Discursul inaugural și de încheiere al Președintelui Azerbaidjanului, Heydar Aliyev la ceremonia semnării acordurilor referitoare la proiectul oleoductului de export Baku-Tbilisi-Ceyhan - 17octombrie 2000


scotch egg
scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Onorată asistență, doamnelor și domnilor!

Mâine, 18 octombrie marcăm cea de-a 9-a aniversare de la adoptarea Actului Constituțional cu privire la independența de stat a Azerbaidjanului. După aprobarea Actului Constițional, Azerbaidjanul și-a căpătat independența și deja de 9 ani există ca stat suveran. Vă felicit călduros pe Dvs, pe întregul nostru popor, pe cetățenii noștri cu ocazia acestei sărbători - Ziua Independenței Azerbaidjanului. Îi urez poporului azer pace, seninătate, prosperitate și ca independența statului nostru să fie eternă.

Ne-am adunat astăzi aici cu ocazia unui eveniment istoric. După cum se știe, în septembrie 1994 a fost semnat cu multe companii petroliere importante din lume primul contract cu privire la exploatarea în comun a bogatelor zăcăminte de țiței din sectorul azer al Caspicii. Din acel moment muncim la realizarea acestui contract. Astfel a luat naștere noua strategie petrolieră a Azerbaidjanului. Semnarea în septembrie 1994 a "Contractului secolului" constituie rezultatul libertății, independenței de stat a poporului azer.

Astăzi, noi putem afirma cu un sentiment de mândrie nemărginită, că contractul petrolier încheiat este tradus consecvent în viață, face palpabile rezultatele sale.

Primul contract a dat posibilitate lumii întregi să cunoască imensele posibilități ale petrolului și gazului din Mărea Caspică. La momentul actual Azerbaidjanul are semnate 20 de contracte petroliere importante.

În "Contractul secolului", contract cu privire la exploatarea în comun a zăcămintelor "Azeri", "Chirag" și din zona submarină de mare adâncime a zăcământului "Ghiunesli" din sectorul azer al Caspicii era prevăzută cooperarea dintre Compania Petrolieră de Stat a Azerbaidjanului și 11 companii petroliere străine. Această colaborare e în plină ascensiune, în 1997 a fost extras țiței din zăcământul "Chirag". Petrolul obținut din acest zăcământ este exportat pe piețele mondiale. Astfel vedem rezultatele practice ale contractului semnat de noi.

Firește că pe parcursul realizării unui astfel de contract fusese prevăzută extragerea unei mari cantități de țiței și ca urmare, a fost necesară includerea în contract a clauzei cu privire la exportarea acestui petrol pe piețele mondiale. Din aceste considerente a fost prevăzută construcția diferitor conducte de petrol, inclusiv, a magistralei de export Baku-Tbilisi-Ceyhan pentru transportarea țițeiului extras în conformitate cu primul contract spre piețele mondiale.

Anume din acel moment, începând din 1994 noi am efectuat împreună cu companiile străine petroliere un volum foarte mare de muncă pentru crearea magistralei de export Baku-Ceyhan, numind-o mai tîrziu, Baku-Tbilisi-Ceyhan.

După cum se știe, activitatea noastră în această direcție s-a ciocnit de o mare rezistență, de multe dificultăți. Mulți afirmau că construcția unei astfel de magistrale de export este ireală. În orice caz, în anii ce-au trecut, conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan s-a aflat în centrul atenției întregii opinii publice mondiale. Cu toatea acestea, noi, adică Azerbaidjanul, Turcia, Georgia, membrii consorțiului de companii petroliere, ne-am ocupat consecvent de problema construcției conductei de țiței Baku-Tbilisi-Ceyhan, am luptat și ne-am atins scopul.

Apogeul întregii noastre activități îl constituie acordul încheiat în noiembrie 1999 în timpul summitului OSCE de la Istanbul. Acest acord a fost semnat de către Președintele Republicii Azerbaidjan, Președintele Republicii Turcia, Președintele Georgiei, Președintele Kazahstanului. Acest acord a fost semnat și de Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Bill Clinton.

