Statul Mada-Atropatena


A fost întemeiat în 321 î.e.n. Fondatorul său a fost Atropates. Oficial, statul se numea Mada, mai târziu, fiind menționat adeseori în documentele antice cu denumirea de Atropatena după numele primului său cârmuitor. Era situat în jurul Lacului Urmia și pe teritoriul Transaraxiei (actualul Azerbaidjan de Sud, Kurdistanul Iranian și unele posesiuni ale Azerbaidjanului Nordic în diferite perioade). După cum reiese din izvoarele scrise antice, în anii douăzeci ai secolului al III-lea î.e.n., în timpul domniei șahului Artamazan, teritoriul Atropatenei cuprindea de asemenea și o anumită parte a Iberiei, întinzându-se până la afluenții superiori ai râului Rioni la nord de Arax. În 224 Atropena a fost cucerită de către șahul sasanid Șapur. Vechea Atropatenă, denumită în izvoarele persiene medievale scrise (pehlevi) Adurbadagan (literalmente «țara ocrotită de către foc»), a intrat începând cu secolul al III-lea în componența statului Sasanizilor ca parte integrantă. Însăși noțiunea «Azerbaidjan», precum și evenimentele și situațiile politice și etno-culturale au început să apară anume în perioada Atropatenei. Capitală era Gazaka (sau Ganzaka).