Intervju Predsednika Republike Azerbajdžan Hejdarja Alijeva predstavnikom javnih medijev na letališču Bina pred odhodom na uradni obisk v ZDA - 23. februarja 2003.


Hejdar Alijev: Veste o mojem obisku v Združene države Amerike. Dne 26. se bom sestal s Predsednikom Bushem in Podpredsednikom Cheney, ter Državnim sekretarjem.

Danes bomo prišli tja. Za jutri, 24., smo načrtovali nekoliko srečanj z ministri. Dne 25. bo prirejena velika konferenca. Organizirajo jo vlade Azerbajdžana, Turčije, Gruzije in Združenih držav Amerike. Konferenca bo osredotočena na temi "Koridor Vzhod - Zahod - Realnost", ter na glavnem izvoznem naftovodu Baku - Tbilisi - Džejhan in plinovodu Baku - Tbilisi - Erzurum. Konference se bodo udeležili tudi visoki uradniki ameriške vlade. Za konferenco obstaja veliko zanimanje tako s strani politikov, gospodarstvenikov, kot s strani predstavnikov naftnih družb.

Poleg tega, v različnih državah še vedno nasprotujejo našim projektom. V sami Gruziji se nekatere sile še vedno trudijo, da bi preprečile njihovo izvajanje. Tudi v Združenih državah  je preveč nevladnih organizacij. Po mojem mnenju, one tudi imajo namero, da priredijo konferenco v Zavodu Brookingsa. Kakorkoli že, kot vidite - smo se zavedali o tem še preden - izvajanje teh projektov ne zadovoljuje nekatere države. Na različnih stopnjah so poskušale ustaviti te projekte. Vendar pa so v zadnji fazi, po reševanju vseh vprašanj, prešle na odprti boj. Mi pa moramo začeti s financiranjem izvajanja teh projektov. Zato pogosto nastanejo različna vprašanja. Priporočeno je bilo, da se priredi taka konferenca, da še enkrat razpravljamo o vseh teh vprašanjih in zaključimo s temi vprašanji. Tam jaz bom tudi govoril, in bo govoril David Woodward. Od nas bo nastopil Natig Alijev, od Gruzije - Čanturija, od Turčije - namestnik ministra za zunanje zadeve in drugi uradniki. Ta konferenca bo potekala 25. dne. Preostali del programa je namenjen posameznim srečanjem na visoki ravni.

Vprašanje: Gospod Predsednik, se boste srečali tudi z voditelji mednarodnih finančnih institucij, ki dodeljujejo posojila projektu »plinovod Baku-Tbilisi-Džejhan». Ali obstajajo na splošno kakšni resni problemi z dodelitvijo posojil?

Odgovor: Veste, nobenih težav ni, saj smo pravočasno obravnavali in uskladili vse te stvari. In zdaj se nekdo pojavlja od tukaj, nekdo - od tamkaj, navajajo neke predloge. Tam pa je stvar v tem, da se nobeno od nastalih vprašanj ne sme pustiti brez odgovora. Mislim, da se bo boj nadaljeval, in bomo dosegli željen cilj.

Vprašanje: Gospod Predsednik, kakšna vprašanja bodo obravnavana na vašem srečanju z Bushem?

Odgovor: Prvič, ameriško-azerbajdžanske odnose. Potem, seveda, zelo pomembno za nas vprašanje armensko-azerbajdžanskega, Gorsko-Karabaškega konflikta, vprašanje boja proti mednarodnemu terorizmu, tudi postopki, ki na splošno potekajo v svetu. Vprašanja so številna.

Vprašanje: Gospod Predsednik, ali boste razpravljali o vprašanju Iraka? Predsednik Gruzije je izrecno navedel svoje stališče; kakšno je Vaše uradno stališče kot Predsednika Azerbajdžana?

Odgovor: Izložili smo naše stališče, nastopili smo z izjavo. Kaj naj storim, če še niste prebrali izjavo o našem stališču?

Novinar: Vemo, minister za zunanje zadeve je nastopil z izjavo...

Odgovor: Minister za zunanje zadeve ne nastopa z izjavo samostalno. On to opravlja v imenu države.

Vprašanje: Gospod Ppredsednik, ali so se doslej ZDA obračali na Azerbajdžan za pridobitev določene podpore glede Iraškega vprašanja?

Odgovor: Ne, niso. Sodelujemo z njimi, opravljamo zelo obsežno delo v sestavi protiteroristične koalicije v Afganistanu. Vendar pa posebne obrnitve zaenkrat ni bilo.

Vprašanje: Gospod Predsednik, ste rekli, da boste razpravljali s Predsednikom ZDA o vprašanju Gorskega Karabaha. Verjetno mu boste sporočili svoje mišljenje. Ali ste na splošno zadovoljni z vlogo ZDA v »Minsk skupini«, oziroma, ali je dovolj aktivna? Drugače mu boste sporočili samo to?

Odgovor: Veste, jaz ne grem tja, da bi se pritoževal. To je naš posel. Med pogovorom s sopredsedniki »Minsk skupine« v Kijevu – je tam bila prisotna Dilara hanum - sem jim naredil nekoliko pomembnih opomb. Vendar pa bom s Predsednikom govoril na nivoju Predsednika. Hvala.

Časopis "Bakinski Delavec", 25. februarja 2003.