În acest mod, munca noastră depusă pe parcursul a mai multor ani, s-a încheiat cu adoptarea unui astfel de document politic. Însă perioada ce a trecut de atunci și până astăzi, n-a fost ușoară, deoarece au existat mai multe opinii legate de construcție, cheltuieli și de alte chestiuni tehnico-comerciale ale conductei de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan. Aceste opinii erau împărtășite chiar și de companiile ce formau consorțiul. Din aceste motive a fost nevoie de o muncă foarte amplă și în această direcție.

Aceste eforturi au fost depuse de către Azerbaidjan, Turcia, Georgia și de către instituțiile lor respective. Statele Unite ale Americii, guvernul lor, de asemenea, susțineau permanent acest proces. Am ajuns la comun acord în toate chestiunile tehnice și comerciale. Ca urmare a acestui fapt, Compania Petrolieră de Stat din Azerbaidjan și companiile care făceau parte din Compania Internațională Operațională Azeră au elaborat acorduri tehnico-comerciale cu privire la construcția magistralei pentru exportul țițeiului Baku-Tbilisi-Ceyhan. Noi ne-am adunat astăzi aici ca să semnăm aceste acorduri.

Este prevăzută semnarea acestor acorduri azi în Azerbaidjan, în capitala sa Baku, mâine în Georgia, la Tbilisi, iar poimâine în Turcia. Semnarea acordurilor, firește, va deschide o nouă etapă în acest domeniu, va demara construcția practică a magistralei de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan.

Cuvântul de încheiere

Stimate doamne și domni, prieteni!

Astăzi noi toți suntem de părerea că trăim o zi istorică, clipe istorice.

Cînd în septembrie 1994, în Azerbaidjan, a fost semnat primul contract petrolier, noi eram cuprinși de un nemărginit sentiment de bucurie, fericire, ne imaginam viitorul frumos al Azerbaidjanului în această direcție.

După cum se știe, au existat oameni care aveau o atitudine de neîncredere față de acest lucru, au existat și dintre cei care nu credeau, care puneau obstacole. Acest contract a stîrnit invidie, pe de o parte, și nemulțumire, pe de altă parte, atât în interiorul Azerbaidjanului, cât și în afara hotarelor sale. Totuși, poporul azer, în orice caz, majoritatea zdrobitoare considera acest eveniment drept unul istoric, un lucru foarte important, foarte însemnat pentru viitorul țării noastre independente.

Perioada următoare nu a fost deloc ușoară pentru noi. Am fost supuși unei mari presiuni din exterior. În mass-media, în ziarele unui șir de țări au fost publicate diferite opinii cu privire la acest lucru - contradictorii în marea lor majoritate. Doreau în acest mod să stârneasca îndoieli atît opiniei publice, cît și în interiorul Azerbaidjanului, în desfășurarea activității noastre.

Dușmanii noștri din exterior, cât și din interiorul țării înțelegeau bine, că acest contract constituie unul dintre cele mai importante evenimente în întărirea independenței de stat a Azerbaidjanului. Nu întâmplător, la o zi după incheierea acestui contract a avut loc o mare provocare împotriva Azerbaidjanului. Niște criminali foarte periculoși, care-și ispășeau pedeapsa în izolatorul Ministerului Securității Naționale al republicii noastre, au evadat cu ajutorul anumitor forțe și în Azerbaidjan a apărut o posibilitate de destabilizare a situației. La o săptămână după această întâmplare, în Azerbaidjan a avut loc un act terorist împotriva a doi demnitari de stat, oameni politici, ei au fost uciși.

Ca o continuare logică a acesteia, la 3-4 octombrie 1994 în Azerbaidjan a fost întreprinsă o încercare a unei lovituri armate de stat. Noi am prevenit această încercare datorită unității, forțelor poporului nostru, națiunii noastre. Cu toate acestea, dușmanii interni și externi ai Azerbaidjanului au continuat să ridice obstacole în realizărea unei politici și dezvoltări independente de către țara noastră.

Peste șase luni de la acest incident, în Azerbaidjan a avut loc o nouă încercare de lovitură armată de stat. Aceasta era condusă din exterior, dar a fost organizată și de forțele criminale din interiorul țării. Din păcate, unele partide politice din opoziția actuală, de asemenea, au avut o participare activă la această încercare de lovitură de stat. Noi am prevenit și această lovitură de stat. S-a vărsat sânge, au fost șehizi, dar noi am distrus forțele, care erau împotriva independenței, statalității Azerbaidjanului.

