Discursul Președintelui Republicii Azerbaidjan Heydar Aliyev la Summitul Mondial pentru Dezvoltare Socială - Copenhaga, 12 martie 1995


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Stimate Domnule Președinte! 

Stimați șefi de state și guverne, participanți la summit! 

Permiteți-mi să aduc mulțumiri guvernului Danemarcei pentru excelentele condiții create pentru desfășurarea Summitului pentru Dezvoltare Socială. Îmi exprim recunoștința comitetului organizatoric, personal Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite pentru ajutorul colosal în pregătirea acestei întruniri. 

Pentru prima dată în istoria humanității,  șefii statelor și guvernelor lumii  și-au dat întâlnire  pentru creșterea bunăstării sociale a tuturor popoarelor lumii, scopul căreia constă în promovarea unei politici coordonate. Aceasta este o mărturie a faptului că după încheierea „războiului rece”, confruntării militare și ideologice globale, omenirea intră într-o nouă etapă, mai înaltă în dezvoltarea sa. 

E pentru prima oară, când comunitatea internațională, indiferent de faptul unde locuiește omul, cărei rase sau confesiuni aparține, arată înțelegere față de răspunderea colectivă pentru condițiile sociale de trai ale oamenilor. 

Onorată asistență, doamnelor și domnilor! 

Republica Azerbaidjan, care și-a recuperat independența statală, merge pe calea edificării statului democratic, de drept, cu materializarea reformelor economiei de piață.

Perioada de tranziție, inevitabilă pentru noi, este însoțită de mari dificultăți pentru republică. Ea a devenit și mai complicată în urma agresiunii militare din partea Armeniei, care se perpetuează mai bine de șase ani. Peste 20% din teritoriul Azerbaidjanului se află sub ocupație străină. Pe acest teritoriu a fost distrus tot potențialul economic și infrastuctura socială. Peste un milion de azeri au fost alungați din teritoriile ocupate și trăiesc actualmente în orășele de corturi. Persisită o lipsă acută de alimente, medicamente, mărfuri din cele mai simple și necesare pentru viață. 

În aceste condiții dificile noi luăm toate măsurile posibile pentru protecția socială a cetățenilor republicii.  

Cu toate acestea, colosala lovitură economică dată de agresiune, a complicat și mai mult situația întregii populații a Azerbaidjanului, coborând enorm nivelul de viață al celei mai mari părți a cetățenilor noștri, i-a dus la starea de sărăcie. 

Toate aceste confirmă strânsa legătură dintre aspectele dezvoltării sociale și problemele stabilității politice pe plan mondial, respectarea  necondiționată a normelor dreptului internațional, a statutului ONU. 

Și din aceste considerente, garanția protecției sociale a cetățenilor din partea statului nu trebuie să fie limitată de garanțiile internaționale ale suveranității, integrității teritoriale a statelor, victime ale agresiunii externe. 

Pentru protecția  socială a omului trebuie sa fie elaborate într-o formă unică  norme internaționale de asigurare de pe poziții politice, economice și humanitare.   

În această ordine de idei și de la înalta tribună a adunării Organizației Națiunilor Unite eu chem comunitatea internațională să canalizeze eforturi și mai mari pentru aplanarea conflictului armeano-azer.

Noi rămânem ca și până acum, adepții soluționării pașnice a conflictului în cadrul OSCE, susținem activitatea Grupului OSCE de la Minsk și hotărârile principiale ale Summitului de la Budapesta. În anumite cazuri, chiar și cu producerea unor violări ale armistițiului, noi suntem dispuși să respectăm acest regim și pe viitor. Însă Republica Armenia continuă să ignore rezoluțiile Consiliului de Securitate ONU care stipulează retragerea necondiționată a forțelor armene de ocupație de pe teritoriile ocupate ale Azerbaidjanului și acest fapt constituie principalul obstacol în calea aplanării conflictului. Pentru obținerea unor rezultate pozitive referitor la soluționarea conflictului, comunitatea internațională trebuie să influiențeze procesul de negociere pașnică, făcând uz de înalta sa autoritate. 

Onorată asistență, doamnelor și domnilor! 

În condițiile complicate ale perioadei de tranziție și ale agresiunii externe, Azerbaidjanul necesită ajutorul real al comunității internaționale. 

Noi suntem recunoscători Organizației Națiunilor Unite, diferitelor organisme internaționale, anumitor state pentru ajutorul umanitar oferit victimelor agresiunii. În același timp, situația socială a Azerbaidjanului continuă să rămână extrem de complicată și solicită creșterea acestor ajutoare. 

Noi am demarat programe de anvergură în sfera reformelor agrare, privatizării averii statului și restructurării economiei.  

Noi deschidem ample posibilități pentru investițiile străine. A demarat materializarea „Contractului secolului” cu consorțiul celor mai mari companii ale lumii în domeniul exploatării în comun a zăcămintelor de țiței în sectorul azer al Mării Caspice. 

În acest an în Azerbaidjan vor avea loc primele alegeri libere, democratice pe baza multipartidismului.  

Nutresc speranța, că realizarea acestor planuri va contribui la soluționarea principalelor probleme ale societății azere și ne va oferi posibilitatea participării active la eforturile internaționale în sfera dezvoltării sociale, oferind asistență statelor sărace. 

Le doresc parcipanților la summit o activitate fructuoasă și exprim încrederea că deciziile adoptate de noi vor îndreptăți speranțele milioanelor de vitregiți ai sorții de pe tot globul, vor constitui unul din principalele suporturi ale stabilității internaționale, ale progresului și dezvoltării în secolul XXI

Vă mulțumesc pentru atenție.