Inavguracijski govor predsednika Republike Azerbajdžan Ilhama Hejdar oglu Alieva 31. oktobra 2003


scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb

Spoštovane dame in gospodje!

Spoštovani gostje!

Azerbajdžanskim volivcem, državljanom Azerbajdžana in celotnemu azerbajdžanskemu narodu se globoko zahvaljujem za zaupanje, ki so mi ga izkazali in me izvolili za predsednika Republike Azerbajdžan.

Upravičil bom to veliko zaupanje, dostojno opravil nalogo in nadaljeval s politiko Hejdarja Alieva.

15. oktobra je azerbajdžanski narod prišel na volišča in svoje glasove dal politiki Hejdarja Alieva. Glasoval je za mir, blagostanje, napredek, razvoj, ustvarjanje in stabilnost. V Azerbajdžanu ni nobene alternative tej politiki.

Politika Hejdarja Alieva je Azerbajdžanu prinesla velike uspehe. Država se razvija in dosega uspehe na vseh področjih. Azerbajdžan napreduje in dosega uspehe tudi na mednarodnem prizorišču. Uspelo nam je zavzeti dostojno mesto v mednarodni zvezi, povečala pa se je tudi avtoriteta države. Danes se z Azerbajdžanom posvetujejo in se do njega vedejo spoštljivo. Azerbajdžan je udeležen v vseh mednarodnih ogromnih projektih v tej regiji, upoštevajoč lastne nacionalne interese.

Azerbajdžan je uspešno aktiven v mednarodnih organizacijah in njegova avtoriteta v njih narašča. Zaradi vztrajanja Azerbajdžana je takšna avtoritarna mednarodna organizacija, kot je Svet Evrope, priznala Armenijo za državo - agresorja. Ta proces se bo nadaljeval in Azerbajdžan bo na mednarodnem prizorišču in v svetovnem obsegu dosegel še trdnejši položaj.

Zelo uspešno se razvijajo tudi naši odnosi s sosedami. Utrjujejo se naši bilateralni odnosi, razvija pa se tudi sodelovanje v regiji. Prisotnost vidnih državnikov sosednjih držav, ki so pripotovali v Azerbajdžan, v Baku, da bi se udeležili današnje inavguracije, je le še dokaz več.

Izkoristil bi priložnost in pozdravil prisotne na današnji slovesnosti - gruzijskega predsednika, gospoda Eduarda Ševarnadzeja, predsednika Sveta Federacije Zvezne skupščine Rusije, gospoda Sergeja Mironova, namestnika predsednika vlade Republike Turčije, gospoda Abdüllatifa Şenerja, podpredsednika Islamske republike Iran, gospoda Mohameda Alija Abtahija in predsednika vlade Ukrajine, gospoda Viktorja Janukoviča.

Azerbajdžan se vsestransko razvija, njegovo gospodarstvo se utrjuje. V državi potekajo gospodarske reforme in zahvaljujoč tem reformam smo v kratkem času zagotovili razvoj gospodarstva. Najpomembnejši kazalec je, da se bruto domači proizvod zadnjih pet let vsako leto povečuje za 10 odstotkov, raven inflacije znaša 2 odstotka, medtem ko je inflacija pred desetimi leti znašala kar 1.600 odstotkov.

V Azerbajdžanu se uspešno razvija zasebni sektor. Veseli nas, da delež zasebnega sektorja v oblikovanju domačega bruto proizvoda znaša 70 odstotkov. Pojavlja se razred poslovnežev. Izvaja se obsežen program privatizacije. Izvedli smo že zemljiško reformo in zemljo že predali v zasebno last kmetom. Zahvaljujoč temu narašča kmetijska proizvodnja. Vse to pa priča o tem, da gospodarske reforme, ki so v Azerbajdžanu potekale pod vodstvom Hejdarja Alieva, prinašajo odlične rezultate.

Zelo visoko raven dosegajo tudi tuje investicije v Azerbajdžan in ta trend se nadaljuje. Lahko rečem, da obseg investicij, ki so bile vložene iz vseh virov do sedaj, znaša 15 milijard dolarjev. Po obsegu tujih investicij na prebivalca je Azerbajdžan med nekdanjimi sovjetskimi republikami na vodilnem mestu, prehiteva pa tudi vrsto vzhodnoevropskih držav.

Vendar pa ni skrivnost, da se investicije, predvsem tuje investicije, vlagajo v države, kjer vlada stabilnost. Noben investitor namreč ne želi tvegati in v zvezi s tem, je Azerbajdžan zelo ugodna država za investiranje. Stabilnost in družbeno-politična ureditev, ki zadnja leta vladata v Azerbajdžanu, sta omogočila, da smo na področju pridobivanja investicij naredili ogromen korak.

