VÝZVA K ČITATEĽOM


VÁŽENÍ ČITATELIA!
  NOVÉ MATERIÁLY 

10. mája roku 2023 bolo 19 rokov Medzinárodnej elektronickej knižnice "Dedičstvo Hejdara Alijeva" venovanej dedičstvu národného lídra azerbajdžanského národu, významného politického činiteľa súčasnosti Hejdara Alijeva.

V knižnice, ktorá funguje v 50 jazykoch, sa môžete zoznámiť so stovkami prác - textami vystúpení, rozhovorov, stretnutí, prehlásení a listov tohto veľkého politika.

Uverejnenie prác Hejdara Alijeva v rôznych jazykoch je prínosom pre politológov, ekonómov, novinárov a všetkých ľudí, ktorí sa zaujímajú o najnovšie dejiny a rozvoj, minulosť a budúcnosť Azerbajdžanu. Listy čitateľov taktiež svedčia o tom, že naša knižnica je pre nich veľmi zaujímavá. Bez zveličenia možno povedať, že za uplynulé obdobie stovky tisíc čitateľov z viac ako 200 krajín sveta sa zoznámili s našou knižnicou. Medzi stálymi čitateľmi našej knižnice sú predstavitelia popredných vedeckých a vzdelávacích ústavov sveta, uznávaných štátnych organizácií, známych médií, knižníc, veľkých nadnárodných spoločností a ďalší.

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" sa taktiež zaoberá vydavateľskou činnosťou. S našimi knihami vydanými v rôznych cudzích jazykoch sa môžete zoznámiť na našej stránke.

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" sa denne obnovuje, obohacuje sa. Prosíme posielať nám všetky Vaši pripomienky a návrhy ohľadne knižnice:

office@aliyev-heritage.org

Medzinárodná elektronická knižnica "Dedičstvo Hejdara Alijeva" ďakuje všetkým čitateľom, ktorí svojimi návrhmi prispeli k zdokonaľovaniu našej stránky.

 

Vydania
Prezeranie

FOTOQALEREYA

Nové historické informácie spracované výskumnou skupinou Centra pre výskum dedičstva Gejdara Alieva:

1.Chodžalinská tragédia je zločinom proti ľudstvuOznamy
1990
2020-01-20
Prejav Gejdara Alieva na zhromaždení 21. januára 1990 v Stálom zastupiteľstve Azerbajdžanskej republiky v Moskve venovaný tragédii 20. januára 1990
Genocída
2019-02-21
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na ceremónii venovanej tretiemu výročiu Chodžalinskej genocídy - Baku, mešita „Tezepir“, dňa 26. februára 1995
PROGRAMOVÉ VYSTÚPENIA
2018-06-15
Vystúpenie Predsedu Najvyššej Rady Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alirza oglu Alijeva na zasadnutí Milli Medžlisa Azerbajdžanskej republiky - 15. júna 1993
SPOLOČNOSŤ
2018-03-19
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na ceremónii pri príležitosti osláv národného sviatku Azerbajdžanu Novruz Bayram - 21. marca roku 2003
Genocída
2016-03-29
Výzva Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva k azerbajdžanskému národu v súvislosti s 31. marcom - Dňom genocídy Azerbajdžancov - 30. marca roku 1999
«Zmluva storočia»
2013-10-25
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na slávnostnej ceremónii spustenia plošiny «Čirag-1», ťažby ropy - 12. novembra 1997
Naftové a plynové potrubie
2013-09-24
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na ceremónii podpísania dokumentov o preprave surovej nafty cez územie Azerbajdžanskej, Gruzínskej a Tureckej republík prostredníctvom Hlavného exportného potrubia Baku-Tbilisi-Džejchan. Istanbul, palác "Čiragan", 18. novembra 1999
KULTÚRA
2013-09-13
Prejav prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na oficiálnej recepcii usporiadanej na počesť 1300. výročia vzniku eposu «Kitabi-Dede Gorgud» - Palác Gulistan, 9. apríla 2000
Summity OBSE
2013-08-27
Prejav prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na Istanbulskom summite OBSE 18. novembra 1999
Vystúpenia a vyhlásenia
2013-07-25
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky na zasadnutí Národného Zhromaždenia - dňa 5. novembra 1993
Medzinárodné hospodárske organizácie
2013-06-27
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na VIII. stretnutí najvyšších predstaviteľov Organizácie islamskej spolupráce počas návštevy Prezidenta Azerbajdžanu do Iránu dňa 11. decembra 1997
ROZHOVOR
2013-05-30
Vyhlásenie Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na tlačovej konferencii pre zahraničných novinárov, ktorí majú akreditáciu v OSN - New York, tlačové centrum OSN, dňa 28. júla 1997
Genocída
2013-03-05
Chodžalinská tragédia je zločinom proti ľudstvu
BOJ S MEDZINÁRODNÝM TERORIZMOM
2013-01-19
Prejav Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na republikovej ceremónii venovanej pamiatke šahidov (padlých v spravodlivom boji) 20. januára - 19. januára 2000
Stretnutia v Baku
2012-12-25
Vystúpenie Prezidenta Azerbajdžanskej republiky Gejdara Alieva na stretnutí s veliteľom ruských vojsk v Zakaukazsku, generálplukovníkom Fedorom Reutom, dňa 6. januára 1994