În următorii ani, Azerbaidjanul s-a ciocnit din nou de multe greutăți. Dumneavoastră cunoașteți situația. Toate acestea au un singur motiv. Atât dușmanii externi, cât și cei interni vedeau că Azerbaidjanul există ca stat independent, că independența țării noastre crește pe zi ce trece, iar noua strategie petrolieră statală a republicii noastre ne prognozează un mare viitor. Acești oameni au mers pe acest drum groaznic ca să oprească totul, să slăbească Azerbaidjanul și să ocupe țara noastră cu forțele unor grupări criminale separate.

În anii ce s-au scurs, am traversat o cale extrem de dificilă, am salvat poporul azer de la multe pericole și am apărat independența, statalitatea țării noastre. În scopul dezvoltării economiei Azerbaidjanului noi am realizat consecvent strategia petrolieră la nivelul statului.

Aici s-a vorbit despre faptul, că construcția conductei de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan constituie, de asemenea, elementul de bază al strategiei noastre petroliere la nivel de stat. Toate provocările, presiunea din exterior au suferit eșec. Iar în ultimii ani s-a fâcut multă propagandă împotriva construirii magistralei pentru exportul petrolului Baku-Tbilisi-Ceyhan, au avut loc acțiuni provocatoare. Însă voința noastră, politica economică, cea externă a Azerbaidjanului suveran, democratic, colaborarea sa cu cele mai mari state ale lumii, cu companiile lor petroliere - toate acestea ne-au permis să ajungem la ziua de azi.

Astfel, magistrala pentru exportul petrolului Baku-Tbilisi-Ceyhan a parcurs o cale spinoasă. Cu toate acestea, toți s-au convins azi, că noi am învins cu bine toate greutățile. Noi - Republica Turcia, Georgia, Azerbaidjan, cu susținerea constantă a Statelor Unite ale Americii am parcurs cu succes această cale grea și astăzi avem semnate deja ultimele acorduri.

Acum începe o nouă etapă. Declarațiile pe care le-am auzit azi, în special, declarația lui David Woodward confirmă ca noi trecem la activitatea propriu-zisă și această materializare se va încununa cu succes, iar în 2004 țițeiul Mării Caspice va ajunge prin conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan pe țărmul Mării Mediterane. Avem toată încrederea.

Noi toți împreună - Turcia, Georgia, Azerbaidjan, companiile petroliere străine și statele pe care le reprezintă, cu susținerea Statelor Unite ale Americii vom continua să îndeplinim acest program cu succes.

Cei care doresc să ne împiedice în treburile noastre, fie din interiorul țării, fie din exterior, vreau sa-i îndrum sa aprecieze corect calea grea, dificilă parcursă cu succes de statul azer independent, în ultimii șapte ani și să tragă concluzia de rigoare pentru sine.

Noi desfășurăm toata această muncă în favoarea dezvoltării economiei Azerbaidjanului, pentru îmbunătățirea stării materiale a poporului azer, pentru viitorul luminos al Azerbaidjanului. De accea sunt convins, că munca noastră va fi materializată cu succes și în viață.

Eu adresez felicitările mele Companiei Internaționale Operaționale Azere, Companiei Petroliere de Stat din Azerbaidjan, statului azer, guvernului, întregului popor azer cu ocazia semnării acestor documente.

Noi transmitem ștafeta Georgiei, apoi, Turciei. Eu îl rog pe domnul Woodward să transmită salutările noastre, salutul meu deosebit, considerațiunea și respectul meu Președintelui Georgiei, prietenului meu Eduard Șevarnadze și întregului popor georgian.

Transmiteți salutările noastre și cele mai bune urări Președintelui Republicii Turcia, respectabilului Ahmed Nedjat Sezer, primului ministru al Republicii Turcia, stimabilului Bulent Ecevit, poporului turc frate.

Vă felicit încă o dată pe toți și vă urez tuturor succes pe acest drum.