Predsedniku Republike Slovenije, Njegovi Ekscelenci Janezu Drnovšku - Baku, 3. decembra 2002.


Spoštovani gospod Predsednik! 

Iskreno vam čestitam ob izvolitvi za Predsednika Republike Slovenije. 

Prepričan sem, da se bodo odnosi prijateljstva in sodelovanja, ki so se oblikovale med našima državama, nenehno širili in razvijali v skladu z interesi najinih narodov. 

Želim Vam veliko zdravja, sreče in uspehov pri Vašem delu, ki ga opravljate v imenu blaginje prijateljskega naroda Slovenije. 

S spoštovanjem,

Hejdar Alijev,

Predsednik Azerbajdžanske Republike. 

Prevedeno iz ruskega jezika, vir: časopis “Bakinski Delavec”, 4. decembra 2002.