scopul atingerii unei idei atât de înălţătoare ca garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, fixate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cât şi pentru faptul, că aţi apreciat fidelitatea permanentă a ţării noastre faţă de ţelurile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 

Totodată consider, că este necesar să menţionez faptul, că Republica Azerbaidjan participă activ, împreună cu toată omenirea progresivă la activităţile dedicate aplicării în viaţă a prevederilor Declaraţiei Universale. 

Republica Azerbaidjan, care a dobândit independenţa de stat, şi-a manifestat fidelitatea faţă de principiile democratice, consideraţia şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Republica Azerbaidjan este un stat care aplică în viaţă scopurile şi sarcinile Declaraţiei Universale, a aderat la 125 de convenţii internaţionale, inclusiv, la tratate multilaterale în domeniul protecţiei drepturilor omului - «Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale»,«Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice», «Convenţia Internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială», «Convenţia contra torturii şi altor tratamente cu cruzime, inumane şi de lezare a demnităţii, şi pedepselor», «Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei», «Convenţia cu privire la drepturile copiilor».

Traducător Dumitru Miranda.

În scopul garantării dreptului la viaţă, prevăzut în convenţiile internaţionale cu privire la drepturile omului şi în Constituţia Republicii Azerbaidjan, pentru prima data în Orient, în Republica Azerbaidjan a fost adoptată la 10 februarie 1998 Legea cu privire la abolirea pedepsei cu moartea. Iar la 11 februarie 1998 ţara noastră a aderat la cel de-al doilea Protocol Facultativ al «Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice», îndreptat spre eliminarea pedepsei cu moartea. 

În scopul garantării şi ocrotirii drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi cetăţeanului, în Republica Azerbaidjan au fost adoptate legile, decretele şi dispoziţiile respective ale preşedintelui, printre ele numărându-se Legile Republicii Azerbaidjan «Cu privire la libertatea informaţiei», «Cu privire la libertatea adunărilor libere», Decretele Preşedintelui Republicii Azerbaidjan «Cu privire la măsurile pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului», «Cu privire la măsurile suplimentare pentru garantarea pe teritoriul Republicii Azerbaidjan a libertăţii cuvântului, gândirii şi informaţiei», Dispoziţiilor Preşedintelui Republicii Azerbaidjan «Cu privire la marcarea a celei de-a 50-ea aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului a Organizaţiei Naţiunilor Unite», «Cu privire la aprobarea programului de stat pentru ocrotirea drepturilor omului» şi altor acte normative juridice. 

În prezent se află în stadiul elaborării o serie de proiecte de legi în domeniul ocrotirii drepturilor omului cu sprijinul organismelor internaţionale. 

Ţara noastră apreciază înalt şi dezvoltă permanent cooperarea în domeniul protecţiei drepturilor omului cu organisme internaţionale prestigioase, inclusiv cu Biroul Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului. 

Aş fi dorit să subliniez în mod deosebit importanţa semnării la 18 august 1998 de către Guvernul Republicii Azerbaidjan şi Centrul ONU pentru Drepturile Omului a unui proiect de document referitor la creşterea potenţialului şi crearea infrastructurii pentru.

Traducător Dumitru Miranda.

dezvoltarea şi ocrotirea drepturilor omului.

În ultimii ani, în domeniul protecţiei drepturilor omului au fost publicate diferite manuale şi materiale didactice în limba azeră pentru instituţiile de învăţământ mediu şi superior.

Paralel cu toate articolele Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Republica Azerbaidjan susţine pe deplin prevederile Articolului 30 şi depune eforturi pentru aplicarea lor în viaţă.

Concomitent cu toate cele afirmate mai sus, aş fi dorit sa atrag încă o dată atenţia opiniei publice internaţionale şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra alungării ca urmare a agresiunii Armeniei împotriva ţării noastre, a unui număr de peste un milion de compatrioţi de-ai noştri din locurile lor natale, situate pe teritoriul Armeniei şi pe teritoriile ocupate ale Azerbaidjanului, epurării etnice şi discriminării, şi în acest mod, a violării în masă a drepturilor şi libertăţilor omului.

Subliniind toate acestea şi urmărind scopul restabilirii drepturilor şi libertăţilor violate ale azerilor, alungaţi din locurile natale, eu vă chem pe Dumneavoastră să nu vă precupeţiţi eforturile pentru eliberarea teritoriilor azere ocupate, întoarcerea cât mai curând posibilă a refugiaţilor şi a persoanelor strămutate forţat în locurile natale, vă chem să susţineţi interesele legale ale poporului azer.

Cu profund respect, 

Heydar Aliyev,

Preşedintele Republicii Azerbaidjan