Govor predsednika Republike Azerbajdžan Gejdara Alijeva na vrhu, posvečenemu 50-letnemu jubileju NATO v Washingtonu, 26. aprila leta 1999


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Spoštovani gospod predsednik!

Dame in gospodje!

Iz vsega srca pozdravljam voditelje držav in predstavnike vlad držav–členov in partnerjev, voditelje Severnoatlantske zveze ob 50-letnemu jubileju NATO.

Zelo visoko cenimo pomembno vlogo NATO v zagotavljanju mira in stabilnosti, štejemo ga za najpomembnejši instrument evropske varnosti.

Po razpadu svetovnega socialističnega sistema in Varšavskega dogovora na prelomu 21. stoletja se je oblikovala povsem nova situacija. Demokracija in svoboda, zaščita človekovih pravic so postali najčistejši ideali mnogih držav in narodov sveta. Republika Azerbajdžan, ki razpolaga z ogromnimi naravnimi in energetskimi viri in ima unikalen geostrateški položaj na stiku Evrope in Azije, gre po poti izgradnje demokratične države s tržnim gospodarstvom in dobro integracijo v svetovno družbo. Skupnost nacionalnih ciljev in idealov je postala trdna osnova za razvoj uspešnega sodelovanja med Azerbajdžanom, ZDA in evropskimi partnerji.

Poleg tega je razpad totalitarnih režimov povzročil posledice kot so oboroženi konflikti, separatizem, etnična čiščenja, ki so prinesla smrt in propad milijonom ljudi, nevarnosti razrušenja miru in stabilnosti na različnih območjih našega planeta.

Azerbajdžanski narod se je srečeval z vsemi temi stahotami v obdobju zadnjih desetih let.

Kot posledica vojaškega napada sosednje Armenije, ki je objavila neosnovane ozemeljske zahteve do Azerbajdžana, je okupiranih okoli dvajset procentov azerbajdžanskega ozemlja, več kot milijon naših državljanov je bilo podvrženih etničnim čiščenjem na svojem ozemlju in primoranih zapustiti državo.

Trudimo se po svojih najboljših močeh za karseda hitro in mirno razrešitev konflikta z Armenijo ter upamo na pomoč Minske skupine OVSE in njenih sopredsednikov v predstavi Rusije, ZDA in Francije. Protizakonske dostave orožja katerikoli strani v konfliktu in poskuse izzivanja regionalne oboroževalne tekme štejemo za absolutno nedopustne.

Podpiramo najhitrejšo možno mirno rešitev vseh obstoječih konfliktov tako na območju bivše Sovjetske zveze, kot tudi v Jugoslaviji, zaustavitev etničnih čiščenj na Kosovu in vrnitev mirnega prebivalstva v rodne kraje. Svetovna družba mora adekvatno odgovoriti na prizive, ki jih porajajo agresivna etnična nestrpnost in separatizem.

Zelo velik pomen pripisujemo sodelovanju z NATO v okvirih programa »Partnerstvo v imenu miru« in z naše strani bomo na vse možne načine spodbujali nadaljne poglabljanje odnosov Azerbajdžana s Severnoatlantsko zvezo. Pozdravljamo nov strateški koncept NATO, ki je bil sprejet na vrhu v Washingtonu.

Čestitam predsednikom Poljske, Madžarske in Češke za vstop njihovih držav v NATO. Sprejem novih držav v NATO bo brez dvomov pomagal okrepiti varnost in stabilnost na celotnem severnoatlantskem področju, vključno s Kavkazom.

NATU želim nadaljnih uspehov pri izpolnjevanju plemenitih misij za vzpostavitev miru, varnosti in stabilnosti ter uresničenje visokih idealov človeštva.

Hvala za pozornost.