Discursul Preşedintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev, la ceremonialul sărbătorii naţionale a Azerbaidjanului, Novruz Bayrami - 21 martie 2003


Dragi surori, fraţi!

Vă felicit cordial cu ocazia uneia dintre cele mai dragi sărbători ale poporului azer – Novruz Bayrami, Sărbătoarea Primăverii. Îi doresc fiecăruia din voi sănătate, fericire, poporului nostru – pace şi seninătate! 

Dragi prieteni! Acum câteva luni noi am sărbătorit cea de-a 11-a  aniversare a independenţei de stat a Azerbaidjanului. Sunt  11 ani de când poporul nostru  trăieşte liber, de sinestătător în patria sa, în ţara sa şi este stăpânul propriului său destin. În Azerbaidjan se edifică consecvent un stat democratic. Economia Azerbaidjanului se dezvoltă, bunăstarea poporului creşte pe zi ce trece.

Noi am instaurat stabilitatea social-politică în Azerbaidjan şi ea domneşte în fiecare colţişor, în fiecare zonă a ţării. Poporul nostru  duce o viaţă liniştită, liberă, este ocupat cu propriile treburi. Anume din aceste considerente poporul azer şi-a recuperat obiceiurile şi tradiţiile sale, valorile sale spirituale naţionale şi marchează la un nivel înalt sărbătorile sale naţionale.

Sărbătoarea Novruz este unul din darurile oferite de independenţa statală a Azerbaidjanului  poporului nostru. În trecut noi marcam permanent această sărbătoare. Dar acasă, în sânul familiei. Acum ea a devenit cu adevărat o sărbătoare a întregului popor. În aceste zile, poporul nostru, naţiunea noastră marchează cu multă însufleţire Novruz Bayrami în toate colţurile Azerbaidjanului. Subliniez încă o dată, că toate acestea constituie un patrimoniu recuperat de independenţa statală a Azerbaidjanului pentru poporul nostru. Poporul nostru va preţui permanent şi în viitor, obiceiurile şi tradiţiile sale, le va ocroti, păstra şi dezvolta. Deoarece ele constituie valorile spirituale naţionale ale poporului nostru şi vorbesc despre particularităţile poporului nostru.

După cum am subliniat, poporul nostru trăieşte în linişte. Dar în aceste zile avem compatrioţi de-ai noştri, care serbează această sărbătoare în orăşelele de corturi. Deja al câtelea an ei locuiesc în condiţii grele. Dar locuisc şi trăiesc cu o mare speranţă. Ei dau dovadă de o mare tărie de caracter, de răbdare şi pentru această răbdare, în această zi de sărbătoare eu aduc  deosebite mulţumiri tutror refugiaţilor, strămutaţilor forţat, compatrioţilor noştri care locuiesc în orăşelele de corturi.

În această zi de sărbătoare îi felicit îndeosebi pe compatrioţii noştri, pe cetăţenii noştri care locuiesc în orăşelele de corturi şi îi asigur pe ei, pe întregul nostru popor: aceste vremuri nu vor dura mult. Statul azer desfăşoară o activitate consecventă în direcţia soluţionării paşnice a conflictului armeano-azer şi eu sper,că ea se va încununa cu eliberarea pământurilor noastre. Vom restabili integritatea teritorială a Azerbaidjanului, şi compatrioţii noştri expulzaţi din locurile natale se vor întoarce în localităţile lor, la vetrele lor.

Iată că sunt mai bine de opt ani de când în Azerbaidjan este în vigoare regimul încetării focului. Dar războiul nu s-a încheiat. Bravii noştri ostaşi, armata noastră stă la straja teritoriilor azere şi sunt gata întotdeauna pentru eliberarea teritoriului Azerbaidjanului. În această zi de sărbătoare adresez cordiale felicitări ostaşilor azeri, fiilor noştri care se află în tranşee şi le urez succese în glorioasa lor misiune.

Dragi prieteni, această sărbătoare aparţine plaiurilor noastre, această sărbătoare este o sărbătoare a poporului. Sunt foarte bucuros că poporul nostru dă o înaltă apreciere acestei sărbători şi trăieşte aceste zile cu o dispoziţie de sărbătoare. Vă felicit încă o dată cu ocazia sărbătorii, doresc fiecăruia dintre voi sănătate şi succese în activitatea dumneavoastră. Vă mulţumesc.

Ziarul "Azerbaykan", 25 martie 2003