Declarația Președintelui Republicii Azerbaidjan, Heydar Aliyev la conferința de presă comună cu Președintele României, Ion Iliescu, - Baku, 29 octombrie 2002.


Stimate domnule Președinte!

Onorată asistență, doamnelor și domnilor!

Stimați reprezentanți ai presei!

Vizita oficială a Președintelui României, a stimatului domn Ion Iliescu în Azerbaidjan constituie un eveniment de o importanță majoră în viața țării noastre.Aceasta atestă dezvoltarea consecventă a relațiilor dintre țările noastre.Adresez cuvinte de mulțumire domnului Președinte, Ion Iliescu pentru faptul că a dat curs invitației mele și a sosit în vizită oficială în Azerbaidjan, si doresc să-mi exprim satisfacția față de întâlnirile noastre și discuțiile pe care le-am purtat azi.

Pot să afirm cu toată îndrăzneala, că între dl Președinte Iliescu și mine s-au stabilit niște relații amicale.Începând cam de prin 1994, noi ne-am întălnit de mai multe ori în diferite circumstanțe.Cel mai important este faptul, că Președintele Iliescu vizitează Azerbaidjanul pentru a doua oară. Pe parcursul actualei vizite noi am avut discuții destul de amănunțite.În cadrul întrevederii între patru ochi cu Președintele Iliescu, noi ne-am concentrat atenția asupra multor chestiuni și am declarat, că avem același punct de vedere într-un șir întreg de probleme. Am făcut schimb de opinii cu privire la starea relațiilor româno-azere și la dezvoltarea lor ulterioară, despre cea mai dificilă problemă a Azerbaidjanului, adică conflictul armeano-azer și aplanarea lui cât mai grabnică, restabilirea integrității teritoriale a Azerbaidjanului, asigurarea suveranității lui teritoriale, terorismul internațional,care reprezintă un pericol, implicarea atât a României cât și a Azerbaidjanului în combaterea activă a terorismului, situația actuală din Caucaz și din regiune, o serie întreagă de chestiuni internaționale și,bineînțeles,privitor la aspectul principal, adică relațiile româno-azere și dezvoltarea lor.

Consider că pe parcursul întâlnirii noastre în cadru lărgit, cu participarea delegațiilor, au fost avansate idei prețioase, în special, referitoare la dezvoltarea relațiilor economice azero-române. Președintele Iliescu și eu,acordăm o deosebită importanță Comisiei economice româno-azeră comună, creata la inițiativa noastră.Am decis, că activitatea acestei comisii trebuie să fie impulsionată, ceea ce va contribui la obținerea de succese și mai consistente în relațiile noastre.Am discutat și despre multe alte chestiuni.În cele din urmă, documentele semnate azi vor consolida și vor amplifica și mai mult bazele juridice și normative ale relațiilor dintre România și Azerbaidjan.

Consider că Declarația,semnată de Președintele Iliescu și de mine, are o importanță cu totul aparte. Această declarație este dedicată problemelor politice și atestă faptul, că Azerbaidjanul și România ocupă o poziție comună, atât în ceea ce privește chestiunile internaționale,cât și în legătură cu problemele existente în regiunea noastră și că am ajuns la un acord comun în privința multor altor aspecte.

În martie 1996, când Președintele Iliescu a efectuat prima sa vizită în Azerbaidjan, noi am semnat Acordul cu privire la relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Azerbaidjan. Declarația semnată astăzi, creează condițiile consolidării de mai departe a acordului sus-numit și desfășurării în cadrul lui a viitoarei noastre activități.

Îi mulțumesc încă o dată Președintelui Iliescu. Totodată țin să menționez, că împreună cu Președintele Iliescu a venit în Azerbaidjan un mare grup de oameni de afaceri. Ministerul Dezvoltării Economiei din țara noastră efectuează întâlnirile și discuțiile indispensabile cu participarea lor, și eu consider, că anume pe această cale vom putea avansa în dezvoltarea relațiilor economice.

Vă mulțumesc Dumneavoastră, domnule Președinte, și vă ofer cuvântul.

Ziarul "Azerbaykan", 30 octombrie 2002