Govor Predsednika Azerbajdžanske Republike Hejdarja Alijeva na Mednarodni konferenci v Bakuju o obnovi zgodovinske Svilene Poti - dne 8. septembra 1998.


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Spoštovani predsedniki držav in delegacij!

Gospe in gospodje!

V zgodovini človeške civilizacije so ceste, prometne poti vedno imele pomembno vlogo pri vplivanju na vse strani življenja, in sicer na politiko, gospodarstvo in kulturo. Eden od znanih primerov tega je Velika Svilena Pot - globalni, edinstven fenomen, ki je vključil vase tisočletno zgodovino številnih držav in narodov, starodavno kitajsko kulturo, velika geografska odkritja Evropejcev, dosežke srednjeveške muslimanske Renesanse in še veliko več.

Azerbajdžan je že od starodavnih časov bil pomemben del Velike Svilene poti, igral je vlogo svojevrstnega mostu med Evropo in Azijo. Države Kavkaza, Kaspijskega in Črnega morj so bile območje razvite trgovine, kulturne medsebojne obogatitve, verske strpnosti, bile so ena od samobitnih delov Velike Svilene poti.

Kot neodvzetni del človeške zgodovine, je Velika Svilena pot doživela obdobja razcveta in zavračanja. Od začetka ere vojn, ideoloških in geopolitičnih soočnic, razmejitvenih linij, je izginila iz našega življenja, postala lepa legenda.

Ampak se je končala "hladna vojna", narodi so dobili neodvisnost, splošnočloveške vrednote, demokratične standarde, integracijski procesi so postali prevladujoči v svetovni politiki in ideja Velike Svilene poti je ponovno postala zaželjena zaradi samega poteka zgodovinskega postopka.

Moramo izkazati spoštovanje do vizionarske odločitve Komisije Evropske unije, na spodbudo katere je maja 1993. v Bruslju bilo prirejeno posebno zasedanje držav Kavkazu in Srednje Azije, posvečeno razpravi o razvojni strategiji nacionalnih in meddržavnih prometnih, trgovskih komunikacij.

Ustanovljen na srečanju program prometnega koridorja Evropa - Kavkaz - Azija (TRACECA) je postal eden od najbolj dinamičnih, stroškovno učinkovitih projektov na evrazijski celini.

V zadnjih petih letih, zahvaljujoč tesnemu sodelovanju držav-udeleženk programa, dejavni podpori Komisije Evropske unije, je bilo narejeno veliko delo za posodobitev in izgradnjo komunikacijskih objektov, razvoj ustreznih zakonov in kodeksov, strokovno usposabljanje, izboljšanje carinske in tarifne politike.

Pomemben dogodek za razvoj tega programa je bil podpisan maja 1996. v mestu Serahsu v Turkmenistanu Sporazum o urejanju tranzitnih prevozov med Azerbajdžanom, Gruzijo, Turkmenistanom in Uzbekistanom, h kateremu so se kasneje pridružile druge države. Po zaslugi tega sporazuma so se zmanjšale tarife za petdeset odstotkov, so bili poenostavljeni carinski postopki, so bile zagotovljene varnost in zanesljivost prevozov. Zaradi tega se je v zadnjih letih skoraj za desetkrat povečal obseg trgovine med Evropo in Azijo po trans-kavkaškem koridorju.

Uspešno izvajanje programa TRACECA je ustvarilo podlago za dvig našega sodelovanja na še višjo raven, in sicer za sprejetje programa obnove Velike Svilene poti, pravkar čemu je posvečena naša konferenca.

"Osnovni večstranski sporazum o mednarodnem prevozu za razvoj koridorja Evropa - Kavkaz - Azija", ki ga je pripravila delovna skupina TRACECA, in njegove tehnične priloge, ter Bakinska Izjava imajo pomembni gospodarski, politični in zgodovinski pomen.

Njihovo sprejetje bo prispevalo k razvoju trgovine, osvojitvi in prevozu naravnih virov, vzajemno koristnemu gospodarskemu sodelovanju v regijah Evrope, Črnega morja, Kavkaza, Kaspijskega morja in Azije.

Obnova zgodovinske Velike Svilene poti, pridružitev k nji novih držav in regij bo postala močna spodbuda za približevanje in medsebojno obogatitev naših narodov ter okrepitev neodvisnosti in suverenosti naših samostojnih držav, uspešno izvajanje demokratičnih in tržnih reform, bo prispevala k zagotavljanju mira, stabilnosti in varnosti za vse.

Velika Svilena pot izvira iz preteklosti, vendar je pot v bodočnost. In jaz verjamem, da če bomo šli skozi to pot skupaj, sodelujoč, spoštujoč in podpirajoč eden drugega, bo ta pot pripeljala naše narode k blaginji in blagorju.

Hvala za pozornost.