Imperiul Mada (Midia)


Uniunea triburilor mada a luat naștere în regiunile situate la est și sud-est de Manna. În anii șaptezeci ai secolului al VII-lea î.e.n. asirienii au fost alungați în totalitate, în urma unei puternice răscoale populare sub conducerea lui Kaștariti, de pe pământurile Madei, aici fiind creat Imperiul Mada. După reorganizarea armatei, șahul Quaxar din Mada a purces la cuceriri semnificative de noi teritorii. În urma victoriei repurtate împotriva Regatului Asiriei, Mada a devenit un stat mare în Asia Anterioară. Cucerirea Mannei a jucat un rol important în dezvoltarea Madei, deoarece ultima dispunea de o agricultură și un meșteșugărit în plină ascensiune care au adus o contribuție însemnată la dezvoltarea economiei statului Mada și a devenit centrul său cultural și economic. În 550 î.e.n. Imperiul Madei și-a încetat existența fiind incorporat în componența statului Ahemenizilor. Drept capitală i-a servit orașul Agbatana.