Govor predsednika Azerbejdžanske Republike Hejdara Alijeva na ceremoniji potpisivanja ugovora o partnerstvu i saradnji između Azerbejdžana i Evropskog Saveza - Luksemburg, 22. aprila 1996. godine


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Poštovane dame i gospodo! 

Ugovor o partnerstvu i saradnji, koji će biti potpisan danas između Republike Azerbejdžan i Evropskog Saveza, je istorijski događaj, koji je od vrlo velikog značaja za mladu nezavisnu Azerbejdžansku državu. 

Ugovor otvara široke horizonte za širenje svestrane saradnje, jačanje načela integracije, zaštitu ljudskih prava, postizanje napredka i plodne saradnje u Evropi. 

Azerbejdžan polaže velike nade u buduće procese, integraciju između evropskih zemalja, i kao ravnopravan partner namerava aktivno učestvovati u tim procesima. 

Nakon osvajanja Azerbejdžanom državne nezavisnosti, on odlučno korača putem demokratske, pravne, svetske državne izgradnje. Tokom kratkog vremena je mnogo napredovao u ovoj oblasti.U Republici postoje više od trideset političkih partija, sankcionisani su politički pluralizam, sloboda govora, sloboda štampe i savesti. Prvi demokratski Ustav nezavisnog Azerbejdžana je donet pomoću referenduma, prvi demokratski izbori u Parlament republike su održani na mnogopartijskoj osnovi. 

Vršimo ogromne privredne reforme, koje se temelišu na slobodnom preduzetništvu i tržišnoj privredi. Donet je i realizira se državni program privatizacije imovine. Obezbeđeni su svi uslovi za stvaranje privatnog sektora i privlačenje stranih investicija. 

Sporazumi, koji su potpisani sa vodećim zemljama u svetu, igraju važnu ulogu u integraciji Azerbejdžana u svetski ekonomski sistem. Očigledan primer toga su nafteni kontrakti, sklopljeni sa stranim kompanijama, o uzajamnom korištenju energetskih resursa azerbejdžanskog sektora Kaspijskog mora. 

Aktivno sarađujemo sa međunarodnim financijskim institutima i međunarodnim organizacijama u cilju sprovođenja privrednih reforma. Posebnu pažnju posvećujemo saradnji sa Evropskim Savezom.

Odličan primer za mlade nezavisne države je iskustvo,stećeno Evropskim Savezom, i izvojevani uspeci u razvoju demokratije u zemljama-članicama ovog Saveza, u stvaranju efikasne privrede, u obezbeđenju blagostanja svojih naroda. 

Evropski Savez je postigao veliki uspeh i u zaštiti i jačanju mira i bezbednosti širom sveta. Principijelna pozicija Evropskog Saveza u mnogim kritičnim međunarodnim problemima je često pomagala u pravednom regulisanju sukoba kao u Evropi, tako i izvan njenih granica. Nadamo se da će Evropski Savez aktivno učestvovati i u rešavanju postojećih problema na južnom Kavkazu, i to će delotvorno uticati na najbrže uspostavljanje u našem regionu mira i stabilnosti. 

U rezultatu agresije protiv Azerbejdžana, dvadeset posto naše teritorije je okupirano, uništeno hiljadu sela, gradova, društvenih, narodno-privrednih objekata i spomenika kulture. Više od miliona azerbejdžanskih građana iz okupiranih zemalja je napustilo svoje domove i postali izbeglice. 

Uprkos teških gubitaka, materijalnoj i moralnoj šteti,koje su nanete narodu, mi smo pristalice mirnog rešavanja sukoba sa Jermenijom putem pregovora u okviru Minske Grupe OBSE. Da bi se postigao mir potrebno priznati suverenitet država, njihov teritorijalni integritet i neprikosnovenost granica, potrebno se pridržavati međunarodnih pravnih norma. 

Na ovom predstavničkom sastanku još jednom ponavljam da ćemo se i dalje pridržavati ovih principa za postizanje mira između Jermenije i Azerbejdžana. 

Da bi to bilo ostvareno sve jermenske oružane snage treba da se povuku sa okupiranih teritorija Azerbejdžana, izbjeglice treba da se vrate u svoje domove. 

Azerbejdžanska Republika je spremna dati Nagornom Karabahu u sastavu Azerbejdžanske države najviši status, koji postoji u savremenoj svetskoj praksi. Postizanje mira između država će osigurati stabilnost i privredni procvat u region.

Koristeći se ovom prilikom izražavam svoju zahvalnost Evropskom Savezu za humanitarnu pomoć Azerbejdžanu. Humanitarna pomoć je olakšala stanje stotine hiljada ljudi, koji su stradali za vreme vojne agresije. Nadam se da će Evropski Savez nastaviti i dalje da pruži delotvornu pomoć u rešavanju problema naše mlade države. 

Otvarajući novu stranicu u odnosima između Azerbejdžana i Evropskog Saveza, ponavljam još jednom da ćemo učiniti sve što možemo radi mira i stabilnosti, radi blagostanja svih naroda Evrope. 

Hvala na pažnji. 

Novine "Bakinski radnik", 4. maj 1996.