Seveda smo vsi mi obvezani ščititi, skrbeti in utrjevati stabilnost, ki smo jo v Azerbajdžanu dosegli. Nikoli ne bomo nikomur dovolili, da bi v Azerbajdžanu uničil to stabilnost, in bomo azerbajdžanskemu narodu zagotovili življenje v mirnih, varnih in stabilnih pogojih.

Ta stabilnost nam bo v prihodnosti omogočila, da bomo dosegli še bolj usmerjen in vsestranski razvoj Azerbajdžana. Za to področje imamo veliko načrtov. Razvijati se morajo namreč vsa področja Azerbajdžana.

Seveda je osnovna smer azerbajdžanskega gospodarstva uresničevanje njegove naftne strategije. Nova naftna strategija, ki jo je leta 1994 začel Hejdar Aliev, je Azerbajdžanu prinesla ogromne uspehe. Po podpisu “pogodbe stoletja” se ta strategija izvaja že 9 let. Zahvaljujoč temu Azerbajdžan svoje naftne in plinske produkte dokaj učinkovito dobavlja svetovnemu trgu. Poleg tega Azerbajdžan zelo uspešno sodeluje s tujimi podjetji v pripadajočemu mu sektorju Kaspijskega morja. V naftno industrijo Azerbajdžana so vložene investicije v višini desetih milijard dolarjev. Odprto je več deset tisoč novih delovnih mest, v kratkem času smo zgradili nove vrtine, ploščadi, naftovode, naftne terminale in drugo infrastrukturo, ki je potrebna naši državi.

Azerbajdžan nafto na svetovne trge dobavlja že po dveh naftovodih. Po naftovodu Baku-Novorosijsk se letno izvažata 2,5 milijona ton nafte. Po naftovodu Baku-Supsa se v zahodni smeri izvaža 6,7 milijona ton nafte letno. Trenutno se gradi naftovod Baku-Tbilisi-Džejhan in končanih je že 40 odstotkov vseh del. V gradnjo navedenega naftovoda je že investirana milijarda in 200 milijonov dolarjev. Konec naslednjega leta bomo naftovod slavnostno odprli.

Azerbajdžan je začel uspešno delovati na nahajališču Šahdeniz, ki ima velike zaloge plina. Vlagamo sredstva v gradnjo naftovoda Baku-Erzurum in, če bodo vsa dela potekala po načrtu, bomo leta 2006 azerbajdžanski plin dobavljali v Evropo.

Osnova vseh navedenih načrtov in opravljenega dela je bila zastavljena že leta 1994. Pogoji so bili v tistih časih zelo težki in zapleteni, saj je Azerbajdžan veljal za skrajno tvegano državo. Gospod predsednik Hejdar Aliev se je močno trudil, da bi pridobil investicije za Azerbajdžan in je na koncu legendo spremenil v resničnost, v življenje.

Sestavni del naftne strategije je, da bi dohodki, ki jih dobimo od nafte, učinkovito služili azerbajdžanskemu narodu. S tem ciljem je bil ustanovljen Državni naftni sklad Azerbajdžana. Ustanovitev sklada je izreden dogodek v sodobni zgodovini Azerbajdžana. Gre namreč za transparentno strukturo, ki ustreza vsem mednarodnim standardom in mednarodne finančne strukture zelo visoko ocenjujejo njegovo delovanje.

Trenutno je v naftnem skladu zbrano za 800 milijonov dolarjev sredstev. To je denar naroda, zato prebivalce redno obveščamo o delovanju naftnega sklada. Vsak državljan mora vedeti za vsoto valutnih virov svoje države in za to, kako se le-ti uporabljajo.

Če se bo gospodarski potencial Azerbajdžana razvijal, bodo po odprtju naftnih nahajališč v Azerbajdžanu in zagonu ter uporabi naftovoda Baku-Tbilisi-Džejhan naše možnosti narasle. V Azerbajdžan bodo letno dotekala sredstva v višini več milijard dolarjev. Zahvaljujoč tem sredstvom bodo v Azerbajdžanu potekale gradnje na vseh področjih, veliko pa bomo lahko naredili tudi na področju reševanja socialnih težav.

Kot veste, se sredstva iz naftnega sklada uporabljajo predvsem za begunce in preseljence, ki živijo v Azerbajdžanu v najhujših pogojih, in tako skušamo dvigniti raven njihovega življenja. Po naročilih gospoda predsednika Hejdarja Alieva je bilo za te cilje namenjenih 70 milijonov dolarjev, s katerimi se za begunce in preseljence gradijo nova naselja, mesteca in hiše. Več deset tisoč beguncev in preseljencev se je že preselilo iz begunskih taborišč v sodobne hiše in ta proces se bo le še nadaljeval. Še naprej bomo veliko pozornosti posvečali temu vprašanju. Prepričan sem, da bomo vsem beguncem in preseljencem, ki so bili žrtve okupacije, v bližnji prihodnosti zagotovili sodobne pogoje življenja.

V Azerbajdžanu rešujemo tudi druga socialna vprašanja. Kot veste, se je pred kratkim po navodilih gospoda predsednika plača delavcev v zdravstvu, izobraževanju, kulturi in drugih področjih povišala za 50 odstotkov, pokojnine pa za 40 odstotkov. To ponovno priča o tem, da so bila socialna vprašanja v središču pozornosti našega predsednika in ta politika se bo nadaljevala še naprej. Temu bodo služile vse možnosti države. Ni naključje, da bo kar 60 odstotkov proračuna naslednje leto namenjeno reševanju socialnih vprašanj.

Azerbajdžan se bo v prihodnosti spremenil v zelo bogato in mogočno državo. Z nadaljevanjem naftne strategije bomo dosegli vsestranski razvoj naše države.

Predvsem bomo večji del pozornosti posvečali naftnemu sektorju. Uvedli bomo nove tovarne. Prav tako pripravljamo načrt aktivnosti razvoja podjetništva in programa gospodarskega razvoja Azerbajdžana. Gre za večstranski program, ki nam bo omogočil, da bomo Azerbajdžan v kratkem času spremenili v bogato državo. Imamo vse možnosti - naravne vire, človeški potencial in tisto, kar je najpomembnejše -, voljo naroda. Vsi mi bomo združeni in enotni v svojem trudu Azerbajdžan spremenili v bogato in mogočno državo.

Ogromne aktivnosti se v Azerbajdžanu izvajajo na področju razvoja vojske. V naši državi smo ustvarili močno vojsko in ta proces se bo nadaljeval. Temu vprašanju bom stalno posvečal pozornost, saj mora Azerbajdžan imeti zelo močno vojsko. Le-ta mora biti sposobna reševati vsa vprašanja, ki jih bo imela pred seboj. Prepričan sem, da lahko gospodarski potencial Azerbajdžana omogoči vse, kar je mogoče, da bi naša vojska ustrezala najvišjim standardom in reševala vse zadane naloge.

Za našo državo še vedno ostaja največji problem armensko-azerbajdžanski gorsko-karabaški konflikt. Že dolga leta živimo v stanju prenehanja ognja. Na žalost dejavnost skupine OVSE v Minsku, ki se neposredno ukvarja s tem vprašanjem, še ni prinesla rezultatov. Kljub temu upanja ne izgubljamo in upamo, da se bodo sopredsedniki začeli bolj resno in bolj odgovorno ukvarjati s tem vprašanjem. Na dano vprašanje moramo najti lastno rešitev. Ta problem lahko rešimo namreč le na osnovi nekaj načel in norm mednarodnega prava: azerbajdžanska ozemlja morajo biti osvobojena izpod okupacije, milijon beguncev in preseljencev se mora vrniti na domača ognjišča, obnoviti pa moramo tudi teritorialno celotnost naše države. Azerbajdžan ne bo nikoli sprejel takšnega položaja in okupacije svojih ozemelj. Vsi morajo vedeti, da, četudi se zavzemamo za mir in si ne želimo znova vojne ter zato težimo k mirni rešitvi tega vprašanja, naša potrpežljivost ni brez meja. Azerbajdžan bo svoja ozemlja osvobodil za vsako ceno.

Verjamem v srečno prihodnost Azerbajdžana. Prepričan sem, da se bo naša država še naprej razvijala in utrjevala. Demokracija se bo v Azerbajdžanu nadalje razvijala, zagotovili bomo politični pluralizem in svobodo govora. Naša država bo postala sodobna država. Da bi to dosegli, stoji pred Azerbajdžanom še veliko nalog.

Vendar pa moramo s ciljem, da bi vse navedeno dosegli in Azerbajdžan spremenili v mogočno državo, predvsem nadaljevati s politiko Hejdarja Alieva. Ko danes nastopam na visoki tribuni, obljubljam azerbajdžanskemu narodu, da bom ostal zvest tej politiki, da ne bom nikoli skrenil s te poti in bom nadaljeval politiko Hejdarja Alieva.

Ko danes s te visoke tribune nagovarjam našega dragega predsednika, gospoda Hejdarja Alieva, bi želel reči: dragi predsednik, dosegli bomo to, da bo sodobni Azerbajdžan, ki je rezultat vašega delovanja, postal bolj mogočen in bogat in da se bo vsestransko razvijal. Po vaši poti gremo k novim zmagam.

Naj živi nacionalni vodja azerbajdžanskega naroda, ustanovitelj sodobnega Azerbajdžana, Hejdar Aliev!

Naj živi junaški azerbajdžanski narod!

Naj živi svobodni in neodvisni Azerbajdžan!