Stalnemu sestavu Oboroženih Sil Republike Azerbajdžan - mesto Baku, 25. junija 1999.


Dragi generali, admirali, častniki, zastavniki, praporščaki, vodniki, vojaki, mornarji!

Prisrčno vam čestitam ob Dnevu Oboroženih sil Republike Azerbajdžan, izražam vsakemu od vas moje dobre želje. 

Eden od najpomembnejših dosežkov, ki smo jih osvojili v času osamosvojitve, je bila ustanovitev naše Nacionalne armade. Povečanje bojnih sposobnosti sestava naših Oboroženih sil, njegovega tehničnega usposabljanja je v zadnjih 8 letih močno okrepilo obrambno moč Azerbajdžana; uspehi, ki smo jih dosegli v gradnji vojske, na vojaških vajah, vojaškem usposabljanju, pogum, s katerim naši vojaki v bojnih območjih, kadar se soočajo s sovražnikom, preprečujejo agresijo, nas spodbujajo iz celega srca. Trenutno imamo vojsko, ki je opremljena z zmogljivim, modernim orožjem in opremo, imamo visoko strokovno usposobljeno častniško in vojaško ekipo. 

Zdaj se naša Nacionalna vojska dobro zaveda svojo častno misijo pred Domovino, narodom, državo, se nenehno izboljšuje svojo telesno, vojaško in moralno usposabljanje, ustrezno opravlja svoje naloge. Vsak pripadnik naših Oboroženih sil se dobro zaveda, da je silna, močna vojska osnovni dejavnik pri varovanju državne neodvisnosti Azerbajdžana, vzpostavitvi ozemeljske celovitosti naše države, ter je garant miru in pokoju. 

Ustvarjanje Oboroženih sil, ki lahko zaščitijo Domovino, zagotovijo obrambno sposobnost države in jo nenehno izpopolnjujejo, je stvar, o kateri mora skrbeti ne samo država oziroma oborožene sile. Vsak državljan Azerbajdžana, ki se zaveda svojo sveto dolžnost do države, neodvisnega Azerbajdžana, mora častno opravljati svojo vojaško dolžnost, zagotavljati vsestransko pomoč za izgradnjo vojske.

V ta praznični dan še enkrat razumem naše sinove, ki so postali mučeniki zaradi suverenosti, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in državnosti Azerbajdžana, in izražujoč svoje sožalje njihovim sorodnikom in znancem, sklanjam glavo v njihov spomin.

Verjamem, da bo sestav naših Oboroženih sil še naprej ostal zvest vojaški prisegi, ki so jo dali Domovini, narodu, ter bo v katerem koli trenutku pripravljen s poštenim opravljanjem dolžnosti osvoboditi našo zemljo od sovražnikov, da bi se veselil duh naših mučenikov.

Želim vsakemu vojaku naših Oboroženih sil zdravja, sreče, družinskega blagostanja, uspehov v imenu krepitve samostojnosti in neodvisnosti naše republike, vzpostavitve njene ozemeljske celovitosti, rasti obrambne moči naše Domovine.

Hejdar Alijev

Predsednik Republike Azerbajdžan

Vrhovni poveljnik

Oboroženih sil.

Časopis «Bakinski delavec», 26. junija